Trouw

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets 1 Samuël 15:1

Redactie Prediking en liturgie 2022 | G.J. Wolters | Preekschets | Conflicten | Navolging

Gods berouw omsluit de kern van deze geschiedenis: de confrontatie tussen Samuël en Saul. Saul was God ongehoorzaam: dat is de motivatie van zijn berouw. Dit berouw veroorzaakt bij Samuël een heftige reactie: toorn. Onduidelijk is op wie zich die toorn richt: God of Saul. Samuël brengt de nacht in gebed door. De volgende dag ontmoeten ze elkaar in Gilgal. In het gesprek dat beiden voeren, confronteert Samuël Saul met het feit dat hij niet geluisterd heeft naar het Woord van God.
Liturgie | Praktische theologie

Liefde en trouw

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2019 | Redactie | Liturgie | Relaties

Onderdeel van Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap Downloads Nederlands, RTF 71 Liefde en trouw titelblad 71A Inleiding blz. 685-697 71B Toelichting 699-712 72 Orden voor de inzegening van een huwelijk van man en vrou 72A Opgang blz. 714 72B1 Schriftzegen en gebed – Orde I blz. 715-721 72B2 Schriftzegen en gebed – Orde II blz. […]
Prediking

Preekschets Psalm 136 – zondag in de herfst

Preekwijzer 2019 | A. Jansen | Preekschets | Relaties

Eeuwig duurt zijn trouw. Kernvers: Psalm 136: 1Schriftlezing: Psalm 136: 1 – 26.Thema: Zijn trouw blijft eeuwig bestaan. Liturgisch kader Psalm 136:1 – refrein Na de zomerperiode zijn de agenda’s gevuld en de herfst met haar schommelende weerpatroon van zon, regen en wind meldt zich aan. Het is mogelijk ons in de veelheid aan gebeuren […]
Bijbelwetenschappen

Het lijden van de Messias en Gods trouw

De eerste dag 2013 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Lijden | Israël, Jezus

Bij 2 Samuel 16,1-2a(5) en 2 Timoteüs 2,8-13 Op de avond van Witte Donderdag wordt in vele kerken de eucharistie of het avondmaal gevierd, ter gedachtenis van de maaltijd die Jezus met zijn leerlingen hield voorafgaand aan zijn lijden en sterven. Hoewel deze maaltijd in vier nieuw-testamentische teksten wordt beschreven (Mat. 26,26-29; Marc. 14,22-25; Luc. […]
Bijbelwetenschappen

Wolk

Symbolen in de Bijbel 2021 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel, Zegen | God

damp, nevel, wolk- en vuurkolom, rook Er zijn mensen die een bijzondere passie hebben voor het fotograferen van wolken. Zij verwonderen zich over de schoonheid van die massa zeer kleine waterdeeltjes, die beweeglijk door het luchtruim zweven. Inderdaad, wolken fascineren. Geen wolk is gelijk aan de ander. Elke wolk is uniek in kleur, donkerte en […]
Prediking

Preekschets Micha 7:20 – Nieuwjaar

Preekwijzer 2019 | D.J.K.G. Ruiter | Preekschets | Jaarwisseling

U bewijst Jakob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals U gezworen hebt aan onze voorouders, in de dagen van weleer. Micha 7: 20 Schriftlezing: Micha 7: 18-20 Thema: Beginnen met genade en trouw Zie ook Preekschets over Micha 7 voor Oudejaarsdag van dezelfde auteur
 Het eigene van de dagen Omdat ons Nieuwjaar altijd op […]
Geloof

De eekhoorn die de weg kwijt was

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Rust | Levenskunst

De dieren uit het bos stonden allemaal bij het bruggetje over de beek. De mol kroop uit zijn molshoop omhoog en de karper kwam boven water. Midden op het bruggetje zat Egbertus de eekhoorn hard te huilen. ‘Ik ben de weg kwijt’, snikte het beestje. Dat was vervelend. Waar was de weg van de eekhoorn? […]
Geloof

Het schaap met vijf poten

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Conflicten | Levenskunst

Vader schaap had een lieve vrouw en een grappig lammetje dat Brammetje heette. Toch was vader schaap niet tevreden en daarom speelde hij in de loterij. Op een goede dag viel het lot op hem. Nu bestaan er in de schapenloterij geen geldprijzen, want schapen hebben geen portemonnee. De prijs in de schapenloterij was veel […]
Geloof

Hoe de ezel aan zijn witte neus kwam

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Dienen, Hemel | Kerkelijk jaar, Kerst, Palmzondag

Het verhaal van Palmpasen (Matteüs 21,1-11; Marcus 11,1-10; Lucas 19,28-44; Johannes 12,12-19) vertelt hoe Jezus niet te paard Jeruzalem binnentrok, als een generaal, maar als een vredeskoning op een nederige ezel. Dit overeenkomstig een oude profetie van Zacharia. Het volgende verhaal is geïnspireerd op een Marokkaans sprookje. De kameel keek wazig in de verte. Hij […]
Geloof

De palmpasenhaan

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Gelijkenis | Kerkelijk jaar, Palmzondag

Dit Palmpasenverhaal (bij Matteüs 21,1-11; Marcus 11,1-10; Lucas 19,28-44; Johannes 12,12-19) is een fantasie over de palmpasenstokken. Waarom staat daar een haantje op? In de hemel staat een werkplaats. In de hoeken van die werkplaats liggen kerstbomen, hulst en paastakken. Op lange planken langs de wanden liggen kerstballen, kaarsen, paaseieren en nog veel meer spulletjes. […]