Vader

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets bij 1 Petrus 1:17-21 – voor de 2e zondag na Pasen

Preekwijzer 2021 | Henk Messelink | Preekschets | God, Pasen

En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar […]
Prediking

Preekillustraties: Vader

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

Wij zijn alleen werkelijk vader, als wij uitzicht geven op God de Vader. Okke Jager
Ecclesiologie

Gewone catechismus: Vertrouwen op God

Gewone Catechismus 2019 | Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde | Overig | Geloofsbelijdenis | Bidden, God

Onderdeel van De Gewone Catechismus – een leerboek voor vandaag Zie ook Gewone catechismus: Tot geluk gedoopt Gewone catechismus: Volgen van Jezus Gewone catechismus: Verwachten van Gods nieuwe wereld Vraag en antwoord 13-46 Deze vragen en antwoorden zijn onderverdeeld in: 13-17 Wat is geloven? 18-23 Geloven in de Drie-ene God (Apostolicum) 24-30 God de Schepper […]
Geloof

De haven

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Rust | Kerk in de wereld

Er was eens een vader met drie zoons. Nu hield die vader nogal van de zee en gaf zijn oudste zoon daarom een schip. Het was een heel groot schip. De zoon bedankte zijn vader en stak van wal om jarenlang weg te blijven. De vader gaf zijn tweede zoon ook een schip, niet zo […]
Prediking

Preekschets bij NLB 706 – Trinitatis

Preekwijzer 2018 | Marleen Bloklander-de Jong | Preekschets | Geest, Jezus

Zondag Trinitatis Dans mee met Vader, Zoon en Geest NLB 706 uit Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk Zie ook Kindermoment & tienermoment bij Zondag Trinitatis (specifiek bij deze preekschets passend) Het eigene van de zondag Vandaag is het de eerste zondag na Pinksteren, zondag Trinitatis, Drievuldigheidszondag. Na het vieren van alle kerkelijke […]
Bijbelwetenschappen

Vader

De eerste dag 2018 | Trinus Hibma | Kindermoment | God

Bij Johannes 14,8-17 Verhaal Filippus, de vriend van Jezus, komt uit een heel voorname familie. Hij komt uit de familie van koning Alexander de Grote. Lang geleden leefde deze koning waar nu Grieken land ligt. En deze koning Alexander veroverde zowat de hele wereld. Daarom heet hij dan ook Alexander de Grote. Filippus heet net […]
Prediking

Kindermoment bij de 1e zondag na Trinitatis

Preekwijzer 2018 | Redactie | Kindermoment | God

Kindermoment bij de 1e zondag na Trinitatis Zie ook Dit materiaal past bij Preekschets bij NLB 903 – de 1e zondag na Trinitatis Zondag Trinitatis en de twee zondagen erna dagen ons uit na te denken over wie God is en wie er bij God horen. De drie-ene God daagt ons uit zijn dynamiek te […]
Bijbelwetenschappen

Ik ga heen naar de Vader

De eerste dag 2017 | Dick Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Jezus

Bij Jesaja 41,17-20 en Johannes 16,16-24 Zeven keer klinkt in dit gedeelte van het Johannesevangelie het woordje ‘weinig’ (Gr.: mikros), meestal vertaald met ‘een korte tijd’, ‘een kleine tijd’ (SV) of ‘een weinig tijd’. Op zich ligt dat voor de hand, want dat rekenen met tijd, de chronologie, is al vier keer eerder in het […]
Prediking

Preekillustraties: God

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties | God

Verwante zoekbegrippen: Heer, Here, Heere, Here God, Heere God, God de Heer, Vader, Jahweh Wij kunnen alle pitten in de appel tellen, maar alleen God kan alle appels in een pit tellen. Robert H. Schuller Nooit heb ik niets met U! Huub Oosterhuis Ik geloof dat God geen noodlot is buiten de tijd, maar dat […]
Bijbelwetenschappen

Echte en tweederangszonen

De eerste dag 2016 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Relaties

Bij Genesis 37,12-28 De zonen van Jakob We gaan in deze lezingenreeks met grote sprongen door de verhalen over Jakob en Jozef heen. Sommige verhalen die overgeslagen worden, moeten we wel bij de hand hebben om de perikoop van deze zondag bij te lichten. Ik denk in het bijzonder aan het verhaal over de geboorten […]