Vasten

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekillustraties: Vasten

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Veertigdagentijd

Vasten is allerminst een negatief woord, het betekent: één ding zo vast voor ogen te houden, dat allerlei daarnaast bijkomstig wordt. Willem Barnard Vasten betekent ‘vasthoudend zijn’, geconcentreerd op, met volle inzet en aandacht bij hetgeen komende is, ja bij Degene die komende is. Willem Barnard Sommige mensen hechten meer waarde aan het vasten dan […]
Bijbelwetenschappen

Vasten ten dienste van Gods Koninkrijk

De eerste dag 2018 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Jesaja 58,1-10, Psalmen 57 en Matteüs 6,1-6.16-21 Wanneer we de Jesajatekst voor Aswoensdag lezen, dan is het goed om ons te realiseren dat de woorden uit Matteüs ontleend zijn aan de Bergrede. Een uitvoerig betoog, Jezus in de mond gelegd, dat aan- vangt met de mededeling dat Jezus dé berg op gaat, waarna de […]
Bijbelwetenschappen

Aswoensdag: begin van de vasten?

De eerste dag 2017 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Joël 2,12-19, 2 Korintiërs 5,20-6,10 en Matteüs 6,1-6.16-21 Vastentijd De Veertigdagentijd ofwel vastentijd begint met Aswoensdag. De lezingen staan ieder jaar op gespannen voet met het ritueel van de bestrooiing met as, zoals dit gebruik is in veel gemeenten die de waarde van symbolen en kerkelijke traditie hooghouden, en met de praktijk van het […]
Bijbelwetenschappen

Geloofsonderricht: driemaal ‘nee’, driemaal ‘ja’

De eerste dag 2017 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Matteüs 4,1-11 en Psalmen 91 Invocabit Invocabit is de naam van de eerste zondag van de vasten. Die naam komt uit Psalmen 91,15: ‘Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden.’ Een citaat uit diezelfde psalm wordt door de duivel ge/misbruikt in de klassieke lezing van deze zondag, Matteüs 4,1-11, Jezus’ verzoeking in de […]
Bijbelwetenschappen

Verandering: van inkeer naar ommekeer

De eerste dag 2017 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Bidden

Bij Joël 2,12-19 en Matteüs 6,16-21 Bidden en vasten Met de lezing van de profetie van Joël staat de gemeente op de drempel van de Veertigdagentijd, een periode van bidden en vasten, van boeten – in de betekenis van ‘herstel’, zoals een visser zijn netten ‘boet’ – en van overdenken van het evangelie. Bij elkaar […]
Bijbelwetenschappen

Vasten: een tijdje afzien of levenshouding?

De eerste dag 2016 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Amos 5,6-15, Psalm 51, 2 Korintiërs 5,20-6,10 en Matteüs 6,1-6.16-21 Bij Aswoensdag Het moet anders: Amos windt geen doekjes om wat hij te zeggen heeft. Zo ook hier wanneer hij de bewoners van het Noordrijk, dat zich na de dood van Salomo afscheidde van de zuidelijke stammen, toespreekt. Zijn oproep om terug te keren […]
Bijbelwetenschappen

Aan de overkant…

De eerste dag 2015 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Jozua 4:19-5:1.10-12 en Johannes 6:1-15 (4-15) De Grote Vasten, de Veertigdaagse, bereikt een kantelpunt. Halverwege wordt reeds verlangend vooruitgegrepen, vooruitgezien, vooruitgeleefd. De gemeente viert – onder voorbehoud, maar toch – beschroomd maar vol overtuiging reeds een nieuw Pasen, een Pesach in het land van belofte (Jozua). Het is bereid, het is voorbereid, als teken […]
Prediking

Marcus 2:14-20 en het Bijbelse vasten

Preekwijzer 2014 | Archibald van Wieringen | Overige artikelen | Pasen

Vasten komt in elke religie voor. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we het in de Bijbel eveneens aantreffen. Hoe het daar functioneert, kunnen we het beste ervaren door te beginnen een concrete tekst daarover te lezen. een perikoop uit het Marcusevangelie In Marcus 2:18-20 komt het werkwoord ‘vasten’ maar liefst zesmaal voor. Deze […]
Prediking

Preekschets Jona 2:7

Postille 2014 | Theo Hettema | Preekschets | Verlossing | Bidden, God, Levenseinde en rouw, Overlijden

Jona 2:7 Vijfde zondag na Pinksteren Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, o heer, mijn God! Schriftlezing: Jona 2 Uitleg Na Gods redding van de zeelieden krijgen we nu als tweede scène Gods redding van Jona. Het proza van dit gedeelte krijgt legendarische proporties en daarbij komt de poëzie van een psalm. […]
Bijbelwetenschappen

Trap er niet in!

De eerste dag 2014 | Annemarie Hagoort | Kindermoment | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Matteüs 4,1-11 te koop: het nieuwste spelwacht niet te lang, wees snel hou je niet van witlof en droog brood?ik geef je koek en snoep, je bent al groot alles mag je hebben, alles is voor joumaar doe wel wat ik zeg, en gauw! als je luistert naar mijn bevelenmag je met mijn nieuwe […]