Verbond

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Naamgeving en besnijdenis van Jezus

De eerste dag 2019 01 | Peter-Ben Smit | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | Kerkelijk jaar, Kerst

Lucas 2:21 is de kortste evangelieperikoop die in het gemeenschappelijk leesrooster voorkomt. Tegelijkertijd valt hij op vanwege wat er met Jezus gebeurt, zeker vanuit het perspectief van een maatschappij die steeds weer met de gedachte speelt om jongensbesnijdenis te criminaliseren.
Prediking

Preekschets Genesis 12:1 – Israelzondag

Preekwijzer 2019 | Sietse van Kammen | Preekschets | Verbond, Zegen | Israël

Derde zondag van de herfst, Israëlzondag De Heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen.’ Genesis 12:1 Schriftlezing: Genesis 12:1-8 Het eigene van de zondag Sinds 1949 is de eerste zondag van oktober ‘Israëlzondag’. Voor dit […]
Prediking

Preken over Dordt: DL I, 9-18

Protestantse Theologische Universiteit 2021 | Redactie | Preekschets | Verbond | God

Dordtse leerregels I, 9-18 Thema: Gods initiatief en de menselijke verantwoordelijkheid Zie ook Preken over Dordt: Toelichting en register Preken over Dordt: DL I, 1-8 Preken over Dordt: DL II Preken over Dordt: DL III/IV, 1-6 Preken over Dordt: DL III/IV, 11-17 Preken over Dordt: DL V Dordtse Leerregels downloaden als PDF (via PKN.nl) Leefwereld […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Leviticus 2:1-16 – Dankdag

Areopagus IZB 2021 | Bert Karel Foppen | Preekschets | Dienen, Verbond | Dankdag, God

Elke offergave van uw graanoffers moet u met zout bereiden. Het zout van het verbond mag u aan uw graanoffer niet laten ontbreken. Bij al uw offergaven moet u zout aanbieden (Lev. 2:13). Schriftlezing: Leviticus 2: 1-16 Het eigene van dankdag Dankdag voor gewas en arbeid, zo werd deze woensdag in november vroeger genoemd. Tegenwoordig […]
Bijbelwetenschappen

Hebreeën

Tekst voor Tekst 2021 | Redactie | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Lijden, Verbond | Relaties

INLEIDING In vergelijking met de meeste andere brieven van het N.T. is het de vraag of bij Heb. wel sprake is van een echte brief. Aan het begin staat geen vermelding van een afzender en een geadresseerde, en alleen het slot (13:1825) is het slot van een brief. De rest (1:1-13:17) draagt eerder het karakter […]
Dogmatiek | Systematische theologie

15. Watermerk

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Verbond | Doop, Rituelen

De uitvoerigheid van de Heidelbergse Catechismus als het gaat over de doop is begrijpelijk, gezien de context toen. Intussen is de betekenis en de rijkdom van de doop er niet minder op geworden. Daarom in dit hoofdstuk van ‘Goed gelovig’ vier leerdiensten waarin het belangrijkste benoemd wordt. Met toegevoegd een leerdienst over opvoeding, die in […]
Prediking

Preken over Dordt: DL II

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Wim H.T. Moehn | Preekschets | Verbond | God

Dordtse Leerregels II Thema: Verzoenen is Gods werk Zie ook Preken over Dordt: Toelichting en register Preken over Dordt: DL I, 1-8 Preken over Dordt: DL I, 9-18 Preken over Dordt: DL III/IV, 1-6 Preken over Dordt: DL III/IV, 11-17 Preken over Dordt: DL V Dordtse Leerregels downloaden als PDF (via PKN.nl) De leefwereld van […]
Prediking

Preken over Dordt: Toelichting en register

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Wim H.T. Moehn | Preekschets | Geloofsbelijdenis, Verbond | Kerkelijk jaar

Zes leerdiensten over de Dordtse Leerregels Toelichting Op zondag komt de gemeente samen in de eredienst. Bijbelwoorden worden in de preek vertaald naar de leefwereld van de hoorders. Daarnaast kan de gemeente samenkomen in leerdiensten. Waar deze diensten gehouden worden, fungeert doorgaans de Heidelbergse Catechismus als leidraad. De Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt veel minder vaak aan […]
Prediking

Preken over Dordt: DL I, 1-8

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Wim H.T. Moehn | Preekschets | Verbond | God

Preek 1: God kiest. De rijkdom van Gods genade Bij Dordtse Leerregels I, 1-8 Zie ook Preken over Dordt: Toelichting en register Preken over Dordt: DL I, 9-18 Preken over Dordt: DL II Preken over Dordt: DL III/IV, 1-6 Preken over Dordt: DL III/IV, 11-17 Preken over Dordt: DL V De Dordtse Leerregels als PDF […]
Bijbelwetenschappen

Voor altijd verbonden

De eerste dag 2018 | Marieke den Braber | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Relaties

Bij Maleachi 2,10-16 en Marcus 10,1-16 Ruim een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Daarmee is het onmogelijk om over de teksten van deze zondag te preken zonder dat het mensen raakt, want ze gaan beide over scheiden. Althans, zo lijkt het. Maar is dat de kern van de teksten? Maleachi profeteert over […]