Verdriet

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekillustraties: Troost

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Verdriet | Eeuwigheidszondag

Ik ben aan ’t eind van mijn humaan latijn, er is geen troost in bloem – of zonfestijn. Er is behoud voor arme mensenzielen in Christus’ kruis … en heel de rest is schijn. Fedde Schurer Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd worden. Godfried Bomans Troost is een verwijt aan het verdriet. […]
Prediking

Preekillustraties: Verdriet

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Lijden, Verdriet | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Gemeenschap is voorwaarde voor verdriet; geen gemeenschap – geen verdriet. W. ter Horst Zoals het voor joodse vrouwen een schande was om kinderloos te blijven, zo zou het voor een christen een schande moeten zijn om zonder tranen te blijven, die net als kinderen een gave Gods zijn. Sören Kierkegaard Niemand kan worden getroost, die […]
Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Jezus in Getsemane

Bonnefooi 2021 | Redactie | Kindermoment | Verdriet | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Uit de bijbel Lucas 22, 39-46 Hebreeën 4, 14-16 en 5, 1-10 Na de maaltijd met zijn leerlingen gaat Jezus naar de Olijfberg, zoals hij wel vaker doet als hij dicht bij God wil zijn. Aan de voet van de Olijfberg ligt Getsemane. Jezus gaat erheen om tot God te bidden. Zijn leerlingen gaan mee […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

13.5. De Heilige Geest bedroeven

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Verdriet | Geest, Kerkelijk jaar, Pinksteren

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 13. De Heilige Geest en onze geest 13.1. Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet 13.2. Wat de Heilige Geest werkt 13.3. Wat de Heilige Geest zegt 13.4. Wat de Heilige Geest geeft Belijdenisgeschriften In de Heidelbergse Catechismus komen we de uitdrukking ‘de […]
Geloof

Een warme plek

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Verdriet, Vrede | Levenskunst

Wie afscheid neemt van een plek waar hij of zij zich heeft thuis gevoeld, kan heimwee krijgen. Heimwee kan een stil verdriet zijn dat dieper gaat dan mensen denken. Over afscheid, heimwee maar ook goede moed gaat het verhaal ‘Een warme plek’. ‘Een lief huisje’ noemde Soudade haar kleine, houten huis. De wanden waren in […]
Geloof

Tranen met tuiten

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Verdriet, Vrede | Relaties

Tranen met tuiten huilden de dorpelingen. Niet elke dag, maar wel als de soldaten uit het kasteel verderop hun dorp weer eens hadden beroofd. Als de boze kasteelheer een nieuw torentje op zijn kasteel wilde bouwen, omdat zijn buurman er ook een bouwde, of als zijn vrouw weer eens nieuwe schoenen wilde, omdat de andere […]
Geloof

Erbij

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Verdriet | Relaties

Het is altijd druk in de bijenkorf. Er moet van alles worden gebouwd. Er moet van alles worden gedaan. Er moet van alles worden geregeld. Kortom, er moet van alles. Bijen zijn altijd bezig. Bezige bijen, dat zijn het. Nu is niet iedere bij even bezig. Er zijn babybijen. Tja, die doen niet zo veel. […]
Geloof

Het aardige doosje

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Eenzaamheid, Verdriet | Relaties

Er was eens een meisje dat graag juffrouw op school wilde worden. Ze had een mooie voornaam: Caroline. Maar haar achternaam was een beetje minder mooi: Knoet. Maar het geeft natuurlijk niet, wat voor achternaam je hebt. Als je maar aardig bent. Toen Caroline klaar was met het leren voor juf op een school, kreeg […]
Geloof

Gods vrienden

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Verdriet | Kerkelijk jaar, Kerst

De komst van Christus is een nieuwe schepping: dankzij Hem krijgt de schepping, waarin zoveel misging, een nieuwe kans. Dit thema wordt uitgewerkt in deze vertelling, waarin de engelen en de herders uit het Lucasevangelie en de wijzen en de ster uit het Matteüsevangelie voorkomen. Het kan daarom bij de geboorteverhalen uit beide evangeliën worden […]

De beek, de harpspeler en het levensliedje

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Verdriet | Veertigdagentijd

Volgens het verhaal van Jezus’ ontmoeting met de Samaritaanse vrouw bij de put (Johannes 4,5-26) biedt Jezus water dat ook de dorst van het hart kan lessen. Hij schenkt werkelijk leven. Het water, Jezus en het leven zijn alle drie verbeeld in ‘De beek, de harpspeler en het levensliedje’. De tuin en de veronderstelde tuinman […]