Verdrukking

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Profetie of apocalyptiek

De eerste dag 2018 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing

Bij Openbaring 6 In de periode na de Babylonische gevangenschap begint uit de profetie de apocalyptiek te ontstaan. De eerste sporen ervan vinden we bij onder anderen Ezechiël en Daniël. De profetie, en later de rabbijnse traditie, stelt het handelen van een enkeling en de gemeenschap als beslissend voor de toekomst centraal. In de apocalyptiek […]
Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 15:31 – Beloken Pasen

Preekwijzer 2017 | M. Bot | Preekschets | Lijden | Jezus, Pasen

1e zondag na Pasen (Beloken Pasen) Elke dag sterf ik opnieuw, broeders en zusters, zo waar als ik dankzij Christus Jezus, onze Heer, trots op u kan zijn. 1 Korintiërs 15:31b Schriftlezing: 1 Korintiërs 15:12-19; 29-34 en 4:9-17Thema: Elke dag sterf ik opnieuw Zie ook Kindermoment: Zaadjes Het eigene van de zondag In de diensten […]
Bijbelwetenschappen

Het einde van deze wereld

De eerste dag 2017 | Judith Visser | Kindermoment | Verlossing, Wederkomst | Pastoraat

Het einde van deze wereld Bij Matteüs 24,32-44 Gesprek Het is niet eenvoudig om met kinderen even in een kort moment over het einde van deze wereld te praten. Daarom halen we er een enkel element uit. De schriftlezing uit Matteüs begint met een les uit de natuur. Aan wat er in de natuur gebeurt, […]
Bijbelwetenschappen

Jozefs sterfbed

De eerste dag 2016 | Noortje Blokhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Levenseinde en rouw, Overlijden

Bij Genesis 50,22-26 Epiloog In Genesis 50,22-26 lezen we het slot, de epiloog van Genesis. Hier wordt de balans van het boek Genesis opgemaakt. Het grote verhaal van de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob loopt uit op het verhaal van Jozef, en daarmee op het verhaal van Israël in Egypte. Jozef onderscheidt zich van de […]
Bijbelwetenschappen

Niet zwichten

De eerste dag 2015 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Kwaad, Verzet | Levenskunst

Bij Kolossenzen 2,20-3,4 Associatie: Niet zwichten voor de machten van de wereld Er zijn over de hele wereld mensen die dingen willen veranderen die niet goed zijn. Ze laten zich niet bang maken. Ze lijken een beetje op Jezus, die het opnam voor mensen die niet meetelden. Maar dan zijn er ook altijd weer mensen […]
Bijbelwetenschappen

In naam van de liefde

De eerste dag 2015 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Dienen, Lijden | Samenleving

Bij Kolossenzen 1,24-2,5 Associatie: Verkondig het evangelie door te dienen… Bono is popzanger bij U2. Als daar gelegenheid voor is, zou Pride (In the Name of Love) van U2 gedraaid kunnen worden; zie You Tube. Vertaling: Een man komt in naam van de liefde. Een man komt en gaat. Een man komt hier om goed […]
Bijbelwetenschappen

Onschuldige kinderen: onze hulp is in de Naam

De eerste dag 2015 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad, Verlossing

Bij Jeremia 31,15-17, Psalm 124, Openbaring 21,1-7 en Matteüs 2,13-18 De teksten van deze zondag hebben alle drie een moeilijke tijd als achtergrond: de ballingschap in Babel in de tijd van Jeremia, en onderdrukking en vervolging onder Romeinse overheersing in de tijd van Openbaring en Matteüs. Tegelijkertijd getuigen zij alle drie van een vast vertrouwen […]
Bijbelwetenschappen

De list van Corné

De eerste dag 2014 | Marloes Meijer | Kindermoment | Conflicten, Kwaad | Relaties

Bij Matteüs 2,13-18 Corné is de stoerste jongen uit groep 7. Hij is goed in vechten en de anderen zijn een beetje bang voor hem. Hij speelt altijd de baas op het plein en in de klas. Corné bepaalt welke spelletjes de klas doet en wie mee mogen doen. Dat is gewoon zo en niemand […]
Bijbelwetenschappen

Niets dan goeds

De eerste dag 2014 | Trinus Hibma | Kindermoment | Dienen, Kwaad, Vrede | Pastoraat

Bij Matteüs 5:1-12 Het is herfstvakantie en moeder kon een dag vrij nemen. Ze zijn op de trein gestapt en daarna was het nog een heel stuk met de bus. En nu lopen Jesse en Irene samen met hun moeder de Vaalserberg op naar het hoogste punt van Nederland. Dat hadden Jesse en Irene al […]
Bijbelwetenschappen

Boos

De eerste dag 2014 | Marloes Meijer | Kindermoment | Kwaad, Vluchtelingen | Samenleving

Bij Genesis 16, 1-16 Zana is vreselijk, verschrikkelijk reuze boos. Eerst woonde ze fijn met haar familie in Syrië. Maar toen werd het daar oorlog en moest ze naar een vluchtelingenkamp in Frankrijk, samen met haar broertje. Haar vader en moeder vluchtten langs een andere route uit Syrië weg, maar Zana weet niet waarheen. En […]