Vergeving

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekillustraties: Zonde, zonden

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Schuld, Vergeving

Soms weten we pas hoe grondig de zonde ons in haar greep heeft, wanneer we proberen er weerstand tegen te bieden. Onbekende bron. Het is zeer de vraag waar de zondige mens zich meer aan ergert: aan Gods heiligheid of aan Gods genade. J. Overduin Als de zonde niet meer als zonde wordt beschouwd, dan […]
Prediking

Preekillustraties: Vergeving

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Vergeving | Goede Vrijdag, Jezus, Pasen, Veertigdagentijd

Dit is de voortreffelijkste eigenschap: vergeving, het vermogen om woede, haat en dorst naar wraak te overwinnen. David Cooper Domme mensen vergeten noch vergeten; naïeve mensen vergeten en vergeten; wijze mensen vergeven, maar vergeten niet. Thomas Szasz Het Griekse woord voor vergeven betekent ook loslaten. Anonieme bron Wat zou het mij baten als alle schepselen […]
Prediking

Preekillustraties: Schuld

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Schuld, Vergeving | Goede Vrijdag

Gelukkige schuld, die een dergelijk groot Verlosser verdiend heeft!Exultet, paaszang, ontleend aan een homilie van Augustinus Voor God is ieder een zondaar en voor de keizer is niemand zonder schuld. Russisch spreekwoord Op de bodem aller vragen ligt der wereld zondeschuld. J.H. Gunning jr. Een rabbi zei: ‘De mens is niet schuldig doordat hij zonden […]
Liturgie | Praktische theologie

Boete en verzoening

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2019 | Redactie | Liturgie | Vergeving

Onderdeel van Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap Downloads Nederlands, RTF 51 Bediening van de verzoening titelblad 51A Inleiding blz. 337-355 51B Toelichting blz. 357-361 52 Orden voor de bediening van de verzoening titelblad 52A Voorbereiding op boete en verzoening blz. 364-365 52B1 Persoonlijke boete – Orde I blz. 366-367 52B2 Persoonlijke boete – Orde II […]
Geloof

Het kromme mannetje

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Schuld, Vergeving | God

Er was eens een krom mannetje. En als ik zeg ‘krom’, dan bedoel ik echt krom. Zijn kin sleepte over de grond, zo krom. Hoe dat kwam? Tja, hij had een zware last te dragen. Niet één, maar wel meer. Hij had ooit als jongetje een koekje uit de koektrommel gestolen. Daar had hij last […]
Prediking

Preekschets 1 Johannes 1:9

Preekwijzer 2018 | Piet Rozeboom | Preekschets | Vergeving

9de zondag van de zomer Hij zal ons onze zonden vergeven. 1 Johannes 1: 9c Lezing: 1 Johannes 1: 5 – 2: 2 Het eigene van de zondag De zondagen van de zomer dragen in het kerkelijk jaar geen specifieke thema’s. De komende drie zondagen volgen wij drie teksten uit de eerste brief van Johannes. […]
Prediking

Preek: Liefde in actie

Sterk door de liefde 2018 | Martin Luther King | Preek | Vergeving | Relaties

En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Lucas 23:34, HSV Deze preek van Martin Luther King Jr. is afkomstig uit ‘Sterk door de liefde – preken die het hart raken’ (Kok, 2018), oorspronkelijk verschenen in 1963. Er zijn maar weinig woorden in het Nieuwe Testament waarin de grootsheid van […]
Prediking

Preekschets Micha 7:19 – Oudjaar

Preekwijzer 2017 | D.J.K.G. Ruiter | Preekschets | Vergeving | Jaarwisseling

Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee. Micha 7: 19 Zie ook Preekschets bij Micha 7 voor Nieuwjaarsmorgen van dezelfde auteur Het eigene van de dagen Het is met de oudjaarsviering enigszins wonderlijk gesteld. In de bijbel wordt er niet […]
Bijbelwetenschappen

Zonden vergeven

De eerste dag 2017 | Judith Visser | Kindermoment | Schuld, Vergeving | Jezus

Bij Matteüs 9,1-8 Het verhaal uit Matteüs gaat allereerst om het vergeven van zonden; daarna wordt de kreupele man genezen. Omdat wij mensen geneigd zijn onder de indruk te raken en te blijven van een wonderlijke genezing, is het misschien ook goed om met de kinderen juist stil te staan bij het eerste, de vergeving […]
Bijbelwetenschappen

Vergeven

De eerste dag 2017 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving | God

Bij Exodus 32,7-14, Psalm 103,8-12 en Matteüs 18,21-35 ‘Niemand, zelfs God niet, kan vergeven wat ik mijn naaste heb misdaan.’ En: ‘Een wereld waarin vergeving almachtig wordt, is onmenselijk.’1 Vgl. E. Levinas, Het menselijk gelaat. Baarn 1975. Met deze krasse uitspraken komt de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas op voor de integriteit van slachtoffers. Vergeving is […]