Verkondiging

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Maria en de engel

Preekwijzer 2020 | Lyonne Verschoor-Schuijer | Kindermoment | Advent

Bij Lucas 1: 26-38 In verband met corona gaan we er vanuit dat er geen of weinig kinderen in de kerk zijn maar dat zij wel thuis kunnen meekijken. Laat de kinderen de tekening zien die Rembrandt maakte bij dit verhaal. (Rembrandt van Rijn: De aankondiging aan Maria, ca. 1635. Tekening met pen en inkt) […]
Prediking

Preekillustraties: Verkondiging, preek, preken

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

De verkondiging van Gods Woord is de enige serieuze bedreiging voor een hoogmoedig geworden mensheid. D. Bonhoeffer Jezus noemde zijn leerlingen schapen en lammeren en sprak in herkenbare en begrijpelijke taal, maar wij werden behandeld als giraffes, de voerbak hing veel te hoog! D. Langhenkel, uit: ‘Eyeopeners’
Praktische theologie | Prediking

Niet vanzelfsprekend, wel veelbelovend

Areopagus IZB 2021 | Paul Visser | Homiletische Artikelen | Bekering | Bidden, God

Lezing dr. Paul Visser Areopagus-studiedag, 2010 In het thema ‘Onder de preek gebeurt het?!’ gaat het vraagteken voorop. En dat hebben we niet zonder reden zo neergezet. Want als je vandaag de dag je oor eerlijk te luisteren legt dan hoor je links en rechts van allerlei mensen dat ze al minder aan veel preken […]
Praktische theologie | Prediking

Preken is scherp aan de w/Wind zeilen

Areopagus IZB 2021 | Bert de Leede | Homiletische Artikelen | Dienen, Verlossing | Geest

Dr. H. de Leede: Evangelie vaak verworden tot ‘boodschap van goed burgerschap’ Kun je bij tegenwind zeilen? Hoe kom je dan vooruit? Door scherp aan de wind te zeilen. Dat is zeilen op zijn spannendst. De wind komt schuin van voren. De geoefende zeiler trekt de zeilen zo strak mogelijk, en gaat schuin aan de […]
Praktische theologie | Prediking

Drie uitroeptekens, drie vraagtekens

Areopagus IZB 2021 | Arnoud Looijen | Homiletische Artikelen | Heilig, Verlossing | God

Tijdens de Areopagus-studiedag kwamen zowel predikanten als gemeenteleden aan het woord. Eén van de ‘hoorders’ die een bijdrage leverde was Arnoud Looijen, uit Leusden. Hij bracht het volgende in: De prediking, de verkondiging is een zaak die ons allen na aan het hart ligt. Het is waardevol en prijzenswaardig dat predikanten zich ontvankelijk opstellen door […]
Praktische theologie | Prediking

De authenticiteit van de prediker

Areopagus IZB 2021 | Paul Visser | Homiletische Artikelen | Heilig | Geest

Paul Visser over C.H. Spurgeon Wil de prediking vandaag overkomen, dan moet een dominee authentiek zijn. Een bevlogen en bewogen prediker. Is dat het geval, dan vind je een breed gehoor. Ontbreekt het daaraan, dan lopen de mensen bij bosjes weg. Vaak wordt dit verschijnsel verbonden met onze tijd. Het zou een vrucht zijn van […]
Praktische theologie | Prediking

Preken van Miskotte

Areopagus IZB 2021 | Wim Dekker | Homiletische Artikelen | Heilig | God

In 1982 verscheen het eerste deel van het Verzameld Werk van een van de grootste Nederlandse theologen van de twintigste eeuw, dr. K.H.Miskotte. Met horten en stoten verschenen daarna elf andere delen. Het is de bedoeling dat er nog drie delen verschijnen. In totaal zestien delen, waarvan dan acht herdrukken bevatten van bekend werk en […]
Praktische theologie | Prediking

God, preken en de psyche van de hoorders

Areopagus IZB 2021 | Hanneke Schaap-Jonker | Homiletische Artikelen | Ziel | God

Wat mij betreft is de titel van dit artikel – tevens het thema van de studiedag van Areopagus – voor tweeërlei uitleg vatbaar. Heilige grond kan in de eerste plaats betrekking hebben op de binnenwereld van de hoorders. Kom je werkelijk bij iemand binnen, dan vraagt dat om uiterste voorzichtigheid en een houding van ontzag. […]
Praktische theologie | Prediking

De psyche van de hoorder en de gereformeerde bevinding

Areopagus IZB 2021 | Andries Zoutendijk | Homiletische Artikelen | Ziel | Geest

Mevrouw Schaap bewijst ons een dienst met haar boek Ruimte om te horen. Ze neemt het op voor de hoorders. Met een variatie op Paulus: Hoe zul je preken zonder hoorders? En hoe zul je horen als de prediker je niet ziet zitten? Zij heeft onderzoek gedaan naar psychologische factoren; daarbij beperkt ze zich niet […]
Bijbelwetenschappen

De gebiedende wijs

Areopagus IZB 2021 | Gerrit de Kruijf | Homiletische Artikelen | Heilig, Verbond | Geest

Welke rol speelt het gebod in de kerk, in de prediking? Hoewel er alom om morele autoriteit wordt gevraagd, heerst in de kerk nog vaak een gebodmijdende cultuur. De angst voor moralisme zit er in de kerk begrijpelijkerwijs goed in. Kun je de Tien Geboden bij voorbeeld nog wel voorlezen in de kerk? Maar de […]