Verlossing

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Herders, schapen en een Lam

De eerste dag 2019 02 | Marieke den Braber | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Pasen

Het is een overbekend bijbels beeld, de herder en zijn schapen. Deze zondag komt het in de drie lezingen op heel verschillende wijze steeds terug, als beeld van de relatie tussen God en mensen.
Bijbelwetenschappen

De keuze voor het Lam of het beest

De eerste dag 2019 01 | Matthijs de Vries | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Advent, Kerkelijk jaar

Op deze vierde zondag van Advent zijn we aan het einde gekomen van de alternatieve lezingen uit het boek Openbaring. We eindigen niet eens bij het nieuwe Jeruzalem, maar bij onverzoenbare tegenstellingen en contrasten. Een relevante vraag is hoe de bekende honderdvierenveertigduizend ‘vrijgekochten’ zich verhouden tot de naamloze menigte der volkeren.
Prediking

Preekschets bij Lucas 13:10-17 voor Startzondag 2021

Preekwijzer 2021 | Julia van Rijn | Preekschets | Verlossing

Van U is de toekomst Zie ook: Preekschets bij Filippenzen 4:1-7 voor Startzondag Preekschets bij Jeremia 29:1-14 voor Startzondag Het eigene van de zondag Het is vandaag startzondag waarop we het begin van het nieuwe seizoen in de gemeente markeren. We presenteren plannen en programma’s voor het kerkelijk leven. De startzondag is de opmaat voor […]
Prediking

Red je leven door standvastigheid

Wessel H. ten Boom | Preek | Bekering, Verlossing | Eeuwigheidszondag

Preek bij Maleachi 3:19-24 en Lucas 21:5-19 Gehouden in Didam, op 24 november 2019, Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Gemeente van onze Heer, Zowel het Oude als het Nieuwe Testament spreekt over wat we noemen ‘het einde der tijden’. Beide teksten die we vanochtend hebben gehoord gaan erover. Het is moeilijk hierover te preken, […]
Prediking

Preekschets Filemon 20

Preekwijzer 2020 | Egbert Egberts | Preekschets | Dienen, Verlossing | Epifanie, Relaties

Epifanie Kom, broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de Heer, stel mij omwille van Christus gerust. Filemon 20 | Filemon 1:20 Schriftlezing: De brief van Paulus aan Filemon Thema: Omwille van de Heer Liturgisch kader: Epifanie: de doorwerking van de boodschap van Jezus Liedverwijzingen: ELB 213, NLB 912, NLB 146:5 Uitleg Deze korte brief […]
Prediking

Preekillustraties: Verlossing

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Verlossing | Goede Vrijdag, Pasen

The salvation of mankind lies only in making everything the concern of all. Alexander Solzjenitsyn Ik zou best christen en verlost willen zijn, als de christenen er maar wat verloster uitzagen. Friedrich Nietzsche We zijn meer verloren dan we beseffen en dieper verlost dan we durven hopen. Sören Kierkegaard
Prediking

Preekschets Psalm 104, Romeinen 8:19-23 en Kolossenzen 1:15-20

Missie Nederland 2021 | C. Vreugdenhil | Preekschets | Verlossing | Jezus

Zie ook Preekschets Psalm 104, Romeinen 8:19-23 en Kolossenzen 1:15-20 Preekschets Psalm 104 Thema en achtergrond Bijbellezingen: − Psalm 104: Vertelt levendig over Gods hand in de schepping. − Romeinen 8: 19-23: Beschrijft hoe de schepping nu lijdt, maar later helemaal vernieuwd zal worden − Kolossenzen 1:15-20: Paulus vertelt over hoe Jezus kwam om de […]
Bijbelwetenschappen

Thuiskomen

De eerste dag 2018 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing | Pastoraat

Bij Jesaja 60,1-11.17-22, Psalmen 24, Openbaring 7,2-4.9-17 en Matteüs 5,1-12 De Perzen hebben het Babylonische rijk op de knieën gedwongen. Koning Cyrus laat de ballingen na vijftig jaar (587-537 v.Chr.) terugkeren naar hun land. En ondanks de problemen die er zijn na de terugkeer, schrijft een profeet die de Trito (derde) Jesaja genoemd wordt, deze […]
Bijbelwetenschappen

Profetie of apocalyptiek

De eerste dag 2018 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing

Bij Openbaring 6 In de periode na de Babylonische gevangenschap begint uit de profetie de apocalyptiek te ontstaan. De eerste sporen ervan vinden we bij onder anderen Ezechiël en Daniël. De profetie, en later de rabbijnse traditie, stelt het handelen van een enkeling en de gemeenschap als beslissend voor de toekomst centraal. In de apocalyptiek […]
Bijbelwetenschappen

Uit de nood gered

De eerste dag 2018 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Jezus

Bij Jesaja 63,7-14 en Marcus 6,45-52 Jesaja schetst de roemrijke daden van de Heer, Marcus levert de illustratie met het verhaal over Jezus die zijn leerlingen in de boot op het meer tegemoetkomt over het water. De Heer wilde een redder zijn voor het Godsvolk (Jesaja 63,8b), Jezus bracht de angst van zijn leerlingen tot […]