Vernieuwing

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Hoe Ester koningin werd

De eerste dag 2019 01 | Elly Bakker | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Jodendom

‘Na deze gebeurtenissen’ – dat wil zeggen: nadat in hoofdstuk 1 is verteld hoe koningin Wasti is ontboden op het feest van koning Ahasveros, hoe zij heeft geweigerd te komen en daarom door de koning is geroyeerd – na deze gebeurtenissen ‘gedenkt’ Ahasveros wat zij heeft gedaan en wat over haar is ‘besloten’ (Hebr.: gazar – 2:1). Dit werkwoord kan ook betekenen ‘buiten een gemeenschap gezet zijn’. Wasti is geheel en al weg, uit het zicht, uit de gemeenschap.

Preekschets Openbaring 21:5 – Hervormingsdag

Preekwijzer 2020 | Teunis Martinus Hofman | Preekschets | Openbaring | Hervormingsdag

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Kernvers: Openbaring 21:5a HSVPerikoop: Openbaring 21:1-8Thema: God maakt alles nieuw Liturgisch kader De (kerk-)historische gebeurtenissen van 1517 krijgen vanuit het kernvers een eigen belichting. Het accent valt in Openbaring 21 niet allereerst op ons menselijk handelen, maar Gods universele, vernieuwende werk […]
Prediking

Preekillustraties: Vernieuwing

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Pinksteren

Geen dompig kerkhol, noch ijzeren ketenen, kunnen ooit de kracht van de Geest in boeien slaan. William Shakespeare Sleur is de houtworm van het geluk.Jules de Corte 
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 5:6a

Postille 2009 | Ad Prosman | Preekschets | Seksualiteit | Geest, Relaties

1 Korintiërs 5:6a Veertiende zondag na Pinksteren U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Schriftlezing: 1 Korintiërs 5 Het eigene van de zondag Het eigenaardige feit doet zich voor dat het middengedeelte van de eerste brief aan de Korintiërs vrij onbekend is, in tegenstelling tot het begin en het einde van de […]
Geloof

Het oude jaar

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Verdriet | Levenskunst

Hoe het oude jaar eruit ziet? Als een oud mannetje. Dat weet ik, want ik kwam hem vanochtend tegen. Hij keek sip en somber en sikkeneurig. Had het oude jaar te veel oliebollen op? Ja, dat ook. Hij zat naast een pan oliebollen die halfleeg was. De rest van die oliebollen zat in zijn buik. […]
Geloof

De familie Snoep op Ameland

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Dienen | Relaties

De mensen op het eiland, midden in zee, hadden opvallend hoge schouders. Dat komt doordat ze zo vaak ophaalden. Altijd als er wat aan de hand was, haalden ze hun schouders op. ‘Laat maar,’ zeiden ze dan. Doordat ze de laatste letters niet uitspraken, klonk dat als ‘Lama’. Vandaar dat iedereen het eiland ‘Lamaland’ noemde. […]
Geloof

De witte berg

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Dienen, Kwaad, Rust | Relaties

Sommige bergen lijken op draken. Weet je waarom? Omdat sommige bergen net als draken vuur kunnen spuwen. Niet alleen vuur trouwens, ook hete stenen en hete modder. Dat spuwen ze allemaal uit. Dat is niet netjes om al dat vuil uit te spuwen. Daarom noemden de mensen die bergen ‘vuilkanen’. Nu zeggen we ‘vulkanen’, maar […]
Bijbelwetenschappen

Een grote ver-huis-doos

De eerste dag 2018 | Marieke den Braber | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid

Bij Genesis 6,5-22 Het verhaal van Noach is een verhaal met heel veel bijbelse lijnen: natuurlijk is het verbonden met de doop, en met de Paasnacht. Maar er zijn ook overeenkomsten met het verhaal van Mozes, de instructies voor de bouw van de tabernakel en het scheppingsverhaal. Hoewel het verhaal in navertellingen al snel gaat […]
Bijbelwetenschappen

Paaswake: leven in Christus ervaren

De eerste dag 2018 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding, Vrede | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Genesis 1,1-2,3, Genesis 22,1-18, Exodus 14,15-15,1a, Exodus 15,1b-3, Jesaja 54,4-14, Jesaja 55,1-11, Jesaja 12,1-6, Ezechiël 36,24-28, Sefanja 3,12-20, Romeinen 6,3-4, Kolossenzen 3,1-4 en Marcus 16,1-8 Wanneer het Nieuwe Testament over de verlossing door Christus en het begin van een nieuw leven als gedoopte christen spreekt, doelen de teksten op eenmalige gebeurtenissen. Maar bij wie […]
Bijbelwetenschappen

Alles wordt anders

De eerste dag 2018 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Veertigdagentijd

Bij Jeremia 31,31-34 en Johannes 12,20-33 Verhaal Zorg voor een blokfluit. Speel erop of laat erop spelen. Een viool is ook een mogelijkheid: vervang dan fluitenmaker/fluit (*) door vioolbouwer/ viool. Er staat een boom in een bos. Hij heeft een dikke stam en dikke takken. Stevige wortels zitten onder de grond. De wind speelt met […]