Vertrouwen

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Johannes 14:12

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Deze preekschets is de tweede in een drieluik. De andere schetsen gaan over Johannes 12:1-8 en over Johannes 15:18-25. De preekschetsen zijn bedoeld om in de veertigdagentijd Jezus te volgen op weg naar zijn verhoging.
Bijbelwetenschappen

Verlangen naar het huis des Heren

De eerste dag 2019 04 | Jan Engelen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Rituelen

In bijna onmogelijke bewoordingen richt Jeremia zich tot God. ‘Al getuigen onze ongerechtigheden tegen ons, Heer, doe het omwille van uw naam’ (14:7). Het bijbelse Israël weet dat het altijd ‘Israël én’ is. Zonder zijn God is Israël niet denkbaar. Daarom moet God, ja, móet Hij niet doen alsof Hij enkel een vreemdeling is in het land en alleen maar een nachtje blijft. Laat zien dat U in ons midden bent. Maar de Heer God blijkt niet op afroep beschikbaar. Als je niet naar Hem hoort, hoe kan Hij er dan zijn?
Prediking

Preekschets Exodus 6:5 – tweede zondag van de veertigdagen

Preekwijzer 2020 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Lijden, Vertrouwen | Veertigdagentijd

‘Nu denk ik weer aan die belofte. Want ik heb de Israëlieten gehoord. Ik hoorde ze klagen omdat ze als slaven moeten werken voor de Egyptenaren.’ (Exodus 6:5, Bijbel in Gewone Taal). Schriftlezing: Exodus 6: 2-8 Het eigene van de zondag Dit is de tweede zondag van de veertigdagentijd, zondag Reminiscere. Pasen is nog ver […]
Prediking

Preekillustraties: Vertrouwen

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Vertrouwen

Vertrouw op God, maar zet wel je fiets op slot. Anoniem Erasmus is de beroemdste Hollandse geleerde uit de tijd van de Reformatie. Hij beschikte over een enorme kennis. Rede, redelijkheid en vrijheid stelde hij voorop. Ondanks al zijn geleerdheid waren zijn laatste woorden uiterst eenvoudig: ‘Lieve God.’ Filosofie.nl Veel mensen wonen in een hut […]
Systematische theologie

Vervreemding en vertrouwen: Over hermeneutiek en theologie

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Filosofie, Vertrouwen | Zingeving

De Franse filosoof Jean Greisch noemde in de jaren tachtig van de twintigste eeuw zijn tijd ‘het hermeneutische tijdperk van de rede’. In een latere tekst (2002) houdt hij nog steeds aan deze karakterisering vast, maar laat die volgen door de opmerking dat het nu stiller is geworden rond de hermeneutiek, om daarna te concluderen: […]
Geloof

Freek Nietsje

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Vertrouwen | Levenskunst

‘Het wordt toch niets.’ Dat zei Freek elke dag, altijd en steeds weer. Vandaar dat de mensen in het dorp hem Freek Nietsje noemden. Dat vond hij wel een mooie naam. Die paste goed bij hem. Want elke dag, altijd en steeds weer zei hij: ‘Het wordt toch niets.’ Op een kwade dag kreeg Freek […]
Bijbelwetenschappen

Alleen op God vertrouwen

De eerste dag 2018 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verdriet, Vertrouwen | Navolging

Bij Deuteronomium 15,1-11 en Marcus 10,17-31 Ze begrijpen het niet. Het is belangrijk om dat in ons achterhoofd te houden als we het Marcusevangelie lezen. De boodschap die Jezus brengt en die Hij gestalte geeft blijkt moeilijk te vatten, ontmoet verzet en roept overal vragen op. Bij buitenstaanders, bij de religieuze autoriteiten en zelfs bij […]
Bijbelwetenschappen

Mijn ogen geloven

De eerste dag 2018 | Trinus Hibma | Kindermoment | Vertrouwen

Bij Johannes 3,1-16 Victor weet het heel zeker. Wat hij niet kan zien, kan hij ook niet geloven. Toen hij klein was, vertelde zijn moeder van Hans en Grietje en de boze heks. Maar zijn moeder was nog maar halverwege het verhaal, toen zei Victor: ‘Heksen bestaan niet, en het Knibbelknabbelknuisjehuisje heb ik ook nog […]
Prediking

Meditatie: Recht door zee

Raad van Kerken 2018 | Klaas van der Kamp | Preek | Vertrouwen | Bidden

Ter gelegenheid van de Week van Gebed voor de eenheid, 21-28 januari 2018 Bij Exodus 15:1-21 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Veertig jaar woestijnervaring, veertig jaar pelgrimage, begint voor Israël met een geloofsdaad. Het volk trekt uit Egypte. Het rukt zich los uit de slavernij. En dan is er nog die ene hindernis: de […]
Bijbelwetenschappen

Tussen droom en werkelijkheid

De eerste dag 2017 | Marieke den Braber | Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | God

Bij Daniël 3,34-45, 1 Korintiërs 15,1-10 en Lucas 18,9-14 Vandaag gaan de lezingen over verschillende manieren om naar de werkelijkheid te kijken: wat voor de één een nachtmerrie is en uitzichtloos, kan voor de ander een droom zijn. Het is maar hoe je het bekijkt. ‘Dromen zijn bedrog,’ zong Marco Borsato. Maar dat geldt niet […]