Verzoening

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets bij 1 Petrus 1:29 – Goede vrijdag

Preekwijzer 2020 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Jezus

Goede Vrijdag … maar met kostbaar bloed… 1 Petrus 1:19 Schriftlezing: 1 Petrus 1:13-21 Het eigene van de dag E.J. Terpstra leverde voor Witte Donderdag 2018 een preekschets over 1 Petrus 1:19. Daarin legt hij de nadruk op het tweede deel van het vers, waarin de auteur van het epistel over Jezus Christus als ‘een […]
Prediking

Preekillustraties: Verzoening

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Goede Vrijdag, Pasen

Niet door vernietiging maar door verzoening wordt de wereld overwonnen. Geen idealen, programma’s, geweten, plicht, verantwoording of deugd maar alleen de volkomen liefde van God kan de werkelijkheid tegemoet treden en haar overwinnen. D. Bonhoeffer Alle denken over rechtvaardigheid en vroomheid wordt op een ongelooflijke manier omgekeerd. God verklaart zichzelf namelijk schuldig tegenover de wereld […]

Preaching (as) atonement

Theo Pleizier | Homiletische Artikelen

Atonement is a central doctrine in Christian theology. Even though preaching is not about doctrines, doctrine does operate in and through preaching. In this essay the relationship between atonement and preaching is explored. Based upon a contemporary theological analysis of atonement by Eleonore Stump, two homiletic aspects of the relationship between atonement and preaching are […]
Liturgie | Praktische theologie

Boete en verzoening

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2019 | Redactie | Liturgie | Vergeving

Onderdeel van Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap Downloads Nederlands, RTF 51 Bediening van de verzoening titelblad 51A Inleiding blz. 337-355 51B Toelichting blz. 357-361 52 Orden voor de bediening van de verzoening titelblad 52A Voorbereiding op boete en verzoening blz. 364-365 52B1 Persoonlijke boete – Orde I blz. 366-367 52B2 Persoonlijke boete – Orde II […]
Prediking

Preken over Dordt: DL II

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Wim H.T. Moehn | Preekschets | Verbond | God

Dordtse Leerregels II Thema: Verzoenen is Gods werk Zie ook Preken over Dordt: Toelichting en register Preken over Dordt: DL I, 1-8 Preken over Dordt: DL I, 9-18 Preken over Dordt: DL III/IV, 1-6 Preken over Dordt: DL III/IV, 11-17 Preken over Dordt: DL V Dordtse Leerregels downloaden als PDF (via PKN.nl) De leefwereld van […]
Bijbelwetenschappen

Joden en heidenen één in Christus

De eerste dag 2018 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom, Vrede | Jodendom, Kerk in de wereld

Bij Efeziërs 2,11-22 Efeziërs 2,11-22 is het tweede gedeelte van een betogende uitwerking van wat Paulus eerst bezongen en in gebed verwoord heeft in Efeziërs 1. Het springende punt hierbij is dat in Christus de ‘scheidsmuur’ tussen joden en niet-joden is neergehaald (Efeziërs 2,14). Vanaf hoofdstuk 3 zal Paulus zijn eigen dienst ook nadrukkelijk in […]
Prediking

Preekschets Efeziërs 1:7 – goede vrijdag

Preekwijzer 2018 | E.J. Terpstra | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Jezus

Goede Vrijdag In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade… Efeziërs 1:7 Schriftlezing: Efeziërs 1: 3-14Thema: Verlossing door het bloed van de Zoon Het eigene van de dag Op Goede Vrijdag staat het lijden en sterven van Christus centraal. Maar in welke zin? Goede Vrijdag kan […]
Prediking

Preekschets Hebreeën 9:11a – Goede Vrijdag

Preekwijzer 2017 | Gertine Blom | Preekschets | Schuld | Goede Vrijdag

Goede Vrijdag Hebreeën 9:11a Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht. Schriftlezingen: Johannes 18:19-30 en Hebreeën 9:11-14 Kerntekst ‘Christus daarentegen…’ – Hebr. 9:11a Het eigene van de dag Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus Christus. Traditiegetrouw zijn er drie elementen: […]
Bijbelwetenschappen

Goedmaken

De eerste dag 2017 | Joost Schelling | Kindermoment | Conflicten, Kwaad, Vergeving | Relaties

Bij Jesaja 48,12-22 en Matteüs 5,20-26 Goedmaken Verhaal Knorrig was Judith wakker geworden. Gisteravond was ze boos thuisgekomen en direct naar bed gegaan. Ze wilde niet met papa en mama praten; boos sloeg ze haar slaapkamerdeur achter zich dicht. Nog even ging haar hand naar buiten en draaide haar zelfgemaakte bordje aan de deur om: […]
Bijbelwetenschappen

Van toorn naar troost

De eerste dag 2017 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Missionair | Navolging

Bij Jesaja 12,1-6 en Matteüs 9,35-10,15 De sterkte van de Heer boezemt ontzag in. Tegenover Hem staan we met knikkende knieën. De gloed van zijn toorn zal ons verzengen. Als je daarvan uitgaat en je begint te lezen in Jesaja 12, dan blijkt dat in het geheel niet waar te zijn. Zijn toorn is geweken. […]