Volharding

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Prijs je gelukkig

De eerste dag 2019 04 | Harry Tacken | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Navolging

In beide lezingen, uit de Apocalyps en uit het Matteüsevangelie, gaat het om een specifieke levenshouding die aanbevolen wordt. Als mensen op de proef gesteld worden en in de beproeving staande blijven, dan kan hun voorbeeld inspireren tot navolging. Uit beide lezingen spreekt de overtuiging dat God de standvastigheid op waarde zal schatten. God staat garant voor deze consequente levenshouding. Vergelijk het getekend zijn van de dienstknechten van God met het zegel op hun voorhoofd (Openbaring 7:3) met het gebruik van het passivum divinum in de zaligsprekingen uit het evangelie.
Prediking

Red je leven door standvastigheid

Wessel H. ten Boom | Preek | Bekering, Verlossing | Eeuwigheidszondag

Preek bij Maleachi 3:19-24 en Lucas 21:5-19 Gehouden in Didam, op 24 november 2019, Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Gemeente van onze Heer, Zowel het Oude als het Nieuwe Testament spreekt over wat we noemen ‘het einde der tijden’. Beide teksten die we vanochtend hebben gehoord gaan erover. Het is moeilijk hierover te preken, […]
Prediking

Preekillustraties: Volharding

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

Niemand draagt in de hemel een kroon, die niet op de aarde een kruis heeft gedragen. Spurgeon Door vol te houden, bereikte ook de slak de ark. Spurgeon Volharding draagt al iets van onsterfelijkheid in zich. K.A. Schippers De volharding der heiligen bestaat in niets anders dan in hun werkzaam wachten op Christus’ komst. J.M. […]
Geloof

De berg

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Vertrouwen | God

‘Mijn haarborstel, ik ga niet op weg zonder een haarborstel,’ zei prinses Lotje. ‘O ja, en ook nog de pepermuntjes, ik ga niet op reis zonder pepermuntjes.’ Prinses Lotje verzamelde nog wat spulletjes en toen was ze klaar. De reis zou gaan naar Wegganistan. Waarom? Omdat Lotje er nog nooit geweest was. Lotje werd uitgezwaaid […]
Prediking

Preken over Dordt: DL V

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Wim H.T. Moehn | Preekschets | Heilig | Geest, God

Dordtse Leerregels V Thema: Volharding en zekerheid Zie ook Preken over Dordt: Toelichting en register Preken over Dordt: DL I, 1-8 Preken over Dordt: DL I, 9-18 Preken over Dordt: DL II Preken over Dordt: DL III/IV, 1-6 Preken over Dordt: DL III/IV, 11-17 Dordtse Leerregels downloaden als PDF (via PKN.nl) De leefwereld van de […]
Bijbelwetenschappen

Hemel en aarde zullen verdwijnen

De eerste dag 2018 | Margit van Tuijl | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Pastoraat

Bij Lucas 21,25-33(-36) Het is niet mis wat de aarde te wachten staat: Jezus spreekt over oorlogen, aardbevingen en hongersnoden, over vervolgingen en gevangenschap (Lucas 21,5-24). Vervolgens krijgen deze verschrikkingen ook een kosmische lading: ‘Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren (…)’. Jezus noemt hier het geweld van […]
Bijbelwetenschappen

Terstond naar de woestijn

De eerste dag 2018 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Genesis 9,8-15, 1 Petrus 3,18-22 en Marcus 1,12-15 ‘Een soort samengebalde herhaling van wat Israël in de woestijn heeft meegemaakt’, noemt Bas van Iersel de regels die Marcus wijdt aan Jezus’ tocht naar de woestijn.1 B. van Iersel, Marcus (serie Belichting van het bijbelboek), Boxtel 1986. Geen met schriftcitaten doorspekte meditatie zoals bij Matteüs […]
Bijbelwetenschappen

Hellup!

De eerste dag 2016 | Trinus Hibma | Kindermoment | Armoede, Kwaad, Verlossing | Samenleving

Bij Lucas 18,1-8 Verhaal Gera woont aan de rand van het dorp. Met haar man kan ze net rondkomen van een kleine boerderij met twee koeien, vijf schapen en tien kippen. Maar hun grootste schat is hun drie kinderen. Die halen hen iedere morgen weer uit hun zorgen met hun vrolijke snoetjes. Maar op een […]
Prediking

Preekschets Filippenzen 4:1b

Preekwijzer 2015 | Alida Groeneveld | Preekschets | Navolging

6e zondag van de herfst / 21e zondag na Trinitatis Kerntekst: Filippenzen 4:1b ‘Blijf standvastig in de Heer.’ Schriftlezing: Filippenzen 3:17-4:3 Het eigene van de zondag Deze zondag heeft verschillende namen: 6e zondag van de herfst of 21e zondag na Trinitatis. Beide namen bieden een invalshoek voor de prediking en de viering. De wisseling van […]
Prediking

Preekschets Hebreeën 12:1 – Tweede zondag na Trinitatis

Preekwijzer 2015 | Frans (W.F.) Wisselink | Preekschets | Heilig

2e zondag na Trinitatis Hebreeën 12:1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Schriftlezing: Hebreeën 11 Thema: Vastberaden onderweg Het eigene van de zondag We leven in de […]