Volk

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

De neergang van Davids koningschap

De eerste dag 2013 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Verzet | Israël

Bij 2 Samuel 15,1-12 en 1 Petrus 1,22-2,10 Op de twee laatste zondagen van de Veertigdagentijd, de ‘Passie-zondagen’ Judica en Palmarum, lezen wij een verhaal vol passie en tragiek uit de Davidsgeschiedenis. 2 Samuel 15 is een verhaal over vaders en zonen en over ouderschap. Tevens lijkt de schrijver impliciet de vraag aan de orde […]
Geloof

De koning die een snor had en nog wat

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Dienen | God

Er was eens een koning die een snor had. Dat was bijzonder. Maar nog bijzonderder was dat hij nogal bescheiden was. Hoe ik dat weet? Omdat hij nooit op zijn troon ging zitten, maar op een krukje ernaast. De koningin zei elke ochtend: ‘Geliefde gemaal, zet u aanstonds neder op uwen troon.’ Je hoort al, […]
Prediking

Preekschets Genesis 11:9 – 3e zondag van Pasen

Preekwijzer 2017 | Hendrik Cornelis Mijnders | Preekschets | Kwaad

Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. Genesis 11:9Schriftlezing: Genesis 11:1-9Thema: Werkelijke eenheid benut de verscheidenheid! Alternatief thema: Met zegen én oordeel brengt God mensen bij zijn […]
Bijbelwetenschappen

Leesrooster Genesis – Jakob en Jozef

De eerste dag 2016 | Dick Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Israël

Het alternatieve leesrooster reikt dit najaar perikopen uit de tweede helft van het boek Genesis aan. Zoals te lezen in de voorgaande toelichting van de roostermakers, is deze keuze bepaald door catechetische motieven. Het onderstaande artikel beoogt de gekozen perikopen te plaatsen in hun bijbels-theologische samenhang. Na een kort overzicht van het boek Genesis wordt […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Genesis 18:17-19 – Israëlzondag

Centrum voor Israëlstudies 2016 | Aart Brons | Preekschets | Verbond | Israël

Op de Israëlzondag denken we na over de bijzondere plek die het volk Israël heeft gekregen. Eén van de teksten die daarover spreekt is Genesis 18:17-19. Het gaat daar over verkiezing én roeping van Abraham en zijn volk, over voorrechten én plichten. Ik concentreer me op deze verzen, maar kijk ook kort naar het vervolg […]
Prediking

Preekschets Romeinen 1:14a

Preekwijzer 2015 | Jan Boersema | Preekschets | Schuld | Geest

16e zondag na Trinitatis Romeinen 1:14a Ik sta ten dienst van alle volken. Schriftlezing: Romeinen 1:1-16 Het eigene van de zondag De zondagen van september vallen op de grens van zomer en herfst. De vakantietijd is achter de rug. Het nieuwe seizoen is begonnen. Het is tijd voor de mens om zich te bezinnen op […]
Bijbelwetenschappen

De tijd van de volkeren is gekomen

De eerste dag 2015 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 60,1-6, Psalm 72, Efeziërs 3,2-3a.5-6 en Matteüs 2,1-12 Je staat altijd op om iets te doen (vgl. Jes. 60,1). Wat gaat hier dan gedaan worden? Jeruzalem zal iets moeten toestaan. Waarom moet dat? Langzaam gaat het doek open. De zon, de glorie van de Heer, begint van boven de heuvels in het oosten […]
Bijbelwetenschappen

Over vergeving

De eerste dag 2014 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving | God

Bij Exodus 32,(1-)7-14, Psalm 103,8-12 en Matteüs 18,21-35 Vergeving, dat is het overkoepelende thema van deze zondag. Het gaat over vergevingsgezindheid van God en van mensen. Dat het niet vanzelfsprekend is om anderen te vergeven, laat de perikoop uit Exodus mooi zien. Daar is JHWH God zo boos op zijn volk, dat Hij het totaal […]
Bijbelwetenschappen

Beloofd is beloofd

De eerste dag 2014 | Marloes Meijer | Kindermoment | Angst, Migratie, Vertrouwen | Navolging

Bij Genesis 11,27-12,9 Zana is een meisje uit Syrië. Ze woont in een deel van het land waar het oorlog is. Soms wordt er geschoten in haar straat en mensen schreeuwen vaak naar elkaar. Zana is bang. Op een avond hoort Zana haar ouders overleggen met haar oom. Ze hoort dat ze moeten huilen en […]
Bijbelwetenschappen

De zaaier en het zaad

De eerste dag 2014 | Gerben Westra | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis

Bij Jesaja 55,6-13 en Matteüs 13,1-9.18-23 ‘En hij sprak tot hen in gelijkenissen’ – in ‘parabolen’ staat er in het Grieks (Mat. 13,3). Jezus begint met een overbekend verhaal, dat over de zaaier. Hij vertelt de gelijkenis (13,3-8) en legt hem later uit (13,18-23). Tussen verhaal en uitleg een tussenspel: de discipelen willen weten waaróm […]