Vrede

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Kerstavondromantiek?

De eerste dag 2019 01 | Anneke Oppewal | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Kerkelijk jaar, Kerst

‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door helder licht beschenen’ (Jesaja 9:1). Al te gemakkelijk is het om op Kerstavond deze regels te verbinden met hartje winter en de donkere winteravond, en het oergevoel dat komt met de viering van de zonnewende. Er komen andere tijden! Het donker gaat wijken en het licht is bezig door te breken.
Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Marcus 11:1-11 – Palmzondag – 6e zondag van de veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Gerard Nederveen | Preekschets | Vrede | Kerkelijk jaar, Palmzondag

‘… rijdende op een ezel…’ Zacharia 9:9 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – Het eigene van deze zondag, Palmzondag Op deze zondag, het begin van de lijdens- of de Goede Week, worden we meegenomen naar de intocht van Jezus in Jeruzalem. De evangelielezing van […]
Prediking

Preekschets voor zondag Trinitatis – bij 2 Korintiërs 13:13

Preekwijzer 2021 | Alida Groeneveld | Preekschets | Vrede, Zegen

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen. 2 Korintiërs 13:13 Schriftlezing: 2 Korintiërs 13:11-13 Het eigene van de zondag Deze zondag heet Trinitatis of zondag van de Drie-eenheid. Van de kerkelijke feesten is dit het minst bekende feest. De hervormer […]
Prediking

Preekillustraties: Vrede

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Vrede | Pinksteren

De moeilijkheid is dat er geen echte vrede in de wereld kan heersen zolang er nog zo veel mensen vrede met deze wereld hebben. Jacob Noordmans In de vredesvisioenen van de bijbel staat een wereld getekend die niet alleen tot rust maar tot recht is gekomen. Willem Barnard Want de vrede is die toestand van […]
Prediking

Preekillustraties: Rust

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Rust, Vrede

Zie ook Preekillustraties: Vrede Illustraties Ik trek Uw woorden als een deken over me heen tot onder mijn kin. God, stop me in. Geert Boogaard Alle echte rust is nooit een rust van de werken, maar alleen een rust in de werken. De ware rust ligt in de vreugde over het werk. A.A. van Ruler […]
Bijbelwetenschappen

Hebreeën

Tekst voor Tekst 2021 | Redactie | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Lijden, Verbond | Relaties

INLEIDING In vergelijking met de meeste andere brieven van het N.T. is het de vraag of bij Heb. wel sprake is van een echte brief. Aan het begin staat geen vermelding van een afzender en een geadresseerde, en alleen het slot (13:1825) is het slot van een brief. De rest (1:1-13:17) draagt eerder het karakter […]
Prediking

Preekschets Micha 4:6

Preekwijzer 2021 | Maarten den Dulk | Preekschets | Vrede | Pasen

3e zondag van Pasen Micha 4:6 Als die tijd gekomen is – spreekt de HEER – zal ik de kreupelen verzamelen, de verstrooiden bijeenbrengen, verenigen wie ik onheil heb gebracht. Schriftlezing: Micha 4:1-8 Het eigene van de zondag Op de weg tussen Pasen Pinksteren leren we om de dagen te tellen. Die oefening houdt nooit […]
Prediking

Preekschets Kolossenzen 1:20 – Stille zaterdag

Preekwijzer 2021 | Piet Houtman | Preekschets | Vrede | Goede week, Overlijden, Pasen

Kolossenzen 1:20 … door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Schriftlezing: Kolossenzen 1:12-20 Het eigene van de dag Op de bewuste zaterdag, de sabbat in die tijd, lag Jezus in het graf. In de eredienst van de gemeente moet dat niet tot een grafstemming leiden. De ontreddering van Jezus’ volgelingen op die […]
Geloof

Een warme plek

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Verdriet, Vrede | Levenskunst

Wie afscheid neemt van een plek waar hij of zij zich heeft thuis gevoeld, kan heimwee krijgen. Heimwee kan een stil verdriet zijn dat dieper gaat dan mensen denken. Over afscheid, heimwee maar ook goede moed gaat het verhaal ‘Een warme plek’. ‘Een lief huisje’ noemde Soudade haar kleine, houten huis. De wanden waren in […]
Geloof

Tranen met tuiten

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Verdriet, Vrede | Relaties

Tranen met tuiten huilden de dorpelingen. Niet elke dag, maar wel als de soldaten uit het kasteel verderop hun dorp weer eens hadden beroofd. Als de boze kasteelheer een nieuw torentje op zijn kasteel wilde bouwen, omdat zijn buurman er ook een bouwde, of als zijn vrouw weer eens nieuwe schoenen wilde, omdat de andere […]