Vrijheid

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Daniel 6:11 – zondag in de zomer

Preekwijzer 2020 | Anne Kooi | Preekschets

Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn boven-vertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. Daniël 6:11 Schriftlezing: Daniël 6: 1-18 Thema: Weigeren […]
Prediking

Preekschets Romeinen 14:7 – derde zondag van de veertigdagen

Preekwijzer 2020 | Jacolien de Lange | Preekschets | Veertigdagentijd

Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. (Romeinen 14:7) Schriftlezing: Romeinen 14:7-12. Thema: Leven in vrijheid is leven voor God. Het eigene van de zondag De derde zondag van de 40 dagen, de vierde van de lijdenstijd betekent dat we (bijna) halverwege de voorbereiding naar Pasen zijn. ‘Oculi’, de […]
Prediking

Preekillustraties: Vrijheid

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij. Vrijheid zonder gehoorzaamheid is willekeur. Gehoorzaamheid bindt de vrijheid. Vrijheid adelt de gehoorzaamheid. D. Bonhoeffer In de vrijheid zijn betekent niet anders dan in de liefde zijn. En in de liefde zijn houdt niet anders in dan in Gods waarheid zijn. D. Bonhoeffer Een christen is de meest vrije heer […]
Geloof

De reuzenvogel

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Lijden, Verlossing | Relaties

‘Sprotsa’, sprak de Reuzenvogel triest. Hij schraapte lusteloos met zijn poten over de vloer van het hok. Zo’n hok, zo’n klein, verveloos hok, was toch niets voor hem, de Reuzenvogel? Alleen de vogeltemmer kon het hok openmaken. Dat deed hij elke avond, als de Reuzenvogel moest optreden in het circus. Dan moest hij allerlei dingen […]
Geloof

Lange tenen

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Verlossing | Relaties

Kwibus had lange tenen. Hij had geen gewone lange tenen maar hele lange tenen. In het hele land had niemand zulke lange tenen als hij. Behalve Hendrika, haar tenen waren ook heel lang. Ze hadden eigenlijk nooit gemeten wie nu precies de allerlangste had. Nu is het wel bijzonder om lange tenen te hebben, maar […]
Geloof

Lucia

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

In het Evangelie van Johannes wordt over de geboorte van Jezus op een geheel eigen manier gesproken. In Johannes 1,1-5 wordt de komst van Christus aangeduid als de komst van het licht der wereld. Daar wordt ook gesproken over het donker dat het licht bedreigt. De bedreiging van het licht door het donker is uitgewerkt […]
Geloof

De verdwaalde engel

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Hemel | Epifanie, Kerkelijk jaar, Kerst

Op het feest van Driekoningen wordt Matteüs 2,1-12 gelezen, over de Wijzen uit het Oosten en Herodes die het Christuskind wil laten doden. Hierop is ‘De verdwaalde engel’ gebaseerd. Moe ging de engel voort. Egidius was op zoek naar huis. Maar waar was het? Egidius verlangde zo lang al naar een thuis, maar hij had […]
Geloof

De moedige koningin

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Kwaad, Verlossing | Leiderschap

De koning had een pechdag. Zijn dochter was geroofd. ‘Waar zit dat kind?’ vroeg de koning aan zijn dienaren. ‘Op de berg,’ antwoordden zij. ‘Haal haar dan op,’ gebood de koning. Maar de dienaren trokken wit weg: ‘Ze wordt er bewaakt door een vreselijke draak. Wij zijn hier om u te dienen, niet om draken […]
Geloof

Het loslaatmiddel

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Verlossing | Levenskunst

Afscheid nemen is niet altijd eenvoudig. Zeker niet als er veel goede herinneringen zijn. Die herinneringen kunnen je doen vastplakken aan het verleden. Maar je kunt ze ook meenemen de toekomst in. Daarover gaat het ‘Loslaatmiddel’. Er was eens een paard dat moest verhuizen naar een andere stal. Maar dat lukte niet. Het zat vast […]
Geloof

De Zonnekoning

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Vertrouwen | Geest

Gods Geest hult zich in vele gewaden, bijvoorbeeld in die van warmte, levensmoed, vriendelijkheid. De zon is daar een mooi symbool van. Zoals de bloemen zich richten op de zon en groeien, zo groeit een mens die zich opent voor de warmte van God. Lees maar. Lang geleden, in het toen nog verre Frankrijk, leefde […]