Waarheid

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Romeinen 1:18 – zondag in de zomer

Preekwijzer 2020 | Anne Kooi | Preekschets

Vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. Romeinen 1: 18 Schriftlezing: Romeinen 1: 16-25 Thema: waarheid Het eigene van de zondag Tijdens deze zomer van 2020 zijn de voorbereidingen voor de presidentsverkiezing in Amerika gaande. De huidige president, die […]
Prediking

Preekillustraties: Waarheid

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

De Waarheid is een veel te grote kaars voor één kandelaar. H.de Leede De wijn is sterk, de koning is sterker, de vrouwen zijn nog sterker, maar de waarheid is het allersterkst. M. Luther De waarheid is iets dat je de ander aanreikt als een warme mantel die hij kan aantrekken en niet als een […]
Praktische theologie | Prediking

Drie uitroeptekens, drie vraagtekens

Areopagus IZB 2021 | Arnoud Looijen | Homiletische Artikelen | Heilig, Verlossing | God

Tijdens de Areopagus-studiedag kwamen zowel predikanten als gemeenteleden aan het woord. Eén van de ‘hoorders’ die een bijdrage leverde was Arnoud Looijen, uit Leusden. Hij bracht het volgende in: De prediking, de verkondiging is een zaak die ons allen na aan het hart ligt. Het is waardevol en prijzenswaardig dat predikanten zich ontvankelijk opstellen door […]
Bijbelwetenschappen

Twee wijzen van zien: Johannes en Plato

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Theo Witkamp | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Jezus

De evangelist Johannes heeft een eigen versie van het evangelie over Jezus geschreven. Aan alles valt te merken dat hij er diep over nagedacht heeft. Al in de oude kerk noemde men hem daarom ‘de theoloog’. Bij hem zijn de verhalen door een molen gehaald voordat ze op schrift gesteld zijn. De vraag is hoe […]
Bijbelwetenschappen

Goede Vrijdag

De eerste dag 2018 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,(1)21-28, Hosea 6,1-6, (Jesaja 52,13-53,12,) Psalmen 22, Hebreeën 9,11-15 en Johannes 18,1-19,42 Het ophanden zijnde Paasfeest bepaalde de keuze van de Exoduslezing van vandaag. Deze slaat de brug naar het Pascha der Joden, waarzonder ons christelijke Paasfeest niet kan worden begrepen. Er worden voorbereidingen in getroffen voor de uittocht uit Egypte en, verweven […]
Prediking

Preekillustraties: Leugen

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties

De leugen is als een sneeuwbal: hoe langer men hem rolt, hoe groter hij wordt. M. Luther De meest verwoestende onwaarheden zijn die, welke bijna waar zijn. Godfried Bomans De mens is een god op het gebied van verbergen en liegen. Ibrahim Selman Mensen die een leugen verteld hebben, wassen daarna vaker hun handen. Leugenaars […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

12.9. Eerlijk duurt het langst

Goed Gelovig 2015 | Roelof de Wit | Artikel, Overige artikelen | Levenskunst

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 12. Levenskunst 12.1. Gods goedkeuring 12.2. Motiverende genade 12.3. Bevrijdende gehoorzaamheid 12.4. Van ophouden weten 12.5. Ouders en kinderen 12.6. Respect voor het leven 12.7. Zuivere relaties 12.8. Geven maakt rijk 12.10. Zuivere motieven 12.11. Loon naar werken Heidelbergse Catechismus Vraag 112: Wat wil het […]
Prediking

Preekschets 1 Johannes 3:20

Postille 2014 | Peter Verbaan | Preekschets | Geest, God, Relaties

1 Johannes 3:20 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart. Schriftlezing: 1 Johannes 3:11-24 Het eigene van de zondag De laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar staan vanouds in het teken van de voleinding. Over zowel onze individuele afwegingen van goed en kwaad als […]
Bijbelwetenschappen

Een slimme list?

De eerste dag 2014 | Marloes Meijer | Kindermoment | Eenzaamheid, Migratie, Verdriet | Relaties

Bij Genesis 12,10-13,1 Zana is onderweg naar een ander land, omdat ze niet in haar eigen land, in Syrië kon blijven. Het is daar oorlog. Nu woont ze samen met haar broertje in een vluchtelingenkamp in Frankrijk. Morgen begint de school. Iemand van het kamp vertelt: Zana gaat naar een school om de hoek. Haar […]
Bijbelwetenschappen

Het afscheidsmaal

Interpretatie 2014 | Joop Smit | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

Johannes 13-17 In het Johannesevangelie neemt Jezus op de laatste avond voor zijn dood uitvoerig afscheid van zijn leerlingen. Symposium en testament zijn daarbij tot een afscheidsmaal gecombineerd. Jezus drukt de leerlingen op het hart elkaar lief te hebben en troost hen met de belofte van een andere pleitbezorger in zijn plaats. Het is een […]