Wachten

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets bij 1 Korintiërs 4,5 – voor de vierde zondag van de herfst

Preekwijzer 2021 | Arjen Velema | Preekschets

‘Houdt dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.’ 1 Korintiërs 4:5 […]
Prediking

Wachten

Preekwijzer 2020 | Lyonne Verschoor-Schuijer | Kindermoment | Advent

Bij Marcus 13: 24-37 (33-37) In verband met corona gaan we ervan uit dat er geen of weinig kinderen in de kerk zijn, maar dat zij wel thuis kunnen meekijken. Wat is wachten moeilijk! Vandaag was Jonas vroeg uit school. Iets met de verwarming of zo. Ze mochten veel eerder weg dan anders. Lekker hoor. […]
Bijbelwetenschappen

In de rij

De eerste dag 2021 | Joost Schelling | Kindermoment

Bij Lucas 13,22-30 Vakantietijd In veel kerken is deze zondag een overgangszondag van de vakantietijd naar de schooltijd. Steeds meer kinderen zijn weer terug, en hier en daar zijn de scholen net begonnen. Onderstaand verhaal bij de tekst uit Lucas leent zich er zowel voor om het gewoon als verhaal te vertellen, als om het […]
Prediking

Preekillustraties: Wachten

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Advent

Het is in het lijden belangrijk om niet bij mensen of andere schepselen hulp te zoeken, maar om te buigen en tot het einde toe vol te houden. Om op God te hopen en ootmoedig op Zijn hulp te wachten. Maar zulke mensen zijn er niet veel op aarde. M. Luther Onze generatie ervaart wachten […]
Praktische theologie | Prediking

Insiders en outsiders

Areopagus IZB 2021 | Kees van Ekris | Homiletische Artikelen | Ziel | Kerst

Bonhoeffer adviseerde op Finkenwalde om de kerstpreek een maand voor kerst al gereed te hebben. Dat voorkomt dat je meegesleept wordt door allerlei sentiment, aldus Bonhoeffer. December is inderdaad ook een meeslepende maand, meeslepend naar allerlei soorten van stemming en emotie. In dit korte artikel overdenken we enkele homiletische spanningsvelden die zich aandienen in de […]
Praktische theologie | Prediking

Gods healing atmosphere

Areopagus IZB 2021 | Kees van Ekris | Homiletische Artikelen | Heilig | Geest, Kerkelijk jaar, Pinksteren

Hoe kun je die atmosfeer zo benoemen en pneumatologisch doorlichten zodat door de prediking heen, door de inhoud, de metaforen, de taal en de rust die uit de preek ademt, er ruimte komt voor de helende, heilige atmosfeer van Gods aanwezigheid? De aanleiding om dit te schrijven, vind ik in een artikel en twee meditaties […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Gezang 126 – Advent

Areopagus IZB 2021 | Kees van den Berg | Preekschets | Verbond, Verlossing, Wederkomst | Advent

Inventio Ons kerkblad kent een rubriek waarin ik wat schrijf over de komende kerkdiensten. Tijdens het schrijven ben ik wat aan het bladeren in een boekje van ds. Thijs over de adventsperiode en kom daarin de meditatie ‘vol verwachting’ tegen. Dat begint met twee echte ‘decemberliederen’: ‘vol verwachting klopt ons hart’ en ‘verwacht de komst […]
Bijbelwetenschappen

Hoopvolle verwachting

De eerste dag 2021 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Israël, Jezus

Bij 2 Samuel 23,1-7 en Hebreeën 11,29-12,3 Onze snelle gang door de boeken Samuel gedurende de afgelopen weken komt vandaag en morgen ten einde met twee stukken poëzie: vandaag lezen we de laatste woorden van David en morgen het daaraan voorafgaande overwinningslied van de koning. De combinatie doet denken aan de laatste woorden van Mozes […]
Geloof

De Gelukbrenger

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Profeet, Verlossing | Advent, Kerkelijk jaar

De komst van de Messias wordt aangekondigd door de profeten en Johannes de Doper. De Messias zal het ware geluk brengen. Maar wat is geluk? ‘De Gelukbrenger’ past vooral bij de verhalen over Johannes (in Mattëus 11,2-11; Lucas 3,7-18; Johannes 3,22-30) en profetische aankondigingen in bijvoorbeeld Jesaja 9,1-6; 11,1-10 en 42,1-9. In het Land van […]
Geloof

De erfenis

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Hemel | Advent, Kerkelijk jaar

De gelovige verwachting van de komst van Gods Koninkrijk is een oude erfenis. Ook in de adventstijd speelt zij een rol. Zij vraagt om geduld tot de tijd rijp is. In dit verhaal wordt het Koninkrijk verbeeld met Bijbelse beelden als oogst en overvloed. Dit verhaal past bij oudtestamentische teksten over de messiaanse verwachting zoals […]