Wedergeboorte

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets bij 1 Petrus 1:3 – voor de 1e zondag na Pasen

Preekwijzer 2021 | Henk Messelink | Preekschets | Wederkomst | Pasen

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 1 Petrus 1:3 Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1-12 Thema: Pasen: begin van een hoopvol leven Zie ook: Preekschets bij […]
Prediking

Preekillustraties: Wedergeboorte

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Bekering, Wederkomst

Evenmin als zijn geboorte kan de mens zijn wedergeboorte voorbereiden. E.J. Beker/J.M. Hasselaar Het is een geweldig ding, als de Geest de schepping nog eens ter hand neemt. O. Noordmans Wij hebben de dag onzer geboorte niet achter ons, maar vóór ons: de wedergeboorte. O. Noordmans
Ecclesiologie

Gewone catechismus: Tot geluk gedoopt

Gewone Catechismus 2019 | Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde | Overig | Doop, Rituelen

Onderdeel van De Gewone Catechismus – een leerboek voor vandaag Zie ook Gewone catechismus: Vertrouwen op God (vraag 13-46) Gewone catechismus: Volgen van Jezus (vraag 47-77) Gewone catechismus: Verwachten van Gods nieuwe wereld (vraag 78-100) Neem een (proef)abonnement op PreekWijzer om vraag 13-100 ook te kunnen lezen. Tot geluk gedoopt 1 Waarin vind jij je […]
Prediking

Preken over Dordt: DL III/IV, 11-17

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Wim H.T. Moehn | Preekschets | Wederkomst | Geest

Dordtse Leerregels III/IV, 11-17 Thema: Het wonder van de wedergeboorte Zie ook Preken over Dordt: Toelichting en register Preken over Dordt: DL I, 1-8 Preken over Dordt: DL I, 9-18 Preken over Dordt: DL II Preken over Dordt: DL III/IV, 1-6 Preken over Dordt: DL V Dordtse Leerregels downloaden als PDF(viaPKN.nl) De leefwereld van de […]
Bijbelwetenschappen

Opnieuw geboren worden

De eerste dag 2017 | Jantine Heuvelink | Kindermoment | Pastoraat

Bij Johannes 3,1-15 Verhaal Nick staat in zijn pyjama in de deuropening van de woonkamer. ‘Hee,’ zegt papa, ‘wat doe jij daar nou? Jij hoort in bed te liggen!’ Nick loopt naar papa toe en kruipt bij hem op schoot. ‘Ik snap het niet zo goed,’ zegt Nick. ‘Wat niet?’ vraagt papa. ‘Dat ik in […]
Bijbelwetenschappen

Geboorte van boven af aan

De eerste dag 2017 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verlossing | Geest

Bij Johannes 3,1-15 Het gesprek tussen Nikodemus en Jezus wil maar niet vlotten. Tot driemaal toe spreekt Jezus een stellig amèn, amèn uit. Onverbiddelijk stelt Hij de eis van de ‘geboorte van boven af aan’. Is dat een truc om zijn gesprekspartner buiten spel te zetten als buitenstaander? Want zo functioneert het spreken over ‘wedergeboorte’ […]
Prediking

Preekschets Johannes 3:4 – Trinitatis

Preekwijzer 2015 | Andreas Wöhle | Preekschets | Wederkomst

Trinitatis ‘Hoe kan iemand opnieuw geboren worden als hij al oud is?’ Johannes 3:4 Aanbeloven Schriftlezingen Jesaja 6:1-8 en Romeinen 11:33-36 (Luthers rooster) of Exodus 3:1-6 en Romeinen 8:12-17 (oecumenisch rooster), en Johannes 3:1-6 (beide roosters) Het eigene van de zondag In de heilspedagogische opzet van het kerkelijk jaar gaat het (na de conceptionele toespitsingen […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

16.3. Wie zijn de gasten?

Goed Gelovig 2015 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal, Wederkomst | Avondmaal, Rituelen

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 16. Bij Hem aan tafel 16.1. Kruisverbinding 16.2. Samen bij Eén (en bijeen) 16.4. Totdat Hij komt Sleutel (Woordenboek voor bijbellezers) Heidelbergse Catechismus Vraag 81: Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Antwoord: Voor hen die vanwege hun zonden zichzelf mishagen en nochtans vertrouwen, […]
Bijbelwetenschappen

Sta op!

De eerste dag 2014 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij 1 Petrus 1,3 Voorwerp: een megagrote envelop. Zet de envelop neer op een goed zichtbare plaats. Op de envelop staat, voor iedereen leesbaar, het adres van de kerk. Achterop als afzender Petrus. Erin zit een grote brief of een kaart (tekst zie hieronder). Voorganger: ‘Een brief! Wie krijgt er nu nog een brief tegenwoordig?’ […]
Bijbelwetenschappen

Over geloven in Vader Zoon en Geest

De eerste dag 2013 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | God

Bij Johannes 2,23-3,16 Binnen het Johannesevangelie is Johannes 2,23-3,16 een onderdeel van het blok Johannes 2,1-4,54, waarin Jezus rondtrekt vanuit Kana in Galilea en daar ook weer terugkeert. In dit gedeelte van het evangelie worden belangrijke contouren van Jezus’ optreden geschetst: zijn eerste teken en de openbaring van zijn heerlijkheid in Kana (2,1-11); de reiniging […]