Wederkomst

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets 3e advent – Numeri 22:25 en 23:17

Preekwijzer 2020 | Peter Roosendaal | Preekschets | Advent, Jezus

Toen de ezelin de engel van de Heere zag, drukte Bileams voet tegen de muur; daarom ging hij door met haar te slaan. ‘Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen’. Schriftlezing: Numeri 22: 22-35 en 24: 15-19 Zie ook: Preekschets voor 1e advent – 1 Samuël 9:20a en […]
Prediking

Preekschets 1e Advent – bij Openbaring 22:6-21

Preekwijzer 2020 | Peter van den Berg | Preekschets | Advent

De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.Openbaring 22:17 Schriftlezing: Openbaring 22:6-21 Thema: Het uitzien en verwachten van Jezus’ tweede komst Liturgisch kaderDe kerkdienst is gericht op het uitzien naar de komst van Jezus […]

Preekschets Openbaring 21:5 – Hervormingsdag

Preekwijzer 2020 | Teunis Martinus Hofman | Preekschets | Openbaring | Hervormingsdag

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Kernvers: Openbaring 21:5a HSVPerikoop: Openbaring 21:1-8Thema: God maakt alles nieuw Liturgisch kader De (kerk-)historische gebeurtenissen van 1517 krijgen vanuit het kernvers een eigen belichting. Het accent valt in Openbaring 21 niet allereerst op ons menselijk handelen, maar Gods universele, vernieuwende werk […]
Bijbelwetenschappen

De mol

De eerste dag 2021 | Marloes Meijer | Kindermoment | Openbaring, Wederkomst | Jezus

Bij Matteüs 24,15-28 Er zijn vast kinderen die het tv-spel ‘Wie is de mol?’ hebben gevolgd vorig jaar. In januari begint weer een nieuwe reeks. Of misschien hebben de kinderen zélf weleens ‘Wie is de mol?’ gespeeld. Wie kan vertellen hoe het spel gaat? (Als ze er niet uitkomen, is er vast een oudere jongere […]
Prediking

Preekschets 1 Thessalonicenzen 1:10

Preekwijzer 2019 | Rinze Nieuwenhuis | Preekschets | Hemel | Jezus, Levenseinde en rouw, Overlijden

Voorlaatste zondag van de voleinding …en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die Hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel. 1 Tessalonicenzen 1:10 Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 1 Zie ook Preekschets 1 Thessalonicenzen 4:14 Het eigene van de zondag De zondagen van de voleinding […]
Prediking

Preekillustraties: Wederkomst

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Eeuwigheidszondag

Wij weten niet wat er komt, maar we weten wel Wie er komt. Helmuth Thielicke De Bijbel draagt geen titel. Maar als hij er een droeg zou het deze kunnen zijn: Hij komt. O. Noordmans De gemeente heeft de belofte van Jezus over Zijn wederkomst gelovig bewaard. De vervulling van de belofte dat Hij spoedig […]
Ecclesiologie

Gewone catechismus: Verwachten van Gods nieuwe wereld

Gewone Catechismus 2019 | Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde | Overig | Avondmaal | Avondmaal, Geest, Rituelen

Onderdeel van De Gewone Catechismus – een leerboek voor vandaag Zie ook Gewone catechismus: Tot geluk gedoopt Gewone catechismus: Vertrouwen op God Gewone catechismus: Volgen van Jezus Vraag 78-100: verwachten van Gods nieuwe wereld Deze vragen bestaan uit de volgende onderdelen: 78-83: Door de kracht van de Heilige Geest 84-93: De Kerk, gemeenschap van gelovigen […]
Wereldkerk

Niet bang zijn voor het vreemde

Areopagus IZB 2021 | Wim Dekker | Homiletische Artikelen | Missionair | Geest

‘Veel orthodoxe preken gaan bewust of onbewust uit van het antithese denken. ‘Wij’, de gelovigen, staan tegenover ‘ zij’, de ongelovigen. Psychologisch voelt dat niet goed, maar theologisch is het ook niet goed.’ Dat zei Dekker 1 november, tijdens een studiedag van het deputaatschap Mediazaken van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in samenwerking met de Theologische […]
Bijbelwetenschappen

Wolk

Symbolen in de Bijbel 2021 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel, Zegen | God

damp, nevel, wolk- en vuurkolom, rook Er zijn mensen die een bijzondere passie hebben voor het fotograferen van wolken. Zij verwonderen zich over de schoonheid van die massa zeer kleine waterdeeltjes, die beweeglijk door het luchtruim zweven. Inderdaad, wolken fascineren. Geen wolk is gelijk aan de ander. Elke wolk is uniek in kleur, donkerte en […]
Prediking

Preekschets Openbaring 14:1 – 4e zondag na Pasen

Preekwijzer 2019 | Harrie de Hullu | Preekschets | Jezus

Vierde zondag na Pasen (Jubilate) Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden. Openbaring 14:1 Schriftlezing: Openbaring 14:1-8 Zie ook Preekschets Openbaring 5:5-7 – Beloken Pasen Preekschets Openbaring 3:10-11 – 3e zondag van Pasen […]