Wereld

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Jesaja 56:8 – Zondag na Kerst

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerst

Jesaja 61,10-62,3, Psalmen 147,12-20, Lucas 2,33-40, Galaten 3, 23-4,7 Het eigene van deze zondag Direct na de tweede kerstdag volgt dit jaar een zondag. Deze staat onvermijdelijk in het teken van kerstfeest, misschien zelfs wel in de schaduw van kerst. Traditioneel is op deze zondag de evangelielezing uit Lucas 2: 33-40. In dit geval is […]
Prediking

Preekillustraties: Wereld

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Biddag, Dankdag, Zending & werelddiaconaat

Zie ook Preekillustraties: Aarde Illustraties Niets ter wereld is zo radicaal op de wereld gericht als het christelijk geloof met zijn gronddogma’s van de schepping, de incarnatie en het laatste oordeel. A.A. van Ruler De wereld zonder God wordt een hel. Fjodor Dostojewski Het enige alternatief is dan nog aan te nemen dat de wereld […]
Prediking

Preekschets Psalm 104, Romeinen 8:19-23 en Kolossenzen 1:15-20

Missie Nederland 2021 | C. Vreugdenhil | Preekschets | Verlossing | Jezus

Zie ook Preekschets Psalm 104, Romeinen 8:19-23 en Kolossenzen 1:15-20 Preekschets Psalm 104 Thema en achtergrond Bijbellezingen: − Psalm 104: Vertelt levendig over Gods hand in de schepping. − Romeinen 8: 19-23: Beschrijft hoe de schepping nu lijdt, maar later helemaal vernieuwd zal worden − Kolossenzen 1:15-20: Paulus vertelt over hoe Jezus kwam om de […]
Prediking

Preekschets Haggai 1:13, 2:15-19 – 2e zondag van de zomer

Preekwijzer 2019 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets

Tweede zondag van de zomer Schriftlezing: Haggai 1:1-13 en 2:15-19 Het eigene van de zondag De zomermaanden nodigen uit om eens af te wijken van roosters en wat minder bekende bijbelverhalen of bijbelboeken te lezen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om in de vorm van de viering eens wat te gaan experimenteren en meer nog […]
Bijbelwetenschappen

Verwarring

De eerste dag 2018 | Marloes Meijer | Kindermoment | Samenleving

Bij Genesis 11,1-9 Verhaal Een oude man die eerst het verhaal van Noach schreef, zat te denken over een vervolgverhaal. Hij wilde vertellen hoe het kwam dat de mensen niet op één plaats zijn blijven wonen, maar over de hele wereld verspreid raakten. Hij vertelt over Mattias, een achter-achter-achterkleinzoon van Noach. Mattias is twaalf jaar […]
Bijbelwetenschappen

Schoonspoelen

De eerste dag 2018 | Marloes Meijer | Kindermoment | Schuld, Verlossing | Samenleving

Bij Genesis 6,5-22 Gesprek Vraag de kinderen om zich voor te stellen dat zij God zijn. Wat houdt dat in? Hoe zouden ze dat vinden? Wat zouden ze doen? Vertel het verhaal en bedenk dan met de kinderen wat je van God in dit verhaal vindt. Ben je het met Hem eens, of zou jij […]
Prediking

Preekschets 2 Koningen 18:32c

Preekwijzer 2018 | Jan Holtslag | Preekschets | Dankdag, God, Hervormingsdag

Luister toch niet naar Hizkia, die u valse hoop geeft met zijn bewering dat de HEER u zal redden. 2 Koningen 18:32c Schriftlezing: 2 Koningen 18:13-37 (HSV) Zie ook Dossier Hervormingsdag Dossier Dankdag Van dezelfde auteur in dezelfde serie: Preekschets 2 Koningen 18:3a en Preekschets 2 Koningen 19:20 Het eigene van de zondag Het is […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Matteüs 1:21 en 23 – Kerstavond

Areopagus IZB 2017 | Hugo Dankers | Preekschets | Openbaring | Jezus, Kerst

Zie ook Tijdschrift: Echo Kerst 2017 (PDF) Inleidend Graag neem ik u en jou mee in mijn voorbereiding op Kerstavond van dit jaar. Die begon zonder dat ik het doorhad al op Kerstavond vorig jaar. De voorbereiding voor de dienst die ik die avond ging leiden was klaar, en ik belde nog even met een […]
Bijbelwetenschappen

Wezenzondag

De eerste dag 2017 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verlossing, Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Weeszondag

Bij Ezechiël 39,21-29, 1 Petrus 4,12-19 en Johannes 17,1-13 Het lange gebed in Johannes 17, vaak aangeduid als het hogepriesterlijk gebed, lijkt wel speciaal voor ‘Wezenzondag’ geschreven. In deze tekst geeft Jezus zich al biddend rekenschap van het feit dat Hij straks niet meer lijfelijk present zal zijn en dat zijn leerlingen in een soort […]
Prediking

Preekschets Johannes 8:12 – 2e zondag van de veertigdagentijd

Preekwijzer 2017 | Jan Swager | Preekschets | Jezus, Veertigdagentijd

2e zondag in de veertigdagentijd Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ Johannes 8:12 Schriftlezing: Johannes 8:12-20 Zie ook Preekschets Johannes 10:7 – 3e zondag van de veertigdagentijd Preekschets Johannes 11:25 – 4e […]