Wet

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets bij Matteüs 5:20 – voor een zondag in de zomer

Preekwijzer 2021 | Henk Post | Preekschets | Gerechtigheid

Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan Matteüs 5:20 • Schriftlezing: Matteüs 5:1-20 • Thema: Welke gerechtigheid wil God? Zie ook Preekschets bij Matteüs 5:3 Liturgisch kader In de zomerperiode hebben de zondagen niet […]
Prediking

Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie bij Marcus 3:4

Preekwijzer 2021 | Marinus Beute | Preekschets | Epifanie, Jezus, Levenseinde en rouw, Overlijden

Aan de anderen vroeg hij: ‘Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ Maar ze zwegen. Marcus 3:4 Schriftlezing: Marcus 2:23-3:6 Overige lezingen: Deuteronomium 30:11-20 Thema: Levensbedreigend Zie ook Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie bij Marcus 3:34 Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie […]
Bijbelwetenschappen

Je partner inruilen – Lucas 16:16-18

God lééft 2020 | Bram van de Beek | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen, Boek | Rijkdom | Relaties

De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de wet wegvalt. Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, en […]
Liturgie | Praktische theologie

Tien woorden

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Verbond

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Tien woorden, tien geboden Downloads Nederlands, PDF Tien woorden, tien geboden Downloads Fries, Word De Tsien Wurden Downloads Fries, PDF De Tsien Wurden
Bijbelwetenschappen

Tien genezen melaatsen: een minjan?

De eerste dag 2021 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verlossing | Ziekte

Bij 2 Koningen 17,(5-7)24.29-34 en Lucas 17,11-191 Zie voor een tweede exegese van deze evangelietekst p. 64 van dit nummer, onder Dankdag. Sociale ongelijkheid Minjan Tien is het voorgeschreven aantal mannen dat nodig is om op de sabbat in de synagoge de liturgie te kunnen bidden: de minjan. Als er ook maar één ontbreekt, gaat […]
Prediking

Preekillustraties: Wet, gebod, geboden, tora, torah

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

Wet en evangelie zijn twee totaal verschillende leerstukken. Het evangelie is een geschenk en brengt het geschenk met zich mee. Het eist niets. De wet daartegen schenkt niets, maar eist juist van ons, en wel het volstrekt onmogelijke. M. Luther Omdat Jezus de ware wet tegenover de pseudo-wet, de verkeerd opgevatte wet, verkondigd heeft, wordt […]
Ecclesiologie

Gewone catechismus: Volgen van Jezus

Gewone Catechismus 2019 | Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde | Overig | Jezus, Navolging

Onderdeel van De Gewone Catechismus – een leerboek voor vandaag Zie ook Gewone catechismus: Tot geluk gedoopt Gewone catechismus: Vertrouwen op God Gewone catechismus: Verwachten van Gods nieuwe wereld Vraag 47-77: Volgen van Jezus Deze vragen bestaan uit de volgende onderdelen: Geloven in Jezus Christus (47-62) Hoe Jezus volgen gelukkig maakt (de ‘Tien geboden’, 63-77) […]
Liturgie | Praktische theologie

Laat je ouders merken hoe belangrijk ze zijn – 5e gebod

Jeroen Sytsma 2021 | Jeroen Sytsma | Kindermoment | God

Serie: rond De Wet Aflevering: je ouders belangrijk Gebod: 5e gebod Zie ook God is de belangrijkste – 1e gebod Niet zelf bedenken hoe God is – 2e gebod Gods Naam is belangrijk – 3e gebod Vier de dag van God – 4e gebod Zwaar bewapend – 6e gebod Kies voor de liefde – 6e […]
Liturgie | Praktische theologie

God is de belangrijkste – 1e gebod

Jeroen Sytsma 2021 | Jeroen Sytsma | Kindermoment | God

Serie: rond De Wet Aflevering: God is de belangrijkste Gebod: 1e gebod Zie ook Niet zelf bedenken hoe God is – 2e gebod Gods Naam is belangrijk – 3e gebod Vier de dag van God – 4e gebod Laat je ouders merken hoe belangrijk ze zijn – 5e gebod Zwaar bewapend – 6e gebod Kies […]
Liturgie | Praktische theologie

De tien geboden in de eredienst

Centrum voor Israëlstudies 2021 | S.J. van der Vlies | Artikel, Overige artikelen | Israël

In veel gemeenten kent de liturgie van de ochtenddienst de lezing van de Tien Geboden. Die wordt dan meestal gelezen aan het begin van de kerkdienst, uit Exodus 20, vóór de Schriftlezing en gevolgd door een Psalm. Veel kerkmensen horen de vertrouwde klanken van de wet en luisteren nauwelijks. Behalve als het net even iets […]