Woord

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Is de online dienst een vloek of een zegen voor de bediening van het Woord?

Preekwijzer 2021 | Martin Kamp | Homiletische Artikelen

Het is weer zondagmorgen. Een jaar geleden had ik je voor gek verklaard als je mij had verteld dat we iedere zondag op de bank de dienst moesten volgen. Het was altijd al lastig om de kinderen mee te krijgen, maar ze zijn al helemaal niet warm te draaien voor een uurtje kerkdienst-kijken. Het vragenvuur […]
Prediking

Preekillustraties: Woord

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

Geve God ons allen dat wij leven zoals wij leren en onze woorden omzetten in daden. Er zijn er nog te veel onder ons die roepen: Heere, Heere! Zij prijzen de leer prijzen, maar het leven ernaar gaat hun niet goed af. M. Luther De ziel kan alle dingen missen, behalve het Woord van God. […]
Prediking

Preekillustraties: Schrift

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Hervormingsdag

Verwante zoekbegrippen: Schriften,Bijbel Wanneer er iemand voorleest in Gods Naam, begin ik uit de doden op te staan. G. Boogaard Buiten de lijn van het Woord is Gods aangezicht een labyrint voor ons. Johannes Calvijn; uit: Institutie I,6,3
Prediking

Preekschets Jesaja 55:10-11 – 4e zondag van de herfst

Preekwijzer 2019 | Edwin Delen | Preekschets

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar […]
Ecclesiologie

Is God in de VS dichterbij?

Areopagus IZB 2021 | Bert de Leede | Homiletische Artikelen | Discriminatie | Bidden, God

Impressies van een kerkganger, dr. H. de Leede Bert de Leede (oud-rector van het Theologisch Seminarium Hydepark en docent homiletiek en wetenschappelijk onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit) verbleef voor een studieverlof twee maanden in de Verenigde Staten. Voor Areopagus (IZB) zette hij zijn ervaringen als kerkganger in de VS op papier. Stof tot overdenking: […]
Praktische theologie | Prediking

Eerste Nederlandse homiletiek van Johannes Hoornbeeck

Areopagus IZB 2021 | Henk van der Meulen | Homiletische Artikelen | Heilig, Ziel | Bidden, God

Er worden in onze tijd verschillende werken over de praktisch-theologische discipline van de preekkunde gepubliceerd, zowel doorwrochte proefschriften als op de praktijk gerichte, handzame boeken en boekjes. Het laat zien dat de bezinning op de prediking een levende zaak is. Maar we zijn de eersten niet die nadenken over kunst en kunde van de prediking. […]
Ecclesiologie

Relationele hermeneutiek in de kindernevendienst

Areopagus IZB 2021 | Fieke Bijnagte | Homiletische Artikelen | Ziel | Zingeving

In een gesprek over de kindernevendienst zullen typische Areopagus-termen als ‘relationele hermeneutiek’ en ‘hermeneutische horizonversmelting’ niet zo snel vallen. Toch zijn deze begrippen ook daar van belang. Dat schrijft Fieke Bijnagte Msc van de stichting sAmen Leren Geloven. Fieke volgde de opleiding onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In deze opleiding speelt Ontwikkelingsgericht Onderwijs […]
Ecclesiologie

Over de brug komen – over verstaan en vertolken in de prediking

Areopagus IZB 2021 | Henk van der Meulen | Homiletische Artikelen | Bekering | God

Homiletiek en hermeneutiek zijn nauw met elkaar verbonden. Het ‘uitgaande van dit Schriftwoord predikte hij’ kan niet zonder beantwoording van de vraag ‘verstaat gij wat gij leest?’. Zowel hermeneutiek als homiletiek hebben de laatste decennia grote ontwikkelingen doorgemaakt. Deze hebben hun stempel ook op de onderlinge relatie tussen beide gezet. In deze bijdrage willen we […]
Praktische theologie | Prediking

Om te preken moet je ‘wörtlich’ worden

Areopagus IZB 2021 | Paul Visser | Homiletische Artikelen | Ziel | Geest, God

Door P.J. Visser, naar aanleiding van Predigtlehre van Rudolf Bohren Als onze preken tenminste de geestelijke span- en slagkracht willen houden (of krijgen) die ze als ‘verkondiging van het woord Gods’ moeten hebben, schrijft dr. Paul Visser, cursusleider van Areopagus naar aanleiding van de klassieker Predigtlehre, van Rudolf Bohren. Tijdens mijn studieverlof las ik in […]
Praktische theologie | Prediking

Welkom in de wereld van de preek

Areopagus IZB 2021 | Theo Pleizier | Homiletische Artikelen | Bekering, Ziel | God

Interview met Theo Pleizier ‘Theorievorming vind ik erg belangrijk, want er wordt veel te vaak vanuit intuïties en losse inzichten getheologiseerd’, zegt dr. Theo Pleizier (35). We zitten in de derde minuut van het gesprek, op de 13e verdieping van het universiteitscomplex op de Utrechtse Uithof. Pleizier schreef een proefschrift waarin hij een ‘grounded theory‘ […]