Zachtmoedigheid

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geloof

Hoe de ezel aan zijn witte neus kwam

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Dienen, Hemel | Kerkelijk jaar, Kerst, Palmzondag

Het verhaal van Palmpasen (Matteüs 21,1-11; Marcus 11,1-10; Lucas 19,28-44; Johannes 12,12-19) vertelt hoe Jezus niet te paard Jeruzalem binnentrok, als een generaal, maar als een vredeskoning op een nederige ezel. Dit overeenkomstig een oude profetie van Zacharia. Het volgende verhaal is geïnspireerd op een Marokkaans sprookje. De kameel keek wazig in de verte. Hij […]
Bijbelwetenschappen

Hoe ongeluk wordt omgekeerd

De eerste dag 2017 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Lijden, Zegen | Navolging

Hoe ongeluk wordt omgekeerd Bij Sefanja 2,3; 3,9-1, Psalm 37,1-11 en Matteüs 5,1-12 De ‘zaligsprekingen’ of ‘gelukkigprijzingen’ vormen samen de aanhef van de Bergrede (Mat. 5-7). Die Bergrede wordt uitgesproken terwijl Jezus op ‘de berg’ zit en zijn leerlingen om Hem heen staan (5,1 – NBV). Jezus ‘ziet de menigten’ (5,1) staat er heel nadrukkelijk. […]
Bijbelwetenschappen

Niets dan goeds

De eerste dag 2014 | Trinus Hibma | Kindermoment | Dienen, Kwaad, Vrede | Pastoraat

Bij Matteüs 5:1-12 Het is herfstvakantie en moeder kon een dag vrij nemen. Ze zijn op de trein gestapt en daarna was het nog een heel stuk met de bus. En nu lopen Jesse en Irene samen met hun moeder de Vaalserberg op naar het hoogste punt van Nederland. Dat hadden Jesse en Irene al […]
Bijbelwetenschappen

Meeleven

De eerste dag 2014 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Kwaad, Vrede | Pastoraat

Bij 1 Petrus 3,8 Leef met elkaar mee. Heb elkaar lief als broeders en zusters. Voorwerp: een schaaltje met gekleurde snoephartjes. Gesprek In de kerk zeggen we vaak ‘broeders en zusters’ tegen elkaar, maar dat zijn we helemaal niet. Vind je dat niet raar? Leg uit dat we allemaal kinderen van God zijn en op […]
Prediking

Preekschets Lucas 19:35

Postille 2014 | Kees Lavooij | Preekschets | Verlossing, Vrede | Palmzondag, Veertigdagentijd

Lucas 19:35 Palmarum Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Schriftlezing: Lucas 19:28-44 Het eigene van de zondag Deze zondag staat in het teken van de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Al lijkt dit feest overschaduwd te worden door de gebeurtenissen die […]
Bijbelwetenschappen

De boomstronk

De eerste dag 2013 | Trinus Hibma | Kindermoment | Gerechtigheid, Verlossing, Vrede

Bij Jesaja 11:1-10, Psalm 72, Romeinen 15:4-13 en Matteüs 3:1-12 Verhaal Midden in de woestijn staat een reusachtige boomstronk. Hoe heeft daar ooit een boom kunnen groeien? Misschien in oeroude tijden, toen er een rivier stroomde door de droge bedding? Onder de enorme wortels zitten holen en gaten. Daarin schuilen levende wezens. Je kunt je […]
Bijbelwetenschappen

Een albasten flesje met geurige olie

De eerste dag 2013 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Dienen | Rituelen

Lucas 7:37 (bij schriftlezing Lucas 7:36-50) Vooraf: Zorg voor een flesje parfum of eau de toilette. Pak het mooi in. Jullie krijgen vast weleens een cadeautje. Ik heb hier een mooi cadeautje. Dat heb ik gekregen. Als je een cadeautje aan iemand zou mogen geven, aan wie zou je dat dan het liefste doen? (Er […]
Prediking

Preekschets Matteüs 21:5 – Eerste Advent

Postille 2011 | Trinette Verhoeven | Preekschets | Vrede | Advent

Matteüs 21:5 Eerste adventszondag Zeg tegen Sion: ‘Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.’ Schriftlezing: Matteüs 21:1-9 Het eigene van de zondag Als het over advent gaat, dan denken wij vaak onmiddellijk aan de komst van het Kind. De […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Efeziërs 4:3

Postille 2010 | Richtsje Abma | Preekschets | Geest, Navolging

Efeziërs 4:3 Negende zondag na Pinksteren Span u in om (…) de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Schriftlezing: Efeziërs 4:1-13 Het eigene van de zondag We vervolgen onze speurtocht naar de werking van Gods Geest en stellen de vraag hoe de Geest werkt in de gemeente. In de brief aan de Efeziërs […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Galaten 6:1

Postille 2010 | Henk Engelsma | Preekschets | Geest, Navolging, Pastoraat, Relaties

Galaten 6:1 Eerste zondag na Pinksteren Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Schriftlezing: Galaten 5:25-6:6 Het eigene van de zondag Op de zondagen na Pinksteren herinnert de gemeente zich wat het […]