Zegen

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Geloven in Gods Koninkrijk

De eerste dag 2019 02 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Navolging

Anders dan bij Matteüs (5:1-12) doet Jezus zijn uitspraken van ‘zalig’ en ‘wee’ bij Lucas (6:17-26) in de tweede persoon meervoud. Daarmee vestigt Hij de aandacht op de aangesprokenen: een grote schare van zijn leerlingen, evenals een grote menigte van het volk uit heel Judea, uit Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon (6:17). Die aandacht wordt versterkt doordat Jezus zijn blik opheft naar zijn leerlingen zodra Hij begint te spreken (6:20).
Prediking

Preekschets voor zondag Trinitatis – bij 2 Korintiërs 13:13

Preekwijzer 2021 | Alida Groeneveld | Preekschets | Vrede, Zegen

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen. 2 Korintiërs 13:13 Schriftlezing: 2 Korintiërs 13:11-13 Het eigene van de zondag Deze zondag heet Trinitatis of zondag van de Drie-eenheid. Van de kerkelijke feesten is dit het minst bekende feest. De hervormer […]
Prediking

Preekschets Lucas 24:52 – Weeszondag, Zevende zondag na Pasen

Preekwijzer 2020 | Gerard den Hertog | Preekschets | Zegen | Jezus

Zevende zondag na Pasen, weeszondag Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Schriftlezing: Efeziërs 1:1-23 en Lucas 24:52-53; Lied 661, 662, 663. Het eigene van de zondag De zondagen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren heeft een eigen kleur. De naam ‘Weeszondag’ […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets bij Psalm 67 – biddag voor gewas en arbeid

CGK Diaconaat 2020 | J.W. Moolhuizen | Preekschets | Zegen | Biddag, Bidden, Kerkelijk jaar

Dat de volken U loven Psalm 67:4a en 6a Uitleg Inleiding Psalm 67 is een danklied en past in de rij van Psalm 65-68. Er is geen auteur bekend of datering mogelijk. Van oorsprong is het waarschijnlijk een oogstlied. Het kan ook gezien worden als een lied dat juist gericht is op de toekomst. Een […]
Prediking

Preekillustraties: Zegen

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Zegen

Alles is gelegen aan Gods zegen en bescherming. Want als Hij ons niet beschermt, dan helpt geen zorg. M. Luther Zegenen is: het evangelie onderwijzen en prediken, Christus belijden en de kennis van Hem aan anderen doorgeven. Dat is het priesterlijke ambt en tegelijk het offer van de kerk in het Nieuwe Testament. Daar wordt […]
Prediking

Preekschets Genesis 12:1 – Israelzondag

Preekwijzer 2019 | Sietse van Kammen | Preekschets | Verbond, Zegen | Israël

Derde zondag van de herfst, Israëlzondag De Heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen.’ Genesis 12:1 Schriftlezing: Genesis 12:1-8 Het eigene van de zondag Sinds 1949 is de eerste zondag van oktober ‘Israëlzondag’. Voor dit […]
Liturgie | Praktische theologie

Zegeningen

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2019 | Redactie | Liturgie | Zegen

Onderdeel van Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap Downloads Nederlands, RTF 61 Zegeningen titelblad 61A Inleiding zegeningen blz. 405-425 61B Naampresentatie transgender persoon 62 Dankzegging en zegen na de geboorte of adoptie van een kind 62A Inleiding blz. 428 62B Toelichting blz. 429 62C Orde voor dankzegging en zegen na geboorte of adoptie van een kind […]
Liturgie | Praktische theologie

Tafelzegen

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2019 | Redactie | Liturgie | Zegen

Onderdeel van Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap Downloads Nederlands, RTF 66 Tafelzegen titelblad 66A Inleiding blz. 508-509 66B Toelichting blz. 510-511 66C1 Tafelzegen – in kleine kring – Orde I blz. 512-513 66C2 Tafelzegen – in grotere kring – Orde II blz. 514-516 66D Keuzeteksten blz. 517-526 66E Liedsuggesties blz. 527-529 Downloads Nederlands, PDF Alle […]
Liturgie | Praktische theologie

Kerkgebouwen

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2019 | Redactie | Liturgie | Zegen

Onderdeel van Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap Downloads Nederlands, RTF 67 Ingebruikneming van kerkgebouwen titelblad 67A Inleiding blz. 532-544 67B Toelichting blz. 545-556 67C Orden voor de ingebruikneming van kerkgebouwen titelblad 67D Orde bij de aanvang van de bouw blz. 558-560 67E Orde bij het leggen van de eerste steen blz. 561-564 67F1 Ingebruikneming van […]
Bijbelwetenschappen

Zaad

Symbolen in de Bijbel 2021 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Seksualiteit, Zegen | Relaties

Ooit was het een bekend en vertrouwd beeld. Het keerde jaarlijks op gezette tijden terug. De zaaier die over de velden liep en met brede gebaren het zaad zo goed mogelijk over het land trachtte te verspreiden. Die tijd ligt achter ons. De mechanisatie van de landbouw heeft het boerenbedrijf ingrijpend veranderd. Machines doen het […]