Ziekte

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets bij Psalm 38:2-5 – voor een zondag in de zomer

Preekwijzer 2021 | Frank Schneider | Preekschets | Lijden | Ziekte

HEERE, straf mij niet in Uw grote toorn, bestraf mij niet in Uw grimmigheid. Psalm 38:2, HSV • Schriftlezing: Psalm 38 • Thema: Een appel op God, bij ziekte als straf Inleiding Psalm 38 wordt gerekend tot de individuele klaagpsalmen. Veel ruimte wordt ingenomen door de beschrijving van de nood waarin de dichter verkeert. Het […]
Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Psalm 91:15b – Zieken bezoeken – 1e zondag van de veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerkelijk jaar, Pastoraat, Veertigdagentijd

‘… in de nood zal ik bij je zijn…’ Psalm 91:15b Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Het eigene van deze zondag De eerste zondag in de Veertigdagentijd, zes weken voor Pasen, wordt in vrijwel alle leesroosters beheerst door het evangelie van de verzoeking in de […]
Prediking

Goedehandelande

Preekwijzer 2020 | Stephan de Jong | Overig | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Een verhaal voor de Laatste zondag van het kerkelijk jaar (Eeuwigheidszondag), Gedachteniszondag of Allerzielen Ze zouden de reis van hun leven gaan maken. Vol verwachting gingen ze aan boord. De vrouwen, mannen en kinderen werden door de kapitein en de kapiteinsvrouw hartelijk ontvangen op hun zeilschip. Ze hoopten op een mooie reis over de wereldzeeën. […]
Prediking

Preekillustraties: Wonder, wonderen

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Ziekte

Wonderen bestaan niet meer, zeggen we. Maar wat weten wij daarvan? Wij zullen ons nog moeten schamen wanneer God ons eens Zijn wegen laat zien. D. Bonhoeffer Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist. David Ben-Goerion Het wonder is slechts teken, het spreekt niet over zichzelf; alleen als God spreekt kan het meespreken. J. […]

Preekillustraties: Ziekte, gezondheid

Redactie | Preekillustraties | Ziekte

Zie ook Preekillustraties: Genezing Ilustraties Wanneer een mens, door pijn getatoueerd afwerensmoe zich op de zijde keert het zweet nog tracht te wissen met het laken; wellicht, wellicht – dat ge eindelijk zwijgen leert. Ida Gerhardt Het ziekbed wordt voor de gezonde snel een feit, voor de zieke echter nooit en te nimmer. J. van […]
Liturgie | Praktische theologie

Ziekenzalving en zegening van zieken

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2019 | Redactie | Liturgie | Zegen | Bidden, Ziekte

Onderdeel van Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap Downloads Nederlands, RTF 64 Zegening en zalving van zieken titelblad 64A Inleiding blz. 454-461 64B Toelichting blz. 462-464 64C Orde voor de zegening en zalving van zieken blz. 465-468 64D Keuzeteksten blz. 469-473 64E Schriftlezingen blz. 474-475 64F Liedsuggesties blz. 476-481 Downloads Nederlands, PDF Alle bovengenoemde onderdelen in […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Jesaja 38:1-8: Beginnen over het einde

Areopagus IZB 2018 | John van Eck | Preekschets | Hemel | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden, Pastoraat, Ziekte

Een keer moet iemand erover beginnen, over het einde van het leven. Een keer moet je erover na gaan denken. Over wat er dan mogelijk met je gebeurt. Is sterven enkel een einde, of ook een nieuw begin? Denken over het einde is ook denken aan de mensen die je achterlaat. Hoe wil je dat […]
Bijbelwetenschappen

Twee dochters

De eerste dag 2018 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verlossing | Jezus

Bij Marcus 5,22-43 De twee verhalen in Marcus 5 bieden een scala aan aanknopingspunten voor exegese. Het Griekse woordje gar is een van die aanknopingspunten. Het is het woordje waar het evangelie mee eindigt (Marcus 16,8), en dat binnen de verhaalstructuur ervan vaker wordt gebruikt om de aandacht van de lezer te vangen: ‘want (Gr.: […]
Prediking

Preekschets Johannes 11:25 – 4e zondag van de veertigdagentijd

Preekwijzer 2017 | Jan Swager | Preekschets | Lijden | Jezus, Levenseinde en rouw, Overlijden, Veertigdagentijd, Ziekte

4e zondag in de veertigdagentijd Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft…’ Johannes 11:25Schriftlezing: Johannes 11:1-44 Zie ook Preekschets Johannes 8:12 Preekschets Johannes 10:7 Het eigene van de zondag De tijd voor Pasen geeft de christelijke gemeente gelegenheid om zich te bezinnen […]
Prediking

Preekillustraties: Genezing

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties | Overlijden, Ziekte

God heeft de geneeskunde geschapen en het verstand gegeven om het lichaam te beschermen en te verplegen, zodat het gezond is en blijft leven. Wie haar niet gebruikt, verwaarloost zijn lichaam en die moet oppassen dat hij door God niet als zijn eigen moordenaar beschouwd wordt.M. Luther Genees mijn oren en open ze. Geef dat […]