Ziel

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekillustraties: Ziel

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Ziel | Geest

Zie ook Preekillustraties: Geest Illustraties Wat ruimte betekent voor de materie, is de ziel voor de geest. Lawrence Durrell Het lichaam is dat deel van de ziel dat kan worden gezien. W. Blake Neem een bekken water, leg er een spiegel in en zet dat onder de zonnebol. De zon werpt haar lichtglans uit haar […]
Praktische theologie | Prediking

God, preken en de psyche van de hoorders

Areopagus IZB 2021 | Hanneke Schaap-Jonker | Homiletische Artikelen | Ziel | God

Wat mij betreft is de titel van dit artikel – tevens het thema van de studiedag van Areopagus – voor tweeërlei uitleg vatbaar. Heilige grond kan in de eerste plaats betrekking hebben op de binnenwereld van de hoorders. Kom je werkelijk bij iemand binnen, dan vraagt dat om uiterste voorzichtigheid en een houding van ontzag. […]
Praktische theologie | Prediking

De psyche van de hoorder en de gereformeerde bevinding

Areopagus IZB 2021 | Andries Zoutendijk | Homiletische Artikelen | Ziel | Geest

Mevrouw Schaap bewijst ons een dienst met haar boek Ruimte om te horen. Ze neemt het op voor de hoorders. Met een variatie op Paulus: Hoe zul je preken zonder hoorders? En hoe zul je horen als de prediker je niet ziet zitten? Zij heeft onderzoek gedaan naar psychologische factoren; daarbij beperkt ze zich niet […]
Prediking

Preekschets Psalm 25:6

Preekwijzer 2015 | Wessel Westerveld | Preekschets | Verbond, Ziel | Veertigdagentijd

Psalm 25:6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER,aan uw liefde door de eeuwen heen. Schriftlezing: Psalm 25:1-13 (NB) Het eigene van de veertigdagentijd Vanouds gaat het om een periode van veertig dagen die voorbereidt op het Paasfeest. Kenmerkende woorden: inkeer, verstilling en versobering. De zes zondagen van de veertigdagentijd zijn als voorbereidingszondagen voor de stap die […]
Bijbelwetenschappen

Graankorrel

De eerste dag 2014 | Anneke Meiners | Kindermoment | Lijden, Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

1 Korintiërs 15,35-38 (Kijkbijbel p. 303) Het was weer zondag, en de mensen waren naar de kerk gekomen. ‘Vandaag lees ik verder voor uit het paasverhaal,’ zei de dominee. ‘Komen jullie maar naar voren, kinderen.’ En de dominee vertelde over Jezus die aan het kruis werd opgehangen. Het bleef heel stil in de kerk. Dit […]
Bijbelwetenschappen

Belofte

De eerste dag 2014 | Anneke Meiners | Kindermoment | Verdriet | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

1 Korintiërs 15,45-49 (Kijkbijbel p. 305) Het was weer zondag, en de mensen waren naar de kerk gekomen. En kijk, daar helemaal achterin, daar zaten ook nog wat kinderen op een rijtje. Zeven zo te zien, en zonder ouders. Maar wacht eens, kinderen hebben geen puntbaardjes, toch? Deze wel! Het leken wel kabouters. Zeven dwergen […]
Prediking

Preekschets Psalm 104:30 – Pinksteren

Postille 2014 | Tineke Zijlstra | Preekschets | Ziel | Geest, Pinksteren

Psalm 104:30 Pinksteren Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. Schriftlezing: Handelingen 2:1-4; Psalm 104:25-35 Het eigene van de zondag De Paastijd is vervuld. We strekken ons uit naar de komst van de Heilige Geest. Om ons te laten vullen met nieuw leven, nieuwe adem. Nieuwe bezieling. […]
Bijbelwetenschappen

‘Mijn ziel is diepbedroefd’

De eerste dag 2014 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verdriet, Ziel | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 51,12-23 en Matteüs 26,36-46 Emoties, we smullen ervan. Als er geen emoties vertoond worden, haken we snel af. Prachtig dus, dat de Jezus zoals Matteüs Hem tekent, bedroefd en beangstigd is tot de dood. Of toch niet? Ulrich Luz besteedt in zijn commentaar op Matteüs1 U. Luz, Matthew 21-28: a commentary, 2005. ook […]
Dogmatiek | Systematische theologie

De schepper, de wijsheid en de ziel

Interpretatie 2014 | Evert van den Berg | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Ziel | God

Scheppingstheologie in Sirach 24 bij Meister Eckhart Bijbellezen is interpreteren. Dat gold ook voor de middeleeuwse mysticus Meister Eckhart (ca. 1260 – ca. 1228). Hoe deed hij dat op zijn tijdsgebonden wijze en wat heeft hij ons er nog mee te zeggen? Hoe interpreteren wij zijn soms moeilijk te vatten woorden? ‘In het begin schiep […]
Bijbelwetenschappen

Rechter of bemiddelaar

De eerste dag 2013 | Karin van den Broeke | Kindermoment | Conflicten | Pastoraat

Lucas 12,13-14 Als iemand bij Jezus komt met de vraag of Jezus zijn broer aan wil spreken op diens plicht om de erfenis te delen, vraagt Jezus wie Hem als rechter of bemiddelaar over hen heeft aangesteld. Het lijkt wel het omgekeerde van een verhaal over Mozes. Als Mozes nog een jonge jongen is en […]