Zingen

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Openbaring 5:13 – zesde zondag van Pasen

Preekwijzer 2020 | Marieke den Braber | Preekschets

Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’Openbaring 5:13 • Schriftlezing: Openbaring 5:6-14 • Thema: loflied, lofprijzing, schepping […]
Prediking

Preekillustraties: Zingen, kerklied, kerkmuziek

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

Al zingende zing je je naar God toe. Hans Mudde; uit: Het lied bij het Woord Uit de verzameling van ds. Gert Marchal Kenmerkend voor het kloosterleven is dat de gebeden worden gezongen. De heilige Augustinus zei al dat wie zingt, eigenlijk dubbel bidt. Wanneer je zingt, klinkt je hele ziel mee. Want het zijn […]
Geloof

De geboorte van een engel

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Verdriet, Zegen | Advent, Kerkelijk jaar

In de Bijbel worden belangrijke mensen soms geboren uit onvruchtbare ouders: Samuël uit de onvruchtbare Hanna en Elkana, Izaäk uit de oude Abraham en Sara en Johannes uit de bejaarde Elisabet en Zacharias. Hun geboorte is eigenlijk een nieuwe schepping. Dat is ook het geval bij de geboorte van Jezus uit een jong meisje en […]
Geloof

Hemelse liedjes

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Hemel | Relaties

Engelen zingen graag. Dat is bekend. Ze zingen niet de hele dag, maar ’t scheelt niet veel. Nu waren de engelen eens aan het zingen, de boodschapperengelen, de beschermengelen, de aartsengelen, de bengelen en ook een klein, blond engeltje. Dat was de grapjesengel. Terwijl al die engelen aan het zingen waren, maakte de grapjesengel een […]
Bijbelwetenschappen

De leeuw uit Juda is een lam

De eerste dag 2018 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Openbaring 5 Na de profetieën aan de zeven gemeenten in Asia vormen Openbaring 4 en 5 een stilte voor de storm, voordat de ‘echte’ apocalyptische toestanden, in de populaire zin van het woord – chaos en vernietiging aan het einde der tijden – losbarsten. In het korte vierde hoofdstuk wordt het visioen van de […]
Prediking

Preekschets bij NLB 992

Preekwijzer 2018 | Marleen Bloklander-de Jong | Preekschets | Gerechtigheid | Navolging

2e zondag na Trinitatis. Wat vraagt de Heer nog meer van ons? NLB 992 (Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk) Zie ook Kindermoment & tienermoment bij de 2e zondag na Trinitatis (specifiek bij deze schets passend) Het eigene van de zondag Vandaag is het de tweede zondag na Trinitatis. Dit kalenderjaar zijn er […]
Prediking

Preekschets bij NLB 903

Preekwijzer 2018 | Marleen Bloklander-de Jong | Preekschets | God, Relaties

1e zondag na Trinitatis Zou ik niet van harte zingen? NLB 903 uit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk Zie ook Kindermoment bij de 1e zondag na Trinitatis (specifiek bij deze preekschets vervaardigd) Het eigene van de zondag
 Vandaag is het de eerste zondag na Trinitatis. Dit kalenderjaar zijn er drie zondagen na […]