Zonde

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekillustraties: Zonde, zonden

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Schuld, Vergeving

Soms weten we pas hoe grondig de zonde ons in haar greep heeft, wanneer we proberen er weerstand tegen te bieden. Onbekende bron. Het is zeer de vraag waar de zondige mens zich meer aan ergert: aan Gods heiligheid of aan Gods genade. J. Overduin Als de zonde niet meer als zonde wordt beschouwd, dan […]
Ecclesiologie

Gewone catechismus: Vertrouwen op God

Gewone Catechismus 2019 | Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde | Overig | Geloofsbelijdenis | Bidden, God

Onderdeel van De Gewone Catechismus – een leerboek voor vandaag Zie ook Gewone catechismus: Tot geluk gedoopt Gewone catechismus: Volgen van Jezus Gewone catechismus: Verwachten van Gods nieuwe wereld Vraag en antwoord 13-46 Deze vragen en antwoorden zijn onderverdeeld in: 13-17 Wat is geloven? 18-23 Geloven in de Drie-ene God (Apostolicum) 24-30 God de Schepper […]
Ecclesiologie

Gewone catechismus: Verwachten van Gods nieuwe wereld

Gewone Catechismus 2019 | Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde | Overig | Avondmaal | Avondmaal, Geest, Rituelen

Onderdeel van De Gewone Catechismus – een leerboek voor vandaag Zie ook Gewone catechismus: Tot geluk gedoopt Gewone catechismus: Vertrouwen op God Gewone catechismus: Volgen van Jezus Vraag 78-100: verwachten van Gods nieuwe wereld Deze vragen bestaan uit de volgende onderdelen: 78-83: Door de kracht van de Heilige Geest 84-93: De Kerk, gemeenschap van gelovigen […]
Liturgie | Praktische theologie

Boete en verzoening

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2019 | Redactie | Liturgie | Vergeving

Onderdeel van Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap Downloads Nederlands, RTF 51 Bediening van de verzoening titelblad 51A Inleiding blz. 337-355 51B Toelichting blz. 357-361 52 Orden voor de bediening van de verzoening titelblad 52A Voorbereiding op boete en verzoening blz. 364-365 52B1 Persoonlijke boete – Orde I blz. 366-367 52B2 Persoonlijke boete – Orde II […]
Praktische theologie | Prediking

Overdracht van de boodschap aan hoorders van nu

Areopagus IZB 2021 | Paul Visser | Homiletische Artikelen | Ziel | God

Deze lezing voor GB-studenten, door dr. Paul J. Visser, 21-12-2011, geeft in kort bestek de visie van Areopagus op de prediking weer. Het Woord alleen! Dat is voluit gereformeerd. Maar wat betekent dat? Vaak wordt het verstaan: er is één boodschap, van zonde en genade, die is volkomen helder en die moet verkondigd worden, gelegen […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Romeinen 6:11

Areopagus IZB 2021 | Paul Visser | Preekschets | Lijden, Opstanding | Doop, God, Levenseinde en rouw, Overlijden, Pasen

Zo dient u uzelf ook te beschouwen als dood voor de zonde, maar voor God levend in Christus Jezus – Romeinen 6:11 Schriftlezingen Psalm 119:25-32; Jer. 31:31-34; Rom. 6:1-14 Het eigene van de zondag In de weken na Pasen is het goed om nadrukkelijk stil te staan bij de betekenis en de gevolgen van de […]
Bijbelwetenschappen

Tegen de kolkende zee van de levenschaos

De eerste dag 2018 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Heilig, Seksualiteit | Navolging

Bij 1 Korintiërs 6,9-20 Vorig jaar lazen we in de tijd van Epifanie de eerste vijf hoofdstukken van deze brief. Nu, een jaar later, gaan we op dat spoor verder. Dat geeft wel een merkwaardig effect, want op deze manier beginnen we het jaar met vermaningen op het terrein van lichamelijkheid, seksualiteit en huwelijkse relaties. […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 5:6a

Postille 2009 | Ad Prosman | Preekschets | Seksualiteit | Geest, Relaties

1 Korintiërs 5:6a Veertiende zondag na Pinksteren U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Schriftlezing: 1 Korintiërs 5 Het eigene van de zondag Het eigenaardige feit doet zich voor dat het middengedeelte van de eerste brief aan de Korintiërs vrij onbekend is, in tegenstelling tot het begin en het einde van de […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

13.5. De Heilige Geest bedroeven

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Verdriet | Geest, Kerkelijk jaar, Pinksteren

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 13. De Heilige Geest en onze geest 13.1. Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet 13.2. Wat de Heilige Geest werkt 13.3. Wat de Heilige Geest zegt 13.4. Wat de Heilige Geest geeft Belijdenisgeschriften In de Heidelbergse Catechismus komen we de uitdrukking ‘de […]
Geloof

Het zwarte schaap

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Conflicten | Leiderschap

In de kudde was het vaak een vrolijke boel. De schapen hielden spelletjesavonden en speurtochten en voor het slapen gaan een kussengevecht. Maar hoe speels de schapen ook waren, ze waren ook erg verstandig. Ze luisterden goed naar het leiderschaap, de baas van het hele spul, en wisten precies wat ze wel en niet konden […]