RELIGION : Christianity - Protestant

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Boek (paperback): Ja, ik geloof

Auteur: Kees van Dusseldorp

Wil je Jezus volgen? En daar in het openbaar belijdenis van doen? Deze cursus helpt bij een goede voorbereiding. Persoonlijke en inhoudelijke thema's komen aan de orde. Daarbij krijgen jouw vragen alle voorrang!

'Ja, ik geloof' is een beknopte cursus voor een jaar belijdeniscatechisatie. Deze cursus stimuleert de groei van persoonlijk geloof, bie[...]

Boek (hardback): Dogmatiek voor iedereen

Auteurs: Almatine Leene, Wim Markus

Het woord 'dogmatiek' klinkt nogal stoffig, saai en moeilijk. Dit boek laat zien dat het ook anders kan! De gewone taal met duidelijke voorbeelden, heldere uitleg van belangrijke bijbelteksten, verdiepende gedeelten en herkenbare vragen zorgen voor een boeiend en prettig leesbaar boek.
De auteurs zijn ervan overtuigd dat dogmatiek bijdraagt aan de verdi[...]

Boek (ebook): Ooit evangelisch

Auteurs: Karin Timmerman, Otto de Bruijne, Peter Pit

Evangelische gemeenten staan bekend om hun vitaliteit en groei, maar zij blijken ook een achterdeur te hebben. En daar is weinig over bekend. Waarom vertrekken mensen uit evangelische gemeenten? Wat maken zij mee? Wat zijn hun opvattingen? Begin 2008 hebben Otto de Bruijne, Peter Pit en Karin Timmerman vragen als deze in de enquête ‘Ooit Evangelisch’ ge[...]

Boek (paperback): Als wij samenkomen

Auteurs: H.J. de Bie, M.J.G. van der Velden, W.P. van der Aa

Waar en hoe kun je je geloof beleven? Op vele manieren zoeken christenen naar ervaring en invulling van spiritualiteit. de kerkdienst - de samenkomst - is vanouds een gebeuren waarin dit gestalte krijgt. De liturgie, de orde van de dienst, is daarbij vertolking en leidraad van Woord en geest. In vele gemeenten binnen de zogenaamde gereformeerde gezindte, [...]

Boek (ebook): Het heilige gebeurt

Auteur: F.G. Immink

Ik ga naar de kerk, neem plaats in de bank, bid, zing en luister. Als ik dat doe, wat gebeurt er dan in de ontmoeting met God? De kerkdienst is een godsdienstige praktijk die gebaseerd is op bijbelse motieven en eeuwenlange tradities. Tegelijkertijd zijn vorm en inhoud voortdurend in ontwikkeling. Dat spanningsveld vraagt om blijvende bezinning. Daaraan lev[...]

Boek (paperback): Kijk op de ziel

Auteur: Martine Oldhoff

Kijk op de ziel van theologe Martine Oldhoff is een gespreks- en bezinningsboek dat de betekenis van de ziel in het christelijke geloof verwoordt. De ziel duikt overal op. Van seizoenen lang in ‘Kijken in de ziel’ op de televisie tot in het spirituele tijdschrift Happinez. Tegenwoordig nemen veel gelovigen het woord minder gemakkelij[...]

Boek (hardback): Dienstboek een proeve

Auteur: Protestantse Kerk in Nederland

Dit tweede deel van het Dienstboek bevat orden, teksten en gebeden voor bijzondere momenten, zowel in het leven van de gemeente als in het persoonlijk leven van de gemeenteleden. Daartoe zijn de reeds afzonderlijk verschenen afleveringen van de Proeven voor de Eredienst ‘Liturgie in dagen van rouw’ (1987), ‘Bevestiging van ambtsdragers’ (1989) en [...]

Boek (hardback): Dienstboek een proeve

Auteur: Protestantse Kerk in Nederland

In 1998 verscheen deze richtinggevende uitgave vanwege de (toen nog) Samen op Weg-kerken op het gebied van de liturgie, nu de PKN.

De eerste druk is in twee oplagen verschenen. Nu verschijnt de tweede druk met enkele wijzigingen. Deze wijzigingen verhogen de gebruikswaarde en belemmeren het gebruik naast de eerste druk niet; ze betreffen de i[...]

Boek (ebook): Authentiek

Auteur: Boele P Ytsma

In Authentiek staat de zoeker centraal. Wat zoekt hij, waar zoekt zij en waarom zoekt hij? Wat vindt ze en wat niet? En natuurlijk: hoe gaat dat zoeken? Het gaat over onrust en verlangen, over moed en eerlijkheid, over de uitdagende weg naar authentiek leven. Authentiek beschrijft geloven als ´zoekend geloven´: zoekend naar verhalen die ons houvast bieden[...]

Boek (ebook): Van huis uit protestant

Auteur: Hans Snoek

Persoonlijke geloofservaringen en een analyse van de secularisatie in Van huis uit protestant. De afgelopen vijftig jaar hebben honderdduizenden afscheid genomen van de kerk. Hans Snoek gaat in Van huis uit protestant na wat de oorzaken zijn van deze exodus, en hoe het geloof in God sinds de jaren 1950 veranderd is. Hij doet dat aan de hand van interviews m[...]