< Terug

Van Advent naar Kerst – dag 6


 
 
 
 
Wij wachten vol verlangen
Wij wachten vol verlangen,
zien vurig naar U uit
tot Gij, met licht omvangen
ons uitroept tot uw bruid.
Kom onze harten winnen,
hergeef de hoop haar gloed
en treed ons leven binnen
als hemels eigen groet.
Geboren uit den hoge,
getogen in de tijd,
barmhartig en bewogen,
door louter licht geleid,
zo blijft Ge doorgegeven,
wordt nog Gods stem gehoord,
zijn roep onder de mensen,
als lichtend liefdeswoord.
Dat woord doorstraalt mijn dagen
ook als de hoop verdoft,
want boven al mijn klagen
zingt heel mijn hart uw lof.
De aarde is verzadigd
van tranen en van bloed,
maar Gij zult haar genezen,
maakt heel de schepping goed.
Ik zie in visioenen
die stad zonder gemis,
waar alles altijd groen en
nooit zonder vruchten is.
Houd moed, tot hij zal komen
die ons daar brengen gaat,
die nu nog in uw dromen
maar weldra voor u staat.
Bron: Sytze de Vries, De mens in het Kind

< Terug