< Terug

Jos de Kock (PThU): Kerk betekent leren van elkaar’

Jos de KockEen leven lang leren in de christelijke gemeente. Dat bepleit dr. Jos de Kock, per 1 september 2011  fulltime werkzaam als universitair docent Educatie en Catechetiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Voor de universiteit ziet hij hierin een belangrijke taak weggelegd.
Geloof lijkt steeds meer iets individueels te worden. En dat is niet voldoende. De kerkelijke gemeenschap moet zich dat aantrekken. Want binnen de gemeente moet je van elkaar leren, zegt De Kock: De christelijke gemeente heeft een leerfunctie. De uitdaging is om de generaties bij elkaar te brengen. Het is de kracht van de christelijke gemeente dat verschillende generaties elkaar wat te zeggen hebben; tegelijkertijd is het een hele uitdaging omdat de leefwerelden van jongeren en ouderen steeds minder raakvlakken lijken te hebben. De kerk zit daarbij zichzelf soms ook in de weg, vindt De Kock: Met al die 16+, 20+ en 40+ groepen die je tegenwoordig hebt, komen de verschillende leeftijdsgroepen in de gemeente elkaar niet altijd meer tegen.’
Alleen een lerende gemeente is een levende gemeente. In Altijd Leerling, een nieuw studieboek voor de catechese, waarvan De Kock de eerste auteur is, wordt deze boodschap nadrukkelijk uitgedragen. De Kock: Een belangrijk leerprincipe is dat je de dingen afkijkt van de ander. Die ander is jou een voorbeeld. Daarom vind ik het belangrijk dat er in de gemeente catecheten zijn die in staat zijn hun verhaal over te brengen. Deze zogenoemde modelfiguren’ zijn onderwerp van twee promotieonderzoeken die De Kock aan het voorbereiden is. In deze onderzoeken zal ook gekeken worden hoe modelfiguren binnen de gemeente zich verhouden tot de gezinsopvoeding: hoe geven ouders hun geloofsopvoeding vorm? Een derde onderzoek aan de PThU draait om de vraag hoe catecheten zelf denken over catechese.
Naast het onderzoek wordt aan de PThU ook het onderwijs op het terrein van de
catechese geïntensiveerd, kondigt De Kock aan: Studenten zijn nog wel eens wat
ambitieloos op dit punt. Ze hebben niet het idee dat ze dit tij kunnen keren. Is dat niet juist een realistische benadering? Misschien wel, maar we moeten onze studenten niet alleen op realisme voorbereiden.’
Altijd Leerling, dat op 3 oktober officieel werd gepresenteerd, is in de eerste plaats bedoeld voor deze theologiestudenten, aan het hbo en op de universiteit. Maar daarnaast, zegt De Kock, bevat het boek ook veel interessante informatie en praktische hulp voor catecheten, predikanten en toerustingcommissies: Het is echt een boek voor het kerkelijk kader.’

< Terug