< Terug

Het waagstuk van de preek

Negentien predikanten uit zes kerkgenootschappen laten zich in het nieuwe boek Predikant in de praktijk in hun hart kijken over vragen als: Wat motiveert u? Waar ligt u wakker van? Bent u persoonlijk in de preek? Dit boek wil voorgangers inspireren door uitwisseling van ervaringen en ideeën. Tegelijkertijd leren hoorders van preken meer over de spannende zoektocht die hun voorgangers wekelijks ondernemen.
Dr. Wim Dekker schreef eerder een reactie op het boek, vandaag is het woord aan ds. Jaap-Harm de Jong.
 
 
Het waagstuk van de preek
Regelmatig ontmoet ik een viertal mannen waarmee ik samen eet en bid. Bovenal praten we met elkaar. En dat gesprek is nooit af, zo blijkt tot nu toe. Wat ons samenbindt is dat we theoloog zijn. Onze opleiding heeft ons een blik op zaken gegeven die we niet zomaar naast ons neer kunnen of willen leggen. Als theologen kennen we zo onze eigen interesses, vragen, weerstanden en twijfels  en dat levert heerlijke gesprekken op als we ‘onder elkaar’ zijn.
Een soortgelijke ervaring als hierboven beschreven leverde het lezen van Predikant in de praktijk op. Wat een herkenbare vragen, wat een openhartige antwoorden en wat een voorrecht om zo ‘in gesprek’ te zijn met vakgenoten. De één sluit je vanaf haar eerste antwoord in het hart, de ander gaat dwars in tegen je eigen intuïtie en dat schuurt. Het ene moment zit je instemmend te knikken, het volgende moment trek je van verbazing je wenkbrauwen omhoog en nog weer later maak je een aantekening met de gedachte: dit is bruikbaar, dit moet ik onthouden!
Ik bewonder dan ook de moed van de respondenten in hun kwetsbaarheid. Meer dan een gesprek onder gelijkgezinden is dit een open gesprek. Iedereen kan meelezen en kan zijn mening vormen over deze voorgangers. We zien mannen en vrouwen met een enorme drive om de gemeente te dienen door de preek. Ze dragen die preek dag aan dag met zich mee, ze liggen er wakker van en soms weer opnieuw als de feedback niet mals blijkt te zijn. Juist die openheid gaf mij weer nieuwe moed om het waagstuk van de preek aan te gaan.
‘Ondanks mijn toga sta ik telkens weer in mijn hemd op die kansel’ zegt één van de geïnterviewden. Lijkt hij daarin niet op zijn Heer die liet zien dat het Woord van God brengen het Woord van God leven is? Dat is een naakte overgave die niet altijd goed begrepen wordt. Het maakte mij dan ook nieuwsgierig vanuit welke bronnen men de eigen spiritualiteit voedt als door omstandigheden droogte op de loer ligt. Tussen de regels klinkt het wel door, maar dit was zeker een eigen hoofdstuk waard geweest!
Dit boek is geschikt voor studenten theologie, beginnende en ervaren predikanten, maar ik wens het vooral toe aan de hoorders van de preek. Het geeft inzicht als de vraag opkomt: Wie is toch die man (of vrouw) die zondags de preek houdt?
Ds. Jaap-Harm de Jong is docent aan het Baptisten Seminarium.
Klik hier voor meer informatie over Predikant in de praktijk.
 
 

< Terug