Blogs

Theologie.nl is het platform voor iedereen met interesse in theologie, kerk en religie. De nieuwste ontwikkelingen, materialen en events op het gebied van theologie vormen de rode draad voor onze blogs, artikelen, boekentijdschriften en podcasts.

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Praktische theologie

De draaglijke, bevrijdende lichtheid van provocatief pastoraat

15 juli 2022 | Theo Pleizier | Column | Conflicten, Geestelijke verzorging, Theologisch drieluik | Levenskunst

Met haar voorstel voor provocatief pastoraat biedt Marieke Sillevis Smitt een uitdagende visie, maar vooral een aanstekelijke praktijk. Pastoraat is een serieuze, maar niet alleen ernstige bezigheid. Provocatief pastoraat, zoals zij het uitwerkt, is een speelse manier van mensen begeleiden, waarin humor, liefde en uitdaging samengaan.

Pastoraat

Pastoraat in het aangezicht van de dood

15 november 2021 | Theo Pleizier | Column | Eenzaamheid, Theologenblog, Verdriet | Eeuwigheidszondag, Kerkelijk jaar

November is de maand van de dood. Allerheiligen, allerzielen, halloween en de laatste zondag van het kerkelijk jaar: eeuwigheidszondag. Het is een mix van christelijke en niet-christelijke tradities, met diverse historische achtergronden. Ze hebben gemeen dat we stil staan bij de dood, en in het bijzonder bij hen die ons – de levenden – zijn voorgegaan. Kerken geven daar heel verschillend aandacht aan en de rituelen die daarbij horen, zijn het terrein van de liturgen. In deze blog vooral een vijftal pastorale gedachten.

Pastoraat

Pastoraat en bijbel

18 oktober 2021 | Theo Pleizier | Column | Geestelijke verzorging, Theologenblog | Rituelen

Pastorale zorg in de christelijk gemeente vertrekt vanuit een gedeeld verhaal, zo schreef ik in de vorige blog. Concreet gaat dat ook om de oude vraag naar de relatie tussen bijbel en pastoraat. In deze vraag zitten in elk geval drie lagen: een praktische, een pastoraal-theologische en een ecclesiologische.

Pastoraat

Pastoraat en geloofsgemeenschap

20 september 2021 | Theo Pleizier | Column | Geestelijke verzorging, Theologenblog, Vrede | Relaties

Eerder wijdde theoloog-blogger Theo Pleizier een paar gedachten aan het pastoraat in kerkelijke gemeenten en parochies. Nu wijdt hij uit de inherent relationele aard van gemeentepastoraat: “Het staat in een relationeel verband, gaat om een gedeeld verhaal […]”

Pastoraat

Pastoraat in gemeente en parochie

23 augustus 2021 | Theo Pleizier | Column | Geestelijke verzorging, Theologenblog | Kerk in de wereld, Seculariteit

Pastorale zorg is één van de kernen van het werk van een geestelijke, een predikant of priester. Nu is pastoraat een breed begrip. Bovendien is er ook veel pastorale zorg te vinden buíten kerkelijke gemeenschappen. Het werk van geestelijke verzorgers in instellingen of bij overheidsdiensten (Justitie, Defensie) bestaat ook voor een groot deel uit pastorale zorg. De opkomst hiervan, heeft in de recente (internationale) theorievorming tot een wijziging in de begrippen gezorgd. Die begripswijziging laat zich goed vatten in de beweging van ‘Seelsorge’ naar ‘Spiritual Care’.

Praktische theologie

Een ideale theologische universiteit?

26 juli 2021 | Theo Pleizier | Column | Dienen, Theologenblog | Samenleving

Verhuizing is meer dan re-locatie. Of misschien is het wel beter om te zeggen: locatie zegt iets over je ideaal. Ik gebruik dit blog maar voor een paar gedachten over een ideale theologische universiteit.

Pastoraat

Pastoraat en distantie

28 juni 2021 | Theo Pleizier | Column | Dienen, Theologenblog | Ziekte

Welke lessen zijn er uit de Corona-pandemie te trekken voor het pastoraat? Kerken en pastores stonden in de overleefstand. Lockdowns en de anderhalvemetersamenleving legden beperkingen op, maar dwongen ook tot creativiteit. Hoe heeft de fysieke afstand het pastoraat beïnvloed en wat kunnen we daarvan meenemen de toekomst in?