Blogs

Theologie.nl is het platform voor iedereen met interesse in theologie, kerk en religie. De nieuwste ontwikkelingen, materialen en events op het gebied van theologie vormen de rode draad voor onze blogs, artikelen, boekentijdschriften en podcasts.

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geschiedenis

Wie is Basilius de Grote?

27 januari 2023 | Klaas Eldering | Blog | Armoede, Rust, Toptheologen | Monastiek

Basilius wordt rond het jaar 330 geboren in Caesarea, in het hart van Klein-Azië. Hij komt uit een welgestelde familie. Van zijn leven weten we eigenlijk heel veel. Er zijn vele preken en honderden brieven bewaard gebleven. Basilius studeert in Caesarea, Constantinopel en Athene. Zijn studievakken zijn retorica, taalkunde, wijsbegeerte, sterrenkunde, meetkunde en medicijnen. Hij wordt een zeer geslaagde jongeman en een succesvol leraar.
Geschiedenis

Wie is Boelgakov?

13 januari 2023 | Evert Leeflang | Blog | Filosofie, Toptheologen, Wereldgodsdiensten | God

De belangrijkste theoloog van de Parijse emigré-denkers is Sergej Nikolajevitsj Boelgakov (1871-1944). Hij ruilde al gauw het christelijk geloof van zijn opvoeding voor het marxisme en studeerde en doceerde economie. Gaandeweg ervoer hij echter ook onvrede met zijn materialistisch wereldbeeld en keerde uiteindelijk terug naar de kerk.
Pastoraat

Boeken voor nieuwe ambtsdragers

5 januari 2023 | Redactie | Blog | Pastoraat

Gemeenteleden die net bevestigd zijn tot ouderling of diaken kunnen erg tegen hun taak als ambtsdrager opzien. En soms geldt hetzelfde voor ambtsdragers die al langere tijd actief zijn en voor vrijwilligers in de kerk. Wie ben ik dat ik mensen de weg wijs? Hoe doe ik dat eigenlijk, zo'n ziekenbezoek? En nog veel meer van dit soort vragen. Een inspirerend en informatief boek kan voor ambtsdragers een welkom steuntje in de rug zijn.
Geschiedenis

Wie is Noordmans?

30 december 2022 | Evert Leeflang | Blog | Schepping, Toptheologen | Kerk in de wereld

In het ‘midden’ tussen orthodox en vrijzinnig staat de bemiddelende theologie. Ze kan het best begrepen worden als de voortzetting van de ethische theologie uit de 19e eeuw. Voor deze theologie, met haar wortels in het Réveil en kritische houding naar mens en cultuur, was de opkomende theologie van Barth in veel gevallen een aantrekkelijke optie te midden van de uitdagingen van de tijd.
Geschiedenis

Wie is Schilder?

16 december 2022 | Evert Leeflang | Blog | Conflicten, Toptheologen | Kerk in de wereld

Wat gebeurde er in de Nederlandse theologie toen Kuyper en Bavinck hun imposante bouwwerk achterlieten? Een reactie was de opkomst van Nederlandse barthianen. Maar volgens sommigen ging dit te veel ten koste van het gezag van de Bijbel. In deze leegte stond Klaas Schilder op als opkomend predikant binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Geschiedenis

Vrijmaking

30 november 2022 | Kees van Baardewijk | Blog | Verdriet | Oecumene

Zoals bijna elke zondag zat ik in de grote diakenbank, tussen mijn vader en Elly. Ik probeerde naar dominee Zwart te luisteren maar begreep er niet veel van. Ik hoorde ook niet alles, in de grote ruimte gingen nogal wat woorden verloren. In een baan zonlicht voor de preekstoel zag ik kleine spettertjes sproeien. Van het hoge voorhoofd van dominee Zwart gutste het zweet dat hij met een grote zakdoek voortdurend te lijf ging.
Geschiedenis

Wie is Kierkegaard?

29 november 2022 | Geert Jan Blanken | Blog | Filosofie, Toptheologen | Levenskunst

Wie was Kierkegaard? Geert Jan Blanken geeft een korte levensschets van deze bekende Deense filosoof en neemt je mee in de kernpunten van zijn filosofie.
Geschiedenis

Wie is Kuyper?

28 oktober 2022 | Evert Leeflang | Blog | Toptheologen | Kerk in de wereld

De invloed van Kuyper in Nederland is enorm: het strekt zich uit van kerk tot politiek tot academie. Evert Leefling neemt je kort mee in de persoon, theologie, en politiek van Kuyper.
Godsdienstpedagogiek | Praktische theologie

Grondige bezinning vraagt om verdere uitwerking

31 augustus 2022 | Gijsbert van den Brink | Blog | Samenleving

Gijsbert van den Brink is hoogleraar Theologie en wetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder verscheen van zijn hand onder meer En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie. Hij reageert in dit artikel op het boek Gidsen.
Geschiedenis

Eerste activiteit StayTuned.nu groot succes

7 juni 2022 | Albert Allema | Blog | Inclusie

Op 7 mei jl. vond, na een voorbereiding van twee jaar, de eerste bijeenkomst plaats van het nieuwe tienerproject StayTuned.nu. Negen tieners uit het hele land verzamelden zich met hun ouders in de vroege ochtend in de Laurenskerk te Rotterdam, waar ze werden verwelkomd door Peter Ouwerkerk (de bedenker van het project), Jeroen Koopman, Ben van Oosten en Laurensorganist Hayo Boerema.