Blogs

Theologie.nl is het platform voor iedereen met interesse in theologie, kerk en religie. De nieuwste ontwikkelingen, materialen en events op het gebied van theologie vormen de rode draad voor onze blogs, artikelen, boekentijdschriften en podcasts.

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Wat is feministische theologie?

18 november 2022 | Mariecke van den Berg | Column | Conflicten, Gerechtigheid, Theologisch drieluik | Gender, Inclusie

Hoewel de geschiedenis van het christendom vele vrouwen kent die zich impliciet of expliciet kritisch verhielden tot hun plaats in de traditie (denk bijvoorbeeld aan de zeventiende-eeuwse wetenschapster en dichteres Anna Maria van Schurman), kreeg feministische theologie als gevestigde academische discipline vooral vorm tijdens de grote maatschappelijke verschuivingen van de tweede feministische golf. Hoe ontwikkelt feministische theologie sindsdien?
Praktische theologie

Zingevingsschaarste

17 oktober 2022 | Jan Martijn Abrahamse | Column | Gerechtigheid, Rijkdom, Theologencolumn | Samenleving

Nederland maakt voor het eerst in lange tijd weer schaarste mee. Beperkt natuurlijk, maar toch. Onze huidige ervaring van schaarste is een reality check na jaren van toenemende overvloed. Is dat een reality check die de westerse cultuur eigenlijk wel kan lijden? Of ontbreekt het, het individualistische waardenpakket aan een overkoepelend verhaal waarin ‘consuminderen’, en iets laten omwille van een ander, plek heeft?
Systematische theologie

Terecht veroordeeld

7 maart 2022 | Bram van de Beek | Column | Gerechtigheid, Schuld, Theologencolumn | Jezus, Kerkelijk jaar, Pasen

Jezus is onschuldig terechtgesteld na een schijnproces. Dat is de algemene opvatting over zijn dood. Maar je kunt er ook anders naar kijken: het is helemaal terecht dat Hij gedood werd. De hogepriester Kajafas had gelijk.
Ecclesiologie | Systematische theologie

De rechtvaardige Kerk

31 december 2021 | Yanniek van der Schans | Column | Gerechtigheid, Schepping, Theologisch drieluik | Kerk in de wereld

In deze blog staat de rol van de kerk centraal; Kerk met een hoofdletter en kerk zoals jij die leidt, bezoekt of organiseert. Van het appel dat ik op jou persoonlijk deed in de voorgaande blog, naar het collectief dat wij als christenen samen zijn: het lichaam van Christus.
Gemeenteopbouw

De oncomfortabele consument

17 december 2021 | Yanniek van der Schans | Column | Conflicten, Gerechtigheid, Theologisch drieluik | Navolging

In de vorige blog liet ik je zien hoe ecotheologie met naastenliefde en dus met rechtvaardigheid verband houdt. Van de profeten in het Oude Testament die voor rechtvaardigheid pleitten tot de Nieuw Testamentische roep van Jezus om naastenliefde. Vandaag doe ik appel op de ruimte die dit thema kan – als niet: moet – innemen in een christelijk leven.
Praktische theologie

Bidden voor Peter R.

19 juli 2021 | Klaas van der Kamp | Column | Gerechtigheid, Theologencolumn | Bidden

Bidden is populair. Het woord wordt niet alleen in de mond genomen door mensen met een religieus achtergrond en evengoed spreken seculiere mensen over ‘bidden voor iemand’; ze doen dat op het moment dat de mogelijkheden van wetenschappelijke instrumenten ophouden. Het is opvallend hoe vaak de woorden hebben geklonken bij mensen die Peter R. de Vries het goede toewensen kort na de moordaanslag en er nog hoop op overleven was.
Praktische theologie

Irritante goedheid

17 mei 2021 | Sake Stoppels | Column | Gerechtigheid, Media, Theologencolumn | Zingeving

“Weet je wat mij misschien toch uiteindelijk irriteert in de christelijke theologie? De rol van genade. Dat er uiteindelijk altijd a get out of deal jail free card is."