< Terug

Samen bijbelstudie doen met 'onderzoekend leren'

Er is een start gemaakt met de publicatie van een nieuwe bijbelstudieserie onder redactie van Rolf Robbe, bekend van de serie ‘Bijna-elke-dagboek’, van Overleven met God en van Leraar in de praktijk.
Deze serie ‘Samenspraak’ wil mensen met elkaar in gesprek brengen rond actuele thema’s uit je geloofsleven. Je gaat samen met de andere kringleden op onderzoek uit om antwoorden te vinden op vragen die vanuit de overdenkingen en vanuit je eigen leven naar voren komen.
De opzet is gebaseerd op nieuwe inzichten uit het onderwijs (onderzoekend leren). Daarbij worden alle kringleden uitgedaagd om actief mee te doen aan de bespreking. Ze worden steeds gestimuleerd om vragen te stellen en uitgenodigd om inbreng te hebben in de bespreking.
Langer hangen
Door de variatie aan werkvormen kan ieder op z’n eigen manier ontdekken wat Gods Woord heeft te zeggen en een bijdrage leveren aan het gesprek in de vorm van bijvoorbeeld een discussie, een persoonlijk gesprek of een rollenspel of het maken van een kunstwerk. Door deze aanpak vorm je bewust je mening over de besproken thema’s en kun je die verbinden met je eigen leven. De indringende manier van bespreken zorgt ervoor dat de besproken thema’s langer blijven hangen.
Tijdens de bijbelstudieavonden ben je zo intensiever met elkaar aan het werk dan anders. Ieders inbreng wordt gevraagd en gebruikt om tot een diepere bezinning op Gods Woord te komen.
Vader en Geest
Als eerste twee delen in de nieuwe reeks verschijnen Vader in de hemel van Rolf Robbe en Geest van hierboven van Anne-Marie van Briemen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< Terug