< Terug

Boeken voor nieuwe ambtsdragers

Gemeenteleden die net bevestigd zijn tot ouderling of diaken kunnen erg tegen hun taak als ambtsdrager opzien. En soms geldt hetzelfde voor ambtsdragers die al langere tijd actief zijn en voor vrijwilligers in de kerk. Wie ben ik dat ik mensen de weg wijs? Hoe doe ik dat eigenlijk, zo’n ziekenbezoek? En nog veel meer van dit soort vragen. Een inspirerend en informatief boek kan voor ambtsdragers een welkom steuntje in de rug zijn. Vandaar dit overzicht van boeken voor ambtsdragers.

Boeken voor nieuwe ambtsdragers

Speciaal voor ambtsdragers verscheen bij KokBoekencentrum uitgevers een groot aantal instructieve en praktische boeken. Voor ouderlingen, voor diakenen en ook voor andere vrijwilligers in de kerk. Voor mensen die op zoek zijn naar praktische ondersteuning. En voor ambtsdragers die geïnteresseerd zijn in de theoretische achtergronden van hun werk. Vandaar dit overzicht van actuele boeken voor ambtsdragers.

https://www.boekenwereld.com/priesterlijk-pastoraat-9789023971399

Deskundigen informatie over de meest voorkomende psychische stoornissen. Wat houdt de stoornis in, hoe hangt de stoornis samen met geloof en geloofsbeleving, hoe werkt de stoornis door in het pastorale contact en wat zijn de do’s en don’ts voor de pastor? Een must-read voor iedereen die actief is in het pastoraat, maar ook waardevol voor anderen die in hun omgeving te maken hebben met psychische ziekte.


pastoraat voor iedereen

Pastoraat voor iedereen

In dit boek wil Nynke Dijkstra in een kort bestek, op heldere wijze de hoofdlijnen van het pastoraat in de christelijke gemeente aanreiken. De nadruk ligt daarbij op de praktische kant van het werk: hoe leer je luisteren? Hoe voer je een gesprek? Hoe ga ik om met de bijbel in het pastoraat? Kun je leren bidden met mensen? Hoe reageer ik op kritiek op de kerk of de predikant? Hoe leer ik mijn beperkingen en mijn kracht kennen?


Boeken voor ambtsdragers

Handboek voor de ouderling & bezoekmedewerker

Dit boek biedt zowel de doorgewinterde als beginnende ouderling en bezoekmedewerker handvatten. Het bespreekt de gang van zaken in de kerk: wat is pastoraat, wat doet een kerkenraad, hoe ziet een huisbezoek eruit. Er worden gebeden en (bijbel)teksten aangereikt, er is aandacht voor de toekomst van het pastoraat en vijftien casussen en verdiepende teksten zetten aan tot nadenken over thema’s rondom het pastoraat. Een compleet handboek, dat elke ouderling of bezoekmedewerker informeert én inspireert.


boeken voor ambtsdragers

Een voortreffelijk werk

Een compacte en gedegen handleiding voor de ambtsdrager van vandaag. Een handleiding die snel een goed inzicht geeft in alle aspecten van het gemeente-zijn.


101 dingen die je moet weten als je ambtsdrager wordt

101 dingen die je moet weten als je ambtsdrager wordt

Inspirerende, leuke, informatieve en bemoedigende teksten, tips en adviezen voor nieuwe ambtsdragers in de kerk.


boeken voor nieuwe ambtsdragers

Liefdevol oog en open oor

Dit handboek pastoraat is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die werkzaam is in het pastoraat, vrijwillig en professioneel. Het biedt een gedegen visie op pastoraat en beantwoordt de algemene vragen rond pastoraat.


goed beginnen

Goed beginnen

Dit boekje bevat 55 vergaderopeningen waarin vanuit een integraal opgenomen Bijbelgedeelte een korte overdenking wordt geboden.


dienen en delen

Dienen en delen

In een tijd waarin de rol en positie van de kerk in de samenleving sterk verandert, is blijvende bezinning op haar diaconale taak van groot belang. Dit basisboek diaconaat reikt voor deze bezinning het basismateriaal aan.


voor ambtsdragers

Mijn gelijk en ons geluk

Dit praktische boek helpt kerkenraden en predikanten om te gaan met de verscheidenheid in kerkelijke gemeenten. Veel kleurigheid is mooi, maar kan ook moeilijk zijn als mensen tegenover elkaar komen te staan.


niets moet alles mag

Niets moet, alles mag

Een herziene uitgave van een inmiddels klassieke bestseller. Dit boek is al voor tal van mensen een eyeopener geweest: de ontdekking dat het niet de omstandigheden zijn die ons gestrest maken, maar de manier waarop wij tegen onszelf, anderen en de wereld om ons heen aankijken.


tijd maken

Tijd maken

Dit boek wil een praktische gids zijn, op weg naar een beter beheer van onze kostbare tijd. U ontdekt waar in uw situatie het tijdslek zit en hoe u dat kunt dichten.


ontmoeting peters

Ontmoeting

Pastorale bezoeken afleggen, het is mooi, dankbaar, spannend en soms zwaar om te doen. Dit boek wil pastorale bezoekers inspireren, nieuwe ideeën aanreiken en laten leren van anderen.


luisteren is een kunst

Luisteren is een kunst

Een onmisbaar boek voor voorgangers, pastoraal werkers, ambtsdragers en oudsten die het pastorale werk serieus nemen.


priesterlijk pastoraat

Priesterlijk pastoraat

De auteurs laten zien hoe gedachten over priesterschap kunnen doorwerken in pastoraat, diaconaat, liturgie, bezoekwerk en de missionaire kracht van de gemeente.


< Terug