< Terug

Boeken voor nieuwe ambtsdragers

Insert Content Template or Symbol

Gemeenteleden die net bevestigd zijn tot ouderling of diaken kunnen erg tegen hun taak als ambtsdrager opzien. En soms geldt hetzelfde voor ambtsdragers die al langere tijd actief zijn en voor vrijwilligers in de kerk. Wie ben ik dat ik mensen de weg wijs? Hoe doe ik dat eigenlijk, zo’n ziekenbezoek? En nog veel meer van dit soort vragen. Een inspirerend en informatief boek kan voor ambtsdragers een welkom steuntje in de rug zijn.

Boeken voor alle ambtsdragers

Boeken voor ouderlingen

Boeken voor diakenen
En als je op zoek bent naar verdieping...

Boeken over de vrouw in het ambt

Select Columns Layout
Select Columns Layout

< Terug