< Terug

Verrassend oude papieren – door Marten de Vries

Op 10 februari verscheen op Theoblogie de eerste bijdrage – van Marten de Vries – over het boek Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen. De tweede bijdrage was van Gert-Jan Segers. Nu opnieuw een stuk van Marten de Vries.
Het boek Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen laat zich lezen als een vierde Formulier van Eenheid in embryonale fase. Zo eindigt de recensie van het Nederlands Dagblad van afgelopen zaterdag. Op deze manier was het leerstellig gedeelte van het boek ook wel een beetje bedoeld. Niet per ongeluk heeft het gedeelte formeel iets weg van de Dordtse Leerregels. Daarin legde de Nationale Synode  van de VN (Verenigde Nederlanden) zo’n 400 jaar terug, binnen het format van de vijf artikelen van de Remonstrantie (‘verweerschrift’) van Uytenbogaert, uiteen wat zij daar ‘contra’ had.
Het zou een aardige uitdaging zijn om consequent volgens het stramien van de Contra-Remonstranten de hoofdstukken nog eens te herschrijven. 1) Thetisch de christelijke belijdenis – 2a) het islamitisch standpunt – 2b) waarom dat onacceptabel is. Mogelijk wordt het steeds meer actueel om, net als in Zuid-Afrika met de Belharbelijdenis is gedaan, een vierde Formulier van Enigheid aan te nemen. Nu eens niet met Roomse of Remonstrantse maar met islamitische overtuigingen als achtergronddecor.
Een overzichtelijke uitwerking in die trant zou dienstig kunnen zijn. Als hulp voor christenen om, naar 1 Petrus 3:15, ‘zachtmoedig en met respect’ zich te verantwoorden wanneer hun gevraagd wordt waarop ‘de hoop die in hen leeft’ ‘gebaseerd’ is. Ook om de jeugd van Christus’ kerk te beschermen tegen de zuigkracht van de religie die het hart van het christelijk geloof zoals gesymboliseerd in het ichthusteken hartgrondig ontkent.
Is het een probleem dat dit nog meer doublures in de confessies oplevert? Het was prachtig om onlangs met de huiskring van de kerk Artikel 13 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis over Gods ‘voorzienigheid’ te lezen in combinatie met Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. Maar de toegevoegde waarde van nog een document zit hem vooral in een herordening van de christelijke geloofs- en gedragsleer. Kort en krachtig voor christenen en moslims wat christenen, na gesprekken met moslims, met des te meer overtuiging geloven. Al meenden moslims dat christenen gauw overstag zouden gaan na kennismaking met de logische doctrines van de islam.
De ware wijnstok
Het eerste gedeelte van ieder hoofdstuk zal inhoudelijk niets nieuws bevatten. De formulering van de islamitische afwijzing zal nieuwe informatie verschaffen, de ontkenning daarvan zal de lezer opnieuw bekend voorkomen. Maar het kan buitengewoon verrassen dat de antwoorden op de islamitische kritische vragen waar je zo gauw geen antwoord op wist eigenlijk allang in je kerkboek stonden. Het was de ontdekking van heel wat jongelui die ik meemaakte in gespreksgroepen: we hebben het eigenlijk allemaal met catechisatie gehad!
In de Heidelbergse Catechismus staat veel wat je goed van pas komt in contact met moslims. Zondag 1 antwoord 1 maakt terstond glashelder dat de zogenaamde leer van de ‘drie-eenheid’ geen irrationeel theoretisch concept van verdachte heidense oorsprong is. Integendeel, het is uit het dagelijks geloofsleven van een christen gegrepen. Ik ben het eigendom van mijn trouwe Heiland die met zijn bloed voor mij heeft betaald. Ik ben nu verzekerd van de liefde van God de Vader die mij als zijn bloedeigen kind bescherming biedt. En de Heilige Geest vernieuwt mijn leven.
Dikwijls van pas komt Zondag 24: Maakt de leer van ‘rechtvaardiging’ door geloof alleen mensen niet ‘zorgeloos en goddeloos’? Het antwoord luidt: onmogelijk! Als je, als een rank verbonden bent aan ‘de ware wijnstok’ ben je juist supergemotiveerd om ‘goede werken’ te doen. Veel meer dan wanneer dit plichtplegingen zijn.
Moslims hebben gelijk: Jezus heeft de wet niet ontbonden maar juist de puntjes op de ‘i’ gezet: elke ‘jota’ en ‘tittel’ blijft van kracht, zegt Jezus. Mijn co-auteur zet het direct helder neer. Maar juist dat drijft ons in de armen van de gekruisigde Christus die geen half werk doet. Behalve vrijmaking door zijn bloed laat Hij door zijn Geest ons in toewijding steeds meer op Hem lijken.
Naastenliefde
Gert-Jan Segers werkt het gebod voor gebod uit aan de hand van de geboden over de naastenliefde. Het is ook de boodschap van het tweede deel van de trilogie geloof – gebod – gebed van de hand van Lucius de Graaff (die het woord vooraf schreef van Wat christenen geloven…) dat onlangs het licht zag. ‘De weg naar de bron’ – over: ‘Geboden in islam en christendom’ – zit anders in elkaar. Zo biedt het veel meer parallellen in de Koran wat ons oogmerk niet was. De auteur concludeert in een interview dat ondanks gelijkenissen het kader van de islamitische ethiek totaal verschilt van die van de christenen. Heel kort op formule gebracht: buig je voor God als een knecht voor zijn Meester die je geen zekerheid over je eindbestemming biedt? Of maak je het als kind je Vader graag naar de zin bij wie je voor eeuwig geborgen bent?
Je hoeft niet te kiezen: De Graaff óf Segers & De Vries. Het is niet meer van hetzelfde. De boeken laten zich complementair lezen.
Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen - Gert-Jan Segers en Marten de Vries
Het boek Wat christenen geloven en moslims niet begrijpen wordt gepresenteerd op 19 maart in Rotterdam. Iedereen is welkom. Klik hier voor meer informatie.
Bekijk hier (link is inmiddels verlopen) de uitzending van NCRV Schepper&Co met o.a. Gert-Jan Segers (20 feb) over de komst afgelopen week van de omstreken islamitische schriftgeleerde Haitham al-Haddad
Bekijk hier het video-interview met de auteurs.

< Terug