< Terug

Ds. René van Loon ziet lente in kerkelijk Nederland

Een interview van CIP.nl

Alleen maar somberen over kerken die sluiten. Daar doet ds. René van Loon niet aan mee. “Ik zie wel dat het kerkelijk leven op heel wat plekken taant, maar op andere plekken zie ik het toenemen. Vandaar dat ik spreek over lente in de kerk”, aldus de predikant uit Rotterdam. Hij zag bloesem in oude gevestigde kerken, bloei in talloze internationale gemeenschappen en nieuwe kerkplanten groeien. CIP.nl sprak hem naar aanleiding van zijn nieuwe boek Lente in de kerk.


lente in de kerk

Dit is een bijdrage n.a.v. Lente in de Kerk

Met Lente in de kerk schreef René van Loon een bemoedigend boek over hoopgevende ontwikkelingen en nieuw elan in de kerk. René van Loon ging in naar oude kerken die weer opbloeiden, nieuwe pioniersplekken en migrantenkerken, en vroeg naar het geheim van hun vitaliteit. Daarnaast beschrijft hij buitenlandse kerkmodellen en experimenten zoals de visie van Tim Keller en de Fresh Expression of Church in Engeland.


Wat houdt het verhaal van de lente in en waarom moet dit verhaal wat jou betreft verteld worden?

“Heel lang hebben we gedacht dat de kerk in Nederland alleen maar achteruitgaat, met name in de steden. Ook in dorpen worstelen veel gemeentes met kerkverlating. We leven nu in een tijd waarin allerlei nieuwe kerken worden geplant. Zo zijn er in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bijna 200 pioniersplekken, verspreid over het hele land. En ook los daarvan ontstaan allerlei initiatieven. Wat mijzelf enorm getriggerd heeft, is het ontstaan van Noorderlicht, een kerk die zeven jaar geleden bij ons in de buurt is ontstaan en is uitgegroeid tot een gemeente met zo’n 450 bezoekers op zondagmorgen. Het mooie is dat een derde van deze groep bestaat uit mensen van buiten de kerk. Denk ook aan de Bijlmermeer, een heel christelijk stukje van ons land. Ik zie het kerkelijk leven niet alleen tanen, maar ook toenemen. Vandaar dat ik spreek over lente.”

35 jaar geleden verhuisde je naar Rotterdam. Toen was er van lente nog geen sprake?

“In aantallen waren er meer kerkelijke gemeenten, maar de teneur was heel anders. Elke predikant die toentertijd in de stad actief was, wist: ‘Als ik wegga is de kans heel groot dat mijn kerk wordt opgeheven of samengevoegd met een andere kerk.’ Daarom durfden dominees niet weg te gaan. De hervormde gemeente van Rotterdam-Centrum telde in de jaren ’60 achttien wijkgemeenten met allemaal voltijdspredikanten. Toen ik hier in 2013 kwam waren daar nog vier wijkgemeenten van over en was ik de enige voltijds wijkpredikant.”

Eerder plaatsten wij een interview op Radio 1 met René van loon. Wilt u ook de lente in de kerk vieren? Lees hier meer over het event.

< Terug