< Terug

Getuige zijn is geen opdracht, maar een belofte

“Ik zie dat christenen ernaar verlangen om te getuigen, maar tegelijkertijd een stuk verlegenheid ervaren.” Dat zegt ds. H.J. van der Veen uit Sliedrecht over zijn nieuwe boek ‘In Zijn spoor’, waarmee hij gewone gemeenteleden wil toerusten om in deze tijd christen te zijn. “Het gaat er niet om dat je iets hebt of kunt, maar vooral om wie je bent en wat je identiteit is.”
Het boekje is ontstaan na een bezinningstraject in zijn gemeente. “We zijn in de hervormde gemeente van Sliedrecht actief in het evangelisatiewerk, maar bereiken we de mensen die we willen bereiken? Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Tijdens de bezinningsavonden ontwaakte het besef dat de hele gemeente en missionaire taak heeft – niet alleen de evangelisatiecommissie. Dat is ook een Bijbels beeld: alle ranken aan de wijnstok moeten levende ranken zijn. Als christen zijn we geroepen om vrucht te dragen. Niemand kan zich van deze roeping ontslaan. Wie je bent, wat je doet en zegt is één geheel. Het is uitgesloten dat je zegt: ‘Ik ben wel christen, maar getuig niet.'”
Ds. Van der Veen ziet een verlangen en tegelijkertijd een verlegenheid om te getuigen van het geloof. “Iedereen komt – vroeg of laat – in aanraking met vraag ‘wat geloof ik nu eigenlijk’. Dat geldt voor ouders en grootouders waarvan de (klein)kinderen niet meer naar de kerk gaan, voor studenten op school of op je werk als collega’s vragen naar je geloofsovertuiging. Dan moet je in staat zijn dat te verantwoorden. Het gaat er niet om dat je iets hebt of kunt, maar vooral om wie je bent en wat je identiteit is.”
Lees het volledige interview op CIP.nl.

< Terug