< Terug

God en ik, wij zijn één

Theologe Marga Haas was ruim een jaar gemeentepredikant toen ze kort voor Kerst in een zware depressie belandde

In haar laatste preek kondigde ze aan: ‘Ik ga nu het donker in en hoop dat er daarna weer licht zal komen’. Daarna was ze volledig leeg. ‘Ik lag in stukken uiteen’, vertelt ze in Onderweg: ‘Het was diep zwart. Ik had niet geleerd mezelf te beschermen’.
Pas na driekwart jaar ging het beter. Ze ervoer in die tijd dat je heel diep kunt vallen, maar dat er toch een grond is. Hoewel ze de laatste jaren wel weer preekt, is ze nu geen gemeentepredikant meer, maar geestelijk verzorger in een hospice.
Een paar jaar geleden begon ze met meditatie en vroeg zich af hoe zich dat verhield tot wat er tijdens een zondagse kerkdienst gebeurt. Zo deed ze haar grootste ontdekking: de middeleeuwse mysticus Meester Eckhart. Over hem schrijft ze en geeft ze cursussen. ‘Wat er gebeurt met mensen die met hem kennismaken? Hetzelfde als wat er met mij gebeurde: het voelt als thuiskomen; jezelf ervaren als kind van God, voortkomend uit de Bron van alle leven, God Zelf. En zo ga je ook andere mensen zien, tot in de supermarkt toe: “ja, ook júllie”, denk ik dan’, aldus Marga Haas.
Binnenkort verschijnt haar boek ‘God en ik, wij zijn één. Veertig dagen met Meester Eckhart‘.

< Terug