< Terug

Gratis gespreksvragen bij Levend geloven

Hoe bewaart de kerk het geloofsgeheim in deze seculiere tijd? Bonhoeffers antwoord op die vraag is: met levend geloof. In zijn disciplina arcani – een pastorale lees- en leefregel die onder meer gestoeld is op de geschriften van Luther – werkt hij dit nader uit. Geloof en leven zijn geen gescheiden werelden, stelt hij, maar in wisselwerking op elkaar betrokken. Ds. C. Bos auteur beschrijft in zijn boek Levend geloven wat Bonhoeffer bedoelde met disciplina arcani, en werkt deze praktisch uit: hoe leren wij bidden, de Schrift lezen, en ons dwars door aanvechtingen heen concentreren op God?

Gespreksvragen
Speciaal voor theologische gesprekskringen bieden wij bij Levend geloven gratis gespreksvragen aan. De gespreksvragen vindt u ook achterin het boek, maar zijn voor Theologie.nl voorzien van leestips. Bij elk hoofdstuk wordt u een gedeelte uit de Bijbel aangereikt. Dat maakt de gespreksvragen ook geschikt voor persoonlijk gebruik.
U kunt de gespreksvragen hier downloaden.

< Terug