< Terug

Handboek pastoraat

Op zo’n boek als dit zit ieder die betrokken is bij pastoraat en geestelijke gezondheidszorg te wachten. Wie stuit er dan immers niet op veelvoorkomende psychische stoornissen zoals bijvoorbeeld autisme, ADHD, angst-, dwang- en eet- en persoonlijkheidsstoornissen, borderline en burn-out. Het begint meestal met een flauw vermoeden: Wat zou er psychisch met iemand aan de hand zijn? En: Reageer ik daar dan wel adequaat genoeg op?  Dan pak je dit Handboek pastoraat erbij en je krijgt in kort bestek richtingaanwijzers naar antwoorden op de volgende vragen: Wat houdt de stoornis in? Hoe hangt de stoornis samen met geloof en geloofsbeleving? Hoe werkt de stoornis door in het pastorale contact en wat zijn de do’s en don’ts voor iedereen die actief is in het pastoraat?

Handboek pastoraat bij psychische problemen (Paperback)

Trouwens wie krijgt er in zijn omgeving niet met  psychische problemen en ziekten te maken? Waar we samen voor moeten waken is het simpelweg etiketten plakken op medemensen, zoals bijvoorbeeld ‘O, dat is zo’n narcist’.  Tweeëntwintig auteurs en ggz deskundigen werden door godsdienstpsycholoog en theoloog Hanneke Schaap-Jonker betrokken bij dit o zo noodzakelijke project. Er wordt ook doorverwezen naar relevante literatuur. Dit boek wens ik in handen van iedere ouderling en contactpersoon. Het hoort mijns inziens met het boek Ontmoeting, inspiratie voor pastorale gesprekken (redactie Aart Peters en Leo Smelt; ook uitgegeven door KokBoekencentrum in  2017) bij het basispakket toerusting van ieder die de ander graag écht wil ontmoeten en zo goed mogelijk wil begrijpen en bijstaan.

Beide boeken reiken ook voldoende uit het leven gegrepen praktijkvoorbeelden aan om met een intervisiegroep of tijdens een consistorievergadering met elkaar over door te praten. Zielzorg en hulp bij psychische problemen zijn twee pijlen op de ene boog van God.

n.a.v. Hanneke Schaap-Jonker, Handboek pastoraat bij psychische problemen / als paperback en e-book

< Terug