< Terug

Heeft God de wereld in zeven dagen geschapen?

In hoeveel dagen schiep god de wereld_

Van de bekende internetpastor Nicolaas Sintobin verscheen deze week het boek Wat deed God voor Hij de wereld schiep? Een verhelderend en inspirerend boek dat zowel christenen als niet-gelovigen of andersgelovigen inzicht geeft in de kern van het christelijk geloof. Hieronder kunt u het hoofdstuk over de schepping in zeven dagen lezen.


Het Bijbelse scheppingsverhaal is een waar verhaal. Het is echter geen wetenschappelijk rapport over hoe en wanneer God de wereld schiep. Het gaat over een ander soort waarheid. Het scheppingsverhaal hoef je niet letterlijk te nemen.

De Bijbel begint met het scheppingsverhaal. Het dateert van ongeveer vijfhonderd voor Christus: de periode van de terugkeer van de joden naar Israël, nadat ze verjaagd waren naar Babylonië. Israël was door God aan het joodse volk beloofd en nu worden ze gedwongen dat land te verlaten. Dat leidde tot grote geloofscrisis en twijfel: hoe kan een God die van ons houdt dit toelaten? Maar dan mogen ze terugkeren en gaan de joden definitief geloven dat God door dik en dun van zijn volk houdt. En dat God het steeds opnieuw bevrijdt en vergeeft.

In Babylonië, waar de joden zeventig jaar verbleven, waren scheppingsverhalen heel gewoon. Eenmaal terug in Israël schreven de joden, als teken van hun dankbaarheid en hun vreugde, hun ‘eigen’ scheppingsverhaal. Maar dan wel een heel ander soort scheppingsverhaal dan gebruikelijk was in Babylon. Daar gingen de verhalen over een gewelddadige strijd tussen meerdere goden, waarin de slechte god overwint. De mens is er niet meer dan een slaaf. In het Bijbelse scheppingsverhaal komt God naar voren als een goede en trouwe God. De mens is er de bekroning van de schepping.

Samengevat kun je zeggen dat het Bijbelse scheppingsverhaal zijn oorsprong vindt in een echte ervaring van het volk Israël. Maar wie het leest als een persbericht over hoe God in zeven dagen de wereld schiep, slaat de plank mis. Het drukt op poëtische wijze het geloof uit dat het joodse volk – en ruimer: de mens – zijn bestaan dankt aan de trouwe liefde van God. De schrijver gebruikt daar een vorm voor die paste bij zijn tijd: een scheppingsverhaal.

Nikolaas Sintobin

Uit: Wat deed God voor Hij de wereld schiep? / als paperback en als e-book


Wat deed God voor Hij de wereld schiep?

wat deed god voor hij de wereld schiep in hoeveel dagen schiep god de wereld

In Wat deed God voor Hij de wereld schiep? geeft Nikolaas Sintobin op een luchtige en toegankelijke manier antwoord op 52 fundamentele vragen over het christelijk geloof. Zo brengt hij deze eeuwenoude religie dicht bij de hedendaagse lezer. Een verhelderend en inspirerend boek dat zowel christenen als niet-gelovigen of andersgelovigen inzicht geeft in de kern van het christelijk geloof. Geschikt voor persoonlijke lezing en voor gebruik in catechese of gesprekskringen.

< Terug