< Terug

God koos voor een verborgen en eenvoudig leven

Overweging op de Gebedsdag van de vrouwe van alle Volkeren

In de Amsterdamse RAI werd op Pinksteren een geslaagde gebedsdag gehouden voor de Vrouwe van alle Volkeren, de titel waaronder Maria in Amsterdam bijzonder wordt vereerd. Ruim zeshonderd mensen waren gekomen om de heilige Eucha­ris­tie met de bisschop, mgr. Jozef Punt, te vieren en zij hoorden verschillende getuigenissen. Ook mgr. dr. J.W.M. Hendriks was aanwezig.
De dag is besloten met aanbidding van de Heer in het heilig Sacrament. Tijdens het Lof heeft mgr. dr. J.W.M. Hendriks de volgende overweging gehouden. Voor meer informatie kunt u naar zijn website waar hij meerdere blogs plaatst.
 

Wij hadden het anders gedaan

Wij aanbidden U, Heer Jezus Christus. U die hier bij ons aanwezig bent, zo klein en verborgen, maar zo werkelijk onder de gedaante van het brood. Als wij, mensen, hadden moeten kiezen hoe God op aarde zou verschijnen, dan hadden wij hoogstwaarschijnlijk een troon en een paleis gekozen. Wij hadden een hoogst aanzienlijke familie, met macht en aanzien, kracht, rijkdom en onafhankelijkheid voor u gekozen. Maar U bent gekomen, mens geworden door het ja-woord, het “Fiat” van een jong Joods meisje, onbekend en in een dorpje achteraf.
 

Verwerpelijk

U bent mens geworden door de bewuste en vrijwillige mede­wer­king van een vrouw zonder status. In de ogen van de mensen was zij zelfs verwerpelijk omdat zij haar kind kreeg voordat de huwelijkse samenleving met Jozef had plaats gevonden, zoals Uzelf verwerpelijk werd. Een misdadiger in de ogen van de mensen.
Wij willen meestal graag wat beter lijken dan dat we werkelijk zijn. U wilde minder lijken dan U werkelijk bent, U wilde onaanzienlijk zijn. U bent mens geworden in het kind van Bethlehem, opgegroeid in een huisje in Nazareth, dienstbaar. U hebt ons verlost door klein te worden, de minste van ons allen. Maria stond naast U, stond U trouw terzijde.
 

Menswording, eenvoudig en nederig

Zo hebt U ons verlost en hebt U eens en voorgoed de kant gekozen van mensen die niet in tel zijn, niet geacht, niet rijk, niet machtig. U hebt gekozen voor eenvoud en nederigheid. En U heeft zich afhankelijk gemaakt  van haar die wij hier mogen eren als Vrouwe van alle volkeren.
 

Niet alleen iets van toen

De menswording verborgen in de schoot van een maagd, die geboorte in een stal op het veld, buiten de bewoonde wereld, die dood op een kruis, opnieuw buiten de stad, eenvoudig en verborgen, dat was niet alleen iets van toen, intussen ruim tweeduizend jaar geleden; het is ook iets van nu, van iedere dag opnieuw: U wordt mens in ons midden in iedere heilige Eucha­ris­tie; U bent onder ons, klein en verborgen in de hostie; U wilt bij ons wonen, ingaan in ons hart, arm en klein; en nog steeds geeft Uw moeder Uzelf iedere dag opnieuw aan ons, want zij is de Vrouwe van de Eucha­ris­tie, de Moeder die U, Heer Jezus, in ons hart geboren wil laten worden.
 

Eerherstel

Nog steeds komt U niet met geweld, legt U zichzelf niet aan ons op, maar komt u zo verborgen dat vele mensen U ontvangen, zonder U te herkennen, zonder uw lichaam en Bloed te onderscheiden. Geef, Heer, dat ons dat niet overkomt, maar dat we U mogen herkennen en met liefde ontvangen; wij willen U eerherstel geven voor zoveel mensen die U in de heilige communie zonder voor­be­rei­ding, zonder liefde, onwaardig ontvangen. Wil, goede Jezus, hun hart ondanks dit alles toch door een straal van uw liefde raken, opdat hun hart veranderen mag en vervuld zal worden met liefde en offerbereidheid, met vuur en geloof.
 

Wat U van ons verwacht

Dat U in Uw goedheid en liefde voor ons zo eenvoudig in ons midden komt in de talloze Missen die over de hele wereld worden gevierd, laat dat voor ons, Heer, een teken zijn van wat u van ons verwacht: geef dat wij die keuze maken voor eenvoud en nederigheid, voor dienstbaarheid en offerbereidheid, voor mede­wer­king aan Uw grote plan van verlossing voor deze wereld.
 

Mede-verlossers

Als gelovige mensen leven wij op aarde een leven van verborgen aanwezigheid.
We vallen niet op, vaak lijken we er helemaal niet te zijn. Maar juist in het verborgene wordt het ware goede gedaan. Juist in deze zo vaak kille en goddeloze wereld, zijn er mensen nodig die door hun gebed, hun leven en inzet in woord en daad, mede-verlossers worden met Uw moeder, Maria, de mede-verlosseres, met U die onze enige Heer bent en de Verlosser van alle mensen. Zend daarom over ons uw Geest, Heer Jezus Christus, door de voorspraak van Maria, om vol vuur te kunnen zijn en te werken aan een wereld waar verwarring, oorlog en rampen een einde nemen en Uw vrede kan wonen.
Amen
 

– Mgr. Dr. Jan W. M. Hendriks

 


Misschien vindt u onderstaand boek ook interessant:

 

Een eigentijdse introductie

In Het christelijk geloof biedt Aad van Egmond een eigentijdse introductie in een van de wereldreligies.
Deel 1 begint met Jezus en zijn achtergrond in het Oude Testament. Uittocht, schepping, profeten, priesters, psalmen , wijsheid – alles komt aan de orde. Deel 2 gaat over het Nieuwe Testament: wie was Jezus? Wat is het rijk dat hij kwam vestigen? Wat schrijven de apostelen? Ook deel 3 stelt vragen: ‘Wat betekent geloven in schepper, schepping, mens, Jezus, toekomst?’
Het boek neemt de lezer mee en zoekt antwoorden.
Bestel het boek hier

N.a.v. Het christelijk geloof | Aad van Egmond | Uitgeverij KokBoekencentrum | Als paperback | Als e-book

< Terug