< Terug

Het Lucasevangelie onder de loep: een gouden naslagwerk

Laatst werd door ds L. Smelt het boek Het evangelie van Lukas besproken. Nu bespreekt hij het boek Het Lucasevangelie onder de loep, een ander boek over het evangelie van Lukas. Lees het hier. Deze recensie verscheen eerder in de Veluwse Kerkbode.

Dit is een bijdrage n.a.v. Het Lucasevangelie onder de loep

Het lucasevangelie onder de loep

Het Lucasevangelie onder de loep brengt door ‘close reading’ de hoogstaande literaire vorm en de rijke theologische inhoud van het Lucasevangelie aan het licht. Deze nauwgezette manier van lezen zorgt voor een dieper tekstbegrip, waardoor dit evangelie extra glans krijgt. Het is uiterst behulpzaam bij het oplossen van problemen in de tekst waar een lezer voor komt te staan.

Dit boek bevat enerzijds thematische hoofdstukken: over de opbouw van het evangelie, de parallellen die Lucas trekt tussen o.a. Johannes en Jezus, maar ook over onderwerpen als barmhartigheid, de navolging en het reismotief. Daarnaast zijn er hoofdstukken die specifiek ingaan op scènes uit dit evangelie: wonderverhalen, gelijkenissen en sleutelpassages.

Het Lucasevangelie onder de loep heeft naast predikanten, theologiestudenten en bijbelwetenschappers ook de ‘gewone’ bijbellezer op het oog die graag meer inzicht in dit evangelie wil krijgen.


Grote schat aan informatie

Dit boek geeft nog veel meer dan het hiervoor besproken boek. Dat mag je van Lukas kenner Riemersma ook verwachten. Het biedt een grote schat aan informatie en inzicht en  dus een dieper tekstbegrip. Boeiend hoe Jezus naast en tegenover Johannes de Doper wordt geplaatst. Het reismotief (Lk 9:51) krijgt duidelijk aandacht. Het eigene van dit evangelie komt goed tot uiting. Dit is een gouden naslagwerk, gebaseerd op vele nieuwe en diepgravende exegetische inzichten. 

 L.W. Smelt

Meer actuele boeken over Lucas:

het lukasevangelie onder de loep
Het evangelie van Lukas Huub Oosterhuis
Eten met Jezus

< Terug