< Terug

Hoe handel ik beter: ons gééstelijk leven verrijkt

In Hoe handel ik beter hebben twee dertigers, Matthias Olthaar en Paul Schenderling, de moed om -ieder vanuit zijn professie- te reflecteren over hoe de economie op wereldschaal in elkaar steekt. Ze laten ons kijken door de bril van één casus namelijk die van een rozenkweker. Aanvankelijk is Johan blij dat hij in zijn naar Ethiopië verhuisde bedrijf zijn werknemers beter betaalt en behandelt. Totdat de coronacrisis toeslaat. Dan gaat het bewustwording proces de diepte in door een reis te maken met een documentaire maakster naar Ethiopië. Daar ontmoet het reisgezelschap een econoom die zowel de Nederlandse context als die van Ethiopië kent. Tekalgn heet hij. Het is schokkend voor hen om in te moeten zien hoezeer er allerlei ethische bedenkingen zijn in te brengen tegen het megagrote rozenkweekproject.

Hoe hand ik eerlijk, Matthias Olthaar & Paul Schenderling, 9789493220010, 230 pagina’s

Onder de kritische loep

Het is voor mij verrassend hoe de schrijvers van Hoe handel ik eerlijk putten uit hun onderweg opgedane economische kennis én luisteren naar de kritische stem van vooral de profeet Jesaja. Omdat zij deze béide bronnen aanboren laten ze zich niet ontmoedigen om deze bewustmaking onder ons Nederlanders aan te wakkeren. Ook hebben ze de moed om te zoeken naar kleinschalige en lokale alternatieven om het grote onverzadigbare monster van onze groei-economie  te temmen in de richting van een bloei-economie. Het is een frisse poging om onze manier van consumeren, reizen en kleden onder de kritische loep te nemen. Hoe kan het aantal slaven die wij eigenlijk voor ons laten werken verminderen? Hoe laten wij het recht stromen door zelf tegen de stroom in te durven roeien?

Goddeloze uitbuiting

Vanuit onze Peru-tijd (toen wij dertigers waren) herkennen wij de vragen van dit boek. We zetten een lokaal truien fabriekje op, maar betaalden te veel aan de breister. Zo konden we niet concurreren met grootschalige kledingfabrieken, die hun werknemers uitbuitten. De wetten van de markt zijn nu na veertig jaar alleen nog maar machtiger geworden. Maar wie wil die herzien? Het heeft óns immers welvaart gebracht met super goede medische zorg, onderwijs en verre vakanties. Maar tegelijk raken we steeds meer verslaafd aan onze luxe en buiten we arme landen uit. Hoe lang houdt onze democratische rechtstaat stand? Hoe ontkomen we aan de welverdiende straf van God over onze goddeloze uitbuiting van medemensen en van de opgewarmde aarde?

Na-denk-oefening

Dank, schrijvers voor gerechtigheid, voor jullie waarschuwende bewustmaking. We kunnen niet meer zeggen: ‘Wir haben es nicht gewusst’.  Aansprekend is de verhalende toonzetting! Het narratieve voorkomt het ideologische, abstracte denken en toomt het vakjargon in. En het blijft niet steken in een moedeloos en machteloos makende analyse. Het boek verwijst daarom naar de website www.genoegomteleven.nl. Alleen sámen kun je werken aan een rechtvaardiger economie en politiek. Deze na-denk-oefening wil ik van harte aanbevelen, omdat het ons gééstelijk leven verrijkt. Hoe voorkomen we dat de verwachting van het volledig zichtbaar doorbreken van het Koninkrijk van God onze inzet voor een rechtvaardiger wereld tempert i.p.v. voedt? Het troost mij dat jongeren ons deze spiegel voorhouden.

L.W. Smelt

Ben je naar aanleiding van deze recensie geïnteresseerd in het boek Hoe handel ik eerlijk?

Hier kun je het boek bestellen. Als je benieuwd bent naar een andere recensie, probeer deze: Recensie: Morgen wordt alles beter

< Terug