< Terug

Hoe ziet de hemel eruit?

De hemel gaat voor je open.

Vanaf vandaag ligt het nieuwe boek van Henk Binnendijk in de winkel: Hoe ziet de hemel eruit? De hemel is het zenuwcentrum waar de aarde uit voortgekomen is. Lees hieronder het interview met de auteur.


Wat heeft u er toe gebracht dit boek te schrijven?

Ik had een interview met Jorieke van Groot Nieuws Radio. Op enig moment zei ik iets over de hemel. Toen zei zij heel abrupt: ‘Hoe ziet de hemel eruit’ en ik antwoorde net zo snel: ‘Dat weet ik niet’ en ik zweeg, maar Jorieke hield de microfoon bij mijn mond en zei ook niks. We moesten verder. Toen ben ik gaan praten en achteraf bleek dat ik wel een half uur over de hemel heb gepraat. Dat maakte bij mij iets wakker. Later waren er nog een paar dingen waardoor ik dacht: ‘Ik denk dat het de bedoeling van de Here God is, dat ik  er over ga schrijven.’ Zo is het gestart.

U schrijft dat er ook momenten waren dat u wilde stoppen met het schrijven van uw boek. Omdat u het antwoord op de vraag niet wist. Wat heeft er toch voor gezorgd dat u door bleef schrijven?

Dat was ook wel weer grappig, want voordat ik begon met dit boek was er een tekst in Job, daar zegt Job: ‘Wat God begeert, voert hij uit. Want Hij zal volbrengen wat over mij beschikt is.’ Toen kreeg ik weer sterk de indruk dat God dit over mij beschikt heeft. God wilde dat ik dit boek zou gaan schrijven. Dus ik heb dit boek geschreven in absolute afhankelijkheid, voortdurend biddend van ‘Hoe moet dat nou Heer? Heer ik weet niet wat ik schrijven moet’, in die sfeer. En ja, het boek is er inmiddels gekomen. Dus God heeft in alle opzichten genade gegeven.

Het boek is af en toe best wel prikkelend en confronterend. Vindt u het ook spannend als het boek straks uitkomt?

Ja, je weet nooit hoe een boek ontvangen wordt. Maar ik heb het geschreven in afhankelijkheid van God. En toch zou het verkeerd ontvangen kunnen worden. Het zij zo. God weet precies wat Hij doet. En ik denk dat God dit boek gaat gebruiken voor heel veel mensen. Kijk naar de titel Hoe ziet de hemel eruit? Dat maakt toch dingen bij mensen los. Daar kun je veel over zeggen.

De hemel is best wel een lastig onderwerp. Mensen hebben er een beeld van, soms misschien een eigen gevormd beeld. Wat hoopt u dat de lezers zullen leren van uw boek?

De doorsnee christen heeft de hemel beperkt in zijn denken tot de hemel straks. Ik leef nu op de aarde en na mijn overlijden ga ik wel of niet naar de hemel.

Maar dat is een enorme denkfout. Als iemand echt wedergeboren is, betekent dit dat de hemel voor je open gaat. Dat betekent, zoals de Bijbel zegt, dan BEN je, NIET je wordt, maar je BENT een burger van een Rijk in de hemelen.

Je bent met Christus gezet in de hemel. Dat is natuurlijk heel langzaam en moeizaam, maar je merkt dat als je wedergeboren bent dat de hemel toch een veel grotere werkelijk voor je wordt. Zoals de Bijbel ook zegt: ‘Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn.’ Dus de opdracht voor een Christen is om de hemel nu en de aarde straks te zien.

Heeft u door het schrijven van het boek zelf ook nieuwe dingen geleerd over de hemel?

Het is meer voor mij gaan leven. Ik schreef ook een hoofdstuk over ‘Ga je direct naar de hemel als je overlijdt.’ Daar kwam ik gewoon niet uit. Daar heb ik maandenlang over nagedacht. Totdat ik er op een gegeven moment toch licht over kreeg. En toen heb ik er toch over geschreven.

Op mijn leeftijd is het natuurlijk niet zo gek dat je verlangt naar de hemel.

Het zal ook heel verrassend zijn. We moeten nu dingen die geestelijk zijn onder woorden brengen. Paulus zegt het ook: ‘Het is niet geoorloofd en het is onmogelijk om het onder woorden te brengen.’ Die beperking blijf je houden. Ik sta er erg voor open als dingen heel anders zullen zijn dan dat ik me had voorgesteld.

Dan zal er heel veel zijn waar we ons over verheugen. Ik zeg vaak: ‘Ze zullen komen van oost en west en aanliggen bij Abraham, Isaac en Jacob in het Koninkrijk der hemel.’ Nou dat moet zo fascinerend zijn. Dus er is heel veel om ons op te verheugen en dat je bij Jezus kan zijn en dat Hij je ziet. Mijn hart gaat daar wel sneller van kloppen.


Hoe ziet de hemel eruit?

hoe ziet de hemel eruit henk binnendijk

Henk Binnendijk weet niet hoe de hemel er uit ziet. En toch wilde hij er graag een boek over schrijven. Want de Bijbel begint met de woorden: ‘In het begin schiep God de hemel. De hemel is het zenuwcentrum waar de aarde uit voortgekomen is. En ook met de aarde heeft God een hemels doel.

Als paperback en als e-book

< Terug